2020 Yılında Popüler Olacak Meslekler

Yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliği, robotik, doğal kaynak sınırlamaları, yenilenebilir enerji, paylaşım ekonomisi, bulut, büyük veri ve yaşlanan nüfus: bunlar sadece insanların bugün çalışma şeklini ve geleceğin kariyerlerini şekillendiren fırsatlardan bazılarıdır.

Uzmanlara göre 2020 yılında en popüler olacak meslek alanları

Siber Güvenlik Uzmanları

Örneğin Avustralya yılda 1 milyar doları aşan bir bütçeyi siber saldırıları önlemek için ayırıyor. İnanılmaz bir rakam ve bu bir çok ülkede de böyle. Siber güvenlik uzmanları dünya çapında talep görüyor. Son beş yılda, istihbarat ve politika analistlerine olan talep% 21,4 oranında arttı.

Bu talep teknoloji, eğlence, telekomünikasyon, bankacılık, finans ve muhasebe dahil olmak üzere geniş bir endüstri dalını kapsıyor. Bu da bir siber güvenlik yeterliliğinin ilginç ve tatmin edici kariyerler geniş bir yelpazede kapı açılıyor anlamına gelir. Teknolojinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte talebin gitgide artacağı vurgulanıyor.

Bu arada, BİT uzmanları için talep 2020 yılına kadar % 26.5’e kadar artacak . Bilgi Teknolojileri alanında lisans derecesi veya Bilgi Teknolojileri alanında master eğitimi alanlar yenilikçi bir gelecek yaratacak .

Matematik & Muhasebe Uzmanları

Ülkemizde pek değer verilmese de yurt dışında matematikçilerin ve muhasebecilerin değerleri oldukça yüksek. Bu alandaki uzmanlar için talep gün geçtikçe artmaktadır. Bunların yaptığı iş sadece bir şeyleri toplamak değil. Özellikle 2020 yılında dünya genelinde bu alandaki uzmanlara olan ihtiyacın %22 artacağı düşünülüyor.

Sağlık Uzmanları

Sağlık alanında ben hiç bir zaman düşük bir talebin olduğunu görmedim. Sağlık alanı her zaman yüksek talep görmüştür. İşin ilginç olanı gittikçe yaşlılara yönelik olan sağlık uzmanlarının daha da rağbet göreceğidir. Çünkü ülkemizde de ve gelişen ülkelerde de ölüm yaşı gittikçe artmaktadır. Bu da yaşlı nüfus oranının arttığını ve bunlara yönelik sağlık hizmetlerinin ve uzman taleplerinin de artacağı anlamına geliyor. Uzman görüşlerine göre sağlık ve toplum hizmetlerine yönelik talebin 2020 yılında %40 artacağı yönündedir.

Reklam ve Pazarlama Uzmanları

Eskiden sadece radyo, televizyon ve gazete reklamcılığı vardı. Gelişen teknolojiler ve sosyal medya ile birlikte reklam alanı çok daha büyüdü. Bunun yanı sıra reklamların doğru kişilere ulaşması ise daha fazla önem kazandı. Sadece bir reklam materyali ulaştırmak değil bu reklamların hedeflenen kitleye ulaşması için bile uzmanlara ve ciddi teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. 2020 yılına kadar %15 daha fazla talep olacaktır.

Mühendis, Avukat ve Öğretmen Talebi

Ülkemizde özellikle bir öğrenci meslek seçerken mutlaka bu 3 meseleği göz önünde bulunduruyorlar. Ebeveynler de bu 3 meslek için çocuklarını yönlendiriyor. Peki bunlara olan talep ne kadar artacak. Uzmanların düşüncelerine göre genel olarak mühendisliklere olan talep -ki bunların içinde bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine ya da elektrik mühendisliği gibi alanlar var- 2020 yılına kadar %22 oranında artacaktır. Ama artık sadece bir mühendislik bölümü bitirmeniz gelecekteki işleriniz için yeterli olmayacaktır. Bu yüzden yüksek lisans yapmanızı öneriyorlar.

Küreselleşen dünya, patent savaşları, kişisel verilerin gizliliği, şirketler, gibi kriterler göz önüne alındığında evet avukatlara olan ilgi gitgide artmaktadır. 2020 yılına kadar %17.6 artması beklenen avukat ihtiyacı ise sıradan avukatlardan karşılanması beklenmiyor. Daha çok belirli bir alanda uzmanlaşmış avukatlar tercih edilecek. Örneğin sadece boşanma davası avukatları, ya da kaza avukatları gibi..

Öğretmenlere olan talep özellikle öğrencilerin artık bireysel olarak ele alındığı eğitim dünyasında artacaktır. Uzmanlar özellikle erken çocukluk dönemine yönelik (sınıf öğretmenlerinin / ana okulu öğretmenlerinin) öğretmenlerin talebinde %27’ye artan bir talebin olacağını düşünüyorlar. Yine özel eğitim öğretmenlerine olan talep ise %21 oranında artacağına vurgu yapıyorlar.