2017 Yılında Dünya’yı En Çok Kirleten Ülkeler

Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli ülkelerdeki ve şehirlerdeki kirlilik düzeyini tekrar tekrar değerlendirdiler. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, kirlilik seviyeleri yalnızca yarım saat süren bir ziyaretle boğaz ağrısına neden olabilecek ülkeler var. Bu, kirlilik sorununun ne kadar yıkıcı olduğunu ve sorunları daha da kötüleştirdiğini gösteriyor.

Başka bir deyişle, kirlilik hayatın bir parçası olabilir, çünkü fosil yakıtın yanması, endüstriyel süreçler, enerji santrallerinin işletilmesi ve orman yangınlarının gibi çeşitli nedenler söz konusu olduğu sürece çevre kirliliği tamamen önlenemez. Ancak popülasyonlar, faaliyetlerinin çoğunda temizliğe önem vermelerine rağmen hala tüksek kirlilik oranına sahip bazı ülkeler var. Bu listede 2017 yılında Dünya’yı en çok kirleten 10 ülkesini görebilirsiniz.

Pakistan

Pakistan’ın ortalama değeri PM 2.5 of 101ug/m3’tür. Bu da onu Dünya’da ki en kirli Bu, dünyadaki en yüksek kirlilik oranıdır. 196,17 milyon nüfusu olan ülke, dünyadaki en kalabalık ülkeler arasındadır. Pakistan’daki dış hava en kötü kalitededir. Ayrıca ülke genel olarak hava kirliliğine neden oluyor.

Ülkenin yaşam beklentisi oldukça düşük olup, bu oran erkeklerde ortalama 64, kadınlarda 66 yıldır. En kirli şehirlerin ilk on listesinde üç tane Pakistan şehri bulunmaktadır. Sonuç olarak, kirli havanın neden olduğu solunum hastalıklarında bir artış olmuştur.

Katar

Katar ortalama PM 2.5 of 92ug/mg3 değerine sahiptir. Katar’ın bu listede sürpriz bir katılımcısı olmasının çeşitli nedenleri var. Şaşırtıcı olan şey, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasıdır. Dahası, 96.903 $ ‘da, kişi başına düşen en büyük GSYİH (PPP)’ den birine sahip.

Kişi başına düşen GSYİH (PPP) ve yaşayanların çoğunun sağlık hizmetlerini karşılayabildikleri iyi hayattan ötürü, kadınlarda 78 ve erkek için 79 yıl gibi iyi bir yaşam beklentisine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Katar’daki hava kirliliği, özel araçlardan ve hava trafiğinden kaynaklanan karbon emisyonlarından kaynaklanıyor.

Afganistan

Afganistan ülkesindeki kirlilik değeri, PM 2.5 of 84 ug/mg3’tür. Katar ile karşılaştırıldığında, kişi başına çok düşük bir GSYİH (PPP), ancak yüksek bir nüfusa sahiptir. Her iki cinsiyette de yaşam beklentisi 60 yıldan daha düşüktür. Düşük beklenti, atmosferde çok fazla kirlilik olduğu gerçeğine borçludur . Bu, kauçuk ve plastiklerin yanmasıyla oluşur. Ayrıca çevreyi çok fazla kirleten arabalara sahipler.

Bangladeş

Bangladeş ülkesi yine en kirli ülkelerden biridir ve 79ug/m3 kirlilik değerine sahiptir. Ülke 150 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu popülasyon, hava gibi mevcut kaynaklara bir yüktür. Bu nedenle endüstrilerden ve insan faaliyetlerinden çok fazla kirlilik oluşmaktadır. Ayrıca, Bangladeş’ten en çok kirlenen şehirler arasında görünen üç şehri bulunuyor. Her iki cinsiyet için yaşam beklentisi 70 yıl civarındadır ve bu oran Türkiye’den 1.6 yıl fazladır.

İran

Bu Orta Doğu ülkesi, 76ug / m3’lük ortalama kirlilik değerine sahiptir. Ülke 77 milyon nüfusuyla oldukça kalabalık. Katar’ınkine yakın ama yine de 12.478 dolardan daha düşük olan kişi başına iyi bir GSYİH (PPP) var. Bu, ortalama İranlıların solunum sorunlarını karşılamak için tıbbi yardım isteyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle yaşam beklentisi 74 yıldır.

Ülke petrol de dahil olmak üzere bir çok minerale ev sahipliği yapmaktadır. Bu malzemeler, solunduğunda zehirli olan sülfür, karbon ve asbest içerir. Bu İran’daki havayı zehirli yapar. Khoramabad, İran’ın en kirli şehri ve dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Mısır

Mısır yine en yüksek kirlilik değerine sahip ülkelerden biridir ve bu oran  74ug / m3 olarak  değerlendirilmiştir. Bu oran Mısır’ı aynı zamanda Afrika kıtasının en kirli ülkesi yapmaktadır. Dahası, hem Afrika’da hem de dünyada 87 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biridir. Mısır nüfusunun artmasında, ülkenin kuzeyinde bulunan Delta bölgesinin etkisi büyüktür. Endüstrilerin büyümesi sonucu kasabalar ve şehirler ortaya çıktı.

Kahire ve İskenderiye gibi şehirler en fazla nüfuslu ve kirli olan büyük sanayi kentleri haline geldi. Bu durumda, bu ülkede hava kirliliği , delta bölgesindeki fabrikaların atmosfere toksik hava salınımından kaynaklanmaktadır . Mısır’da yaşam beklentisi, kadınlar için ortalama 75 yıl, erkekler için ise ortalama 71 yıl ile fena bir oran değildir.

Moğolistan

Bu sadece Katar gibi küçük bir ülke, ama kişi başına çok düşük bir GSYİH (PPP). Nüfusu neredeyse aynı olsa da, Moğolistan’ın kişi başına düşen GSYİH’sı (PPP) 5,371 $ iken, Katar’ın ki 96.903 dolar. 64ug / m3  ortalama kirlilik oranı ile, Dünya’nın yedinci en kirli ülkesidir. Bu, soğuk havaların üstesinden gelmek için düzenli olarak elde edilen kömürün yakılmasına atfedilir. Bu karbon emisyonları havayı kirletmenin uzun bir yoludur.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) en zengin ülkelerinden biridir. Yaklaşık 9 milyon nüfuslu küçük bir nüfusa sahip olan bu Orta Doğu ülkesi, kişi başına düşen 30,984 ABD doları olan bir GSYİH’ya (PPP) sahiptir. 61ug / m3 sekizinci en kirli ülke olarak biliniyor.  BAE’de yükselen hava kirliliği seviyesi, azot oksit gibi zararlı gazların daha sonra salınmasına yol açan petrol kazılarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, ülke daha fazla karbon salımına ev sahipliği otomobilin bir çok otomobile sahiptir. Ülke kirlilik ile mücadele için arabasız günler etkinliğini başlattı. Birleşik Ar,ap Emirlikleri’nde yaşayan insanlar 77 yıllık bir hayat beklentisine sahiptir.

Hindistan

Hindistan’da ortalama kirlilik konsantrasyonu 59ug / m3’tür. Bu, Çin’in hemen arkasında bir milyardan fazla nüfusu olan nüfus bakımından ikinci büyük ülke. Ülkenin kişi başına düşen GSYİH (PPP) büyük nüfus nedeniyle biraz düşük (5,777 $). Büyük nüfus, sorunun kaynağıdır çünkü kaynakların kullanılmasına bir yük getirmektedir. Endüstriler, su kaynakları ve gıda şirketleri üzerindeki baskılar, daha fazla endüstriyel faaliyete izin verdi, bu da Ganj gibi nehirlerin yanı sıra çevreye daha fazla atık madde salınmasına yol açtı.

Dahası, büyük nüfus daha fazla otomobil anlamına gelir ve bu da atmosfere daha fazla karbon salınımı anlamına gelir. Bu nedenle yaşam beklentisi kadınlar için 69, erkekler için 67 olarak oldukça düşüktür. Dikkat çeken şey, Hindistan şehirlerinin, başkent New Delhi, Dünya’nın en kirli şehirleri arasında yer almaktadır.

Bahreyn

Bahreyn ülkesi bu listedeki en küçük ülkedir. 10. sırada yer alan Bahreyn ülkesinin ortalama kirlilik oranı ise 57ug / m3 olarak ölçülmüştür. Küçük bir ülke olabilir ama kişi başına 28.559 dolarlık güçlü bir GSYİH (PPP) var. Ülke kitlesel sanayileşmeye doğru yöneliyor. Sonuç olarak, hava kirliliğine neden olan atmosferde çok yüksek karbon emisyonları ve enerji kaybı oluşuyor. Kişi başına düşen güçlü GSYİH (PPP) ve yönetilebilir bir nüfusa sahip olan ülke, yaşam beklentisini kadınlarda 76, erkeklerde 73’e yükseltmiştir.