21. Yüzyılın Sonuna Doğru Nesli Tükenecek 25 Primat

Nesli tükenmekte olan primatlar her zamankinden daha yaygın hale geliyor. Gün geçtikçe artan  ormansızlaşma, yangınlar, yanık tarımı ve yasadışı avlanma ile, primat popülasyonları büyük ölçüde azalmıştır. Doğru koruma olmadan, birçok primat türünün kitlesel yok oluşunu göreceğiz. Primatlar, dünya yağmur ormanlarının ve diğer ekosistemlerin önemli bir parçasıdır ve yenilenme ile yardımcı olur. Onlar ayrıca çeşitli kültürlerde, dinlerde değerli roller oynarlar ve insanın evrimi hakkında bize fikir verirler. İşte bu Yüzyılda Nesli Tükecenebilecek 25 En Tehlike Altındaki Primat Türü

Tana Nehri Kırmızı Colobus

Kenya’daki Tana nehrinin yakınında yaşayan Tana nehri Kırmızı Colobus adında yaşayan bu tür, 1975’ten bu yana 1,800’den 1,300’e yaklaşan bir düşüş görüldü. Genel olarak, bu tür nesil tükenmesiyle başa çıkacak ya da çıkıyor gibi görünse de hala tehlike altında sayılmaktadır.

Sumatra Orangutanı

Sumatra Orangutan nüfusu, Sumatra’nın yağmur ormanlarındaki yoğun orman tahribatı nedeniyle 14,600’e kadar düştü ve bu onları genel olarak tehlikeye attı. Üstelik halen kaçak avcılar için kolay bir hedef olma niteliği taşıyorlar.

Cross River Gorilleri

Dört goril türünden biri olan Cross River Gorilleri, 300’den az nüfusu nedeniyle dünyada kalan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir türdür. Onların ana tehditleri ormansızlaşma ve bushmeat (Tropikal ormanlarda yemek bulmak için evcil olmayan mememlilerin, sürüngenlerin, iki yaşamlıların ve kuşların avlanılmasıyla elde edilen et.) avcılarıdır. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, özellikle Cross River Gorillerinin potansiyel olarak gelişebileceğine inanıyorlar.

Cross River Gorilleri Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin: Cross River Gorilleri (Gorilla Gorilla Diehli) Hakkında Bilgiler

Tonkin Çimdik Burunlu Maymunu

Yaşam alanı kaybı ve avlanma nedeniyle, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tonkin Çimdik Burunlu Maymunu en çok Vietnam ve çevresinde yaşamaktadır. Toplam 250 civarı bir nüfusu olmasına rağmen bazı araştırmacıların bu nüfusun artacağına inanmaktadır. Yine de bu maymun türleri hala orman dışına çıkmamaktadırlar.

Alaotran Gentle Lemur

Madagaskar’dan, bulunan Alaotran Gentle Lemur’ları kesaten renginde yoğun tiftik benzeri yünü bulunmaktadır. Sosyal bir şekilde yaşayanbu primatlar gün boyu azalmakta olan yağmur ormanlarında ve bataklıklarda yaşarlar. 2008’den bu yana genel olarak tehlikede bulunuyorlar ve tahmini 2.500’den az bir nüfusa sahipler.

Bioko Kırmızı Colobus

Ekvator Ginesi’ndeki bir ada olan Bioko adasının yerlileri arasında bulunurlar. Bioko Kırmızı Colobus primatlarının nüfusunda 1986 yılından 2006 yılına kadar yaklaşık %45’lik bir azalma gözlemlenmiştir. Şuan için yaklaşık 5000 tane kaldığı ve bu sayının gittikçe azaldığı biliniyor.

Domuz Kuyruklu Langur – Simakobu

Bataklıklarda ve yayla yağmur ormanlarında bulunan Domuz Kuyruklu Langur ya da diğer bilinen ismiyle Simakobu primatları, habitatının hızla uzaklaştırılmasının tehdidi altındadır. Sadece 10 yılda nüfusları %90’dan %73’e kadar gerilemesiyle, kritik olarak tehlikeye girmiş ve ormansızlaşma nedeniyle ciddi bir korumaya ihtiyaç duyulmuştur.

Gray-Shanked Douc Langur

Vietnam’a özgü olan bu primatlar nüfuslarının %80’ini kaybetti ve araştırmacılar düşüşlerinin önümüzdeki yıllarda da artabileceğine inanıyorlar. Eskiden ortalama 59 bireylik gruplar halinde yaşarken şu sıralar gruptaki birey sayıları genelde 4 – 15 arasında değişmektedir. Yaklaşık 550 – 700 tanesinin kaldığı tahmin ediliyor.

Siau Adası Tarsierleri

Endonezya’nın minik volkanik adası olan Siau Adası’nın yerli sakinleri olan bu tarsierler (cadı makigiller) yerli halkın yiyeceği olarak da bilinmektedir. Siau Adası tarsierlerin nüfusu son üç kuşakta ortalam %80 oranında bir azalma göstermiştir. Kritik tehlikede olarak etiketlenmiş bu tarsierlerin nüfus büyüklükleriyle ilgili tahminler, 1,358’den 12,470’e kadar değişmektedir.

Siyah Aslan Maymunu (Tamarin)

Brezilya’nın yağmur ormanlarında bulunan bu Siyah Aslan Maymunu ya da Siyah Aslan Tamarini olarak bilinen bu primatlar, 2003’ten bu yana genel olarak tehlikeye girmiştir. Bilindiği kadarıyla 1000 tanesi kaldığı söylenmektedir. Bazı uzmanlar bunun bir abartı olduğuna inanmaktadırlar, zira yakın zamandaki çalışmalarda siyah aslan tamarinin yaşadığı ortalama alanın 106 hektara (260 dönüm) daha yakın olduğu gösterilmiştir.  Ancak nüfusu her yıl azalmaktadır.

Ak Başlı Langur

Fransız-Amerikalı ornitolog Jean Théodore Delacour tarafından adlandırılan bu langur Kuzey Vietnam’ın endemir türlerinden biridir. Kuzey Vietnam’ın kayalık ve ormanlık alanlarında yaşayan Ak Başlı Langur primatları 1996 yılından beri var olan 250’den az kişi ile devam eden bir düşüş yaşanıyor.

Mor Yüzlü Langur (Trachypithecus Vetulus)

Sri Lanka’ya özgü olan ve Dünya’nın en eski endemik primat türlerinden biri olarak da bilinmektedir. Mor Yüzlü Langur, isminden de anlaşılacağı gibi mor – siyah yüzlere sahiptir. En tehlikede bulunan 25 primat türünden biridir. Sri Lanka’da ki habitatları ilk baştakine oranla neredeyse %3 civarında kalmıştır. Sri Lanka’lı araştırmacılara göre, bu primatlar 36 yılda % 50’nin üzerinde azaldı. Araştırmacılar, özellikle avlanma nedeniyle düşüşün önümüzdeki üç kuşak boyunca aynı oranda devam edeceğine inanıyorlar.

Altın Başlı Langur

Altın başlı langur olarak adlandırılan bu türler sadece Kuzeydoğu Vietnam’daki Tonkin Körfezi’nde yer alan Cat Ba Adası’nda görünür. 50 – 60 santimetrelik boylarına rağmen neredeyse 82 – 90 santimetre uzunuğunda olan kuyruklara sahiptir. 2006 itibariyle yapılan sayımlara göre bu türden sadece 864 tanesi hayatta kalmıştır. (!)

Kipunji Maymunu

Tanzanya’da görülen ve eski Dünya Maymunu olarak adlandırılan maymun türlerinden biridir. Kipunji maymunu aslında yerli bir efsane ve ruh hayvanı olduğu düşünülüyordu, ancak bilim adamları 2003’te keşfetti. Aynı yıl içerisinde nesli tükenmekte olan türler listesine alındı. Şu anda, bunların yaklaşın 1.000 tanesinin kaldığı tahmin ediliyor.

Kahverengi Başlı Örümcek Maymunu

Dünya’nın en endemik türlerinden biridir. Ekvador’un Chocóan yağmur ormanlarında yaşayan Kara Başlı Örümcek Maymunu, siyah veya kahverengi bir gövdeye ve kahverengi bir kafaya sahiptir. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu primat türünün vahşi doğada sadece 250 tane kaldığı tahmin ediliyor.

Roloway Guenon Maymunları

Batı Afrika’ya özgü olan Roloway Maymunları tehlike altındaki eski Dünya Maymunlarından biridir. Hem habitat kaybı nedeniyle hem de avlanmaları nedeniyle nesli tükenmek üzeredir.Araştırmacılar 2007 yılında yapılan bir çalışmada, zaten yok olmadıysa bu hayvanın yok olmaya yaklaştığına inanıyor.

Mavi Gözlü Siyah Lemurlar

39-45 cm’lik bir gövde uzunluğuna, 51-65 cm’lik bir kuyruk uzunluğuna sahip Mavi Gözlü Siyah Lemur primatları da tehlike altındaki bir diğer tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Gözler, şok edici bir elektrik mavisi, açık bir gök mavisi veya daha yumuşak bir gri-mavinin renginde olabilir. İnsanlar dışındaki mavi gözü olan tek primat türüdür. Madagas menşeli Mavi Gözlü Siyah Lemur’ların sayısı özellikle kaçak avlanma nedeniyle oldukça azalmıştır.

Kuzey Sportif Lemurları

Madagaskar’da yaşayan bu endemik lemur türü şiddetli ekolojik ve insan baskıların bir sonucu olarak IUCN Kırmızı Listesi’nde lemur türlerinden biridir ve dünyanın en tehlikedeki primat türlerinin başında gelmektedir. Bu lemurlar Kuzey Madasgaskar’da oldukça dar bir alanda yaşamaktadırlar, tehlike anında boks / boksör benzeri bir duruş aldıkları için bu isim verilmiştir.

Horton Plains Slender Loris

Bilim adamları 2002’de yeniden keşfedilene kadar soyu tükenmiş olduğunu düşünmüşlerdi. Kırmızı ince lorislerin bir alt türü olan Horton Plains Slender Loris primatları, iyi gelişmiş işaret parmağı, kuyruğun olmaması ile farkedilen bu primat türü özellikle habitatlarının yok olmasıyla beraber nesli tükenme tehlikesiyle karşıya karşıya kalan türlerden biridir.

Silky Sifaka Lemurları

Diğer Lemurlara oranla daha büyük olan Silky Sifaka lemurları Madagaskar’da çok kısıtlı bir alanda bulunmaktadırlar. Bu lemur türü sadece kuzeydoğu Madagaskar yağmur ormanlarında korunan birkaç alan içerisinde bulunur. Dünyanın en nadir memelilerinden biri olan bu primatlar aynı zamanda tehlike altındaki 25 primat türünden de biridir.

Hainan Siyah Tepeli Şebekleri

Çin’in Hainan bölgesine özgü olan Hainan Siyah Tepeli Şebekler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir diğer primat türüdürü. Şuan için Kırmızı Liste’de olsa da eskiden Çin’in çoğu bölgesinde rahatça görülebilen bir şebek türüydü. Ancak son 50 yılda sayıları oldukça düşmüştür. 2004 yılında 12 – 19 Hainan Siyah Tepeli Şebeğine rastlanıldı. Sayılarının bu kadar düşmesinin esas nedeni kağıt üreticileri tarafından habitatlarının yok olmasına bağlanılmaktadır.

Kırmızı Ruffed Lemur

Tüm lemurlar gibi , Madagaskar’a özgüdür ve sadece adanın kuzeydoğusundaki Masoala’nın yağmur ormanlarında bulunan Kırmızı Ruffed Lemurları, Madagaskar’ın en büyük lemur türlerinden biridir. Kırmızı kurtlaşmış lemur çok temiz bir hayvandır ve kendini tımar ederek sosyal bakımda çok fazla zaman harcıyor. 2009 yılından beri satıları gittikçe azalmakta ve şuan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 primat türünden biri  haline gelmiştir.

Kara Başlı Örümcek Maymun

Örümcek maymun türlerinden biri olan Kara Başlı Örümcek Maymunları Orta ve Güney Amerika bölgelerinde rastlanılan Yeni Dünya Maymunlarından biridir.  Kara başlı örümcek maymunun, 45 yıldan uzun bir süredi r% 80’in üzerinde bir nüfus kaybı ve avlanma ve insan yerleşimi alanından dolayı Uluslararası Doğanın Korunması Birliği (IUCN) tarafından kritik olarak tehlike altında olduğu düşünülmektedir.

Kuzey Kahverengi Uluyan Maymunları

Normalde Uluyan Maymunların şuan için herhangi bir risk altında olduğu düşünülmemekle beraber Northern Brown Howler (Kuzey Kahverengi Uluyan Maymun)olarak bilinen türün ise 250’den azının kaldığı düşünülmektedir. Brezilya yağmur ormanlarında bulunan bu primatlar Güney Amerika’nın en büyük yaprak yiyen türleridir.

Kaapori Kapuçini

Brezilya’nın endemik primat türlerinden biri olan Kaapori Kapuuçini maymunları Brezilya’nın Maranhão ve Pará eyaletlerindeki yiyeceklerin bol olduğu yoğun orman bölgelerinde bulunmaktadır. Çok eşli olan bu primat türünün nüfusunda 43 yıllık bir zaman sürecinde %80’lik bir azalma gözlemlenmiştir.