Abdominal Aort Anevrizması Hakkında Genel Bilgi

Anevrizma Nedir?

Genel anlamda anevrizma atardamaların duvarında meydana gelen genleşmelerdir. Bir nevi bir baloncuğun atardamarların duvarına yapışmasıdır. Kelime olarak Yunanca’da kullanılan ve genişleyen anlamına gelen “aneurysma” kelimesinden türemiştir.

Aortik Anevrizma Nedir?

Aortik anevrizma isminden de tahmin edebileceğiniz gibi anevrizmanın vücuda kan pompalayan en büyük atardamarımız olan aortta meydana gelen anevrizma çeşididir.

Abdominal Aort Anevrizması Nedir?

Abdominal aort anevrizmasında bilmeniz gereken yer Abdominal kısmıdır. Abdominal Aort dediğimiz aort atardamarı karında bulunan ve karın bölgesinden ayaklarımıza kadar giden kanın ulaşımını sağlayan aort kanalıdır. Buralarda meydana gelen anevrizma (baloncuk) abdominal aort anevrizması olarak tanımlanır.

Abdominal Aort Anevrizması Riski

Abdominal aort anevrizmasına sahip kişiler araştırıldıklarında elde edilen bulgulardan biri beyazların zencilere oranla daha çok risk taşıdığı yönündedir.  Anevrizmalar 50 yaşlarında oluşmaya başlar ve 80 yaşına kadar zirveye ulaşır. Kadınlar anevrizmalara erkeklerden daha az olasıdır ve Afrikalı Amerikalılar, Kafkasyalılara göre anevrizmaları daha azdır.

Anevrizmaya neden olan bir genetik bileşen vardır; Birinci derece akraba sahibi olan bir kişide bu durum prevalansı %25 gibi yüksek olabilir.

Aort Anevrizması İçin Risk Faktörleri

Aortik anevrizma için risk faktörleri aterosklerotik kalp hastalığı , inme ve periferik arter hastalığı için olanlarla aynıdır ve şunları içerir:

  • Sigara kullanımı : Bu sadece abdominal aortik anevrizma geliştirme riskini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda anevrizma rüptürü riskini arttırır. Aort rüptürü, kan aortadan kaçtığı ve hastanın kan kaybettiği hayatı tehdit eden bir olaydır.
  • Yüksek tansiyon
  • Yüksek kan kolesterol seviyeleri
  • Şeker hastalığı

 

Aort Anevrizmaların Nedenleri

Arterlerin Sertleşmesi

Aort anevrizmalarının en yaygın nedeni arteryoskleroz adı verilen ” arterlerin sertleşmesi ” dir. Aort anevrizmalarının çoğuna arteryoskleroz neden olur. Arterioskleroz aort duvarını zayıflatabilir ve aort yoluyla pompalanan kan basıncının artması aort duvarı iç tabakasının zayıflamasına neden olur .

Aort duvarı üç katmana sahiptir: tunika adventivya, tunika medya ve tunika intima. Tabakalar aortaya güç katar ve aynı zamanda kan basıncındaki değişiklikleri tolere etmeye elverişlilik kazandırır . Kronik olarak artan kan basıncı, medya katmanının parçalanmasına ve aortun sürekli, yavaşca genleşmesine neden olur.

Sigara Kullanımı

Sigara aort anevrizmasının önemli bir nedenidir. Çalışmalar aortik anevrizma oranının popülasyonda sigara içme oranları ile aynı oranda düştüğünü göstermiştir.

Genetik Aktarım

Ebeveynlerden (özellikle 1. dereceden) herhangi birinin aortik anevrizması varsa bu çocuklarda da görülebilir. Bu kişilerde aortik anevrizma çıkma oranı ebeveynlerde bu geni taşımayanlara oranla %25 daha fazladır. Özellikle genetik olarak aortik anevrizma olma ihtimali olan kişiler diğerlerine göre daha eken yaşta sahip oluyor. Bununla birlikte daha yüksek bir rüptür riski (anevrizmanın yırtılması) taşırlar.

Genetik Hastalıklar

Ehlers-Danlos sendromu ve Marfan sendromu, aort anevrizmasının gelişimiyle ilişkili olan iki bağ dokusu hastalığıdır. Aort duvarı katmanlarındaki bağ dokusunun anormallikleri aort kesitindeki zayıflığa katkıda bulunabilir.

Travmalar

Yaşanılan travma türüne bağlı olarak aort duvarında hasar meydana gelebilir ve buna bağlı olarak hemen anevrizma ortaya çıkabileceği gibi zamanla anevrizmanın oluşmasına ortam sağlayacak bir hasar alanı da oluşabilir.