Abdominal Aortik Anevrizma Komplikasyonu ve Tedavisi

Abdominal Aortik Anevrizma Komplikasyonları Nelerdir?

Bir abdominal aortik anevrizma sızıntı yaparak hastanın daha şiddetli karın ağrısı çekmelerine neden olur. Genelde ağrılar sırt ve göğüz (böğür) bölgesinde hissedildiğinde semptomlar böbrek taşı ile benzer olduğu için yanlış teşhis edilebilir. Bu gibi durumlarda eğer anevrizma teşhis edilmez ve müdahale edilmezse patlayabilir ve bu da olası bir ölüme neden olabilir.

Abdominal aortik anevrizma aort duvarı boyunca ateroskleroz (damar sertleşmesi) ve plak ile ilişkili olduğu ve anevrizmaların sıklıkla bir pıhtı içerdiğinden dolayı, küçük kan damarlarında dolaşabilir ve kan akışının azalması gibi semptomlara neden olabilir. Bilinen en büyük korkulardan biri anevrizmanın (abdominal olmayan) beyindeki küçük kanallarda sıkışıp kan akışını durdurmasına bağlı oluşan beyin hasarıdır. Abdominal aortik anevrizmalar da buna benzer bir etkiye neden olabilir.

Abdominal Aortik Anevrizma Tedavisi

Her hasta farklıdır ve bir abdominal aort anevrizması tamir etme kararı, anevrizma boyutuna, hastanın yaşına, temel tıbbi koşullara ve yaşam beklentisine bağlıdır.

Onarım için iki yaklaşım var:

İlki geleneksel cerrahi yaklaşımdır. Karında büyük bir kesi yapılır, aortik anevrizma belirlenir ve kesilir veya rezeke  edilir. Eksik aorta parçası sentetik bir greftle değiştirilir.

İkinci yaklaşım endovasküler greft yerleştirmektir. Kasıkta femoral artere bir kateter veya tüp yerleştirilir ve greft, anevrizma üzerine yayılır ve oturur ve genleşmesini önler (endovasküler: endo = iç + vasküler = kan damarı).

Tedaviye yaklaşım, bireysel hastaya uyarlanmalıdır ve anevrizmanın yeri, büyüklüğü ve şekline bağlıdır.

Abdominal Aortik Anevrizma Patlarsa

Tehlikeli abdominal anevrizma rüptürü cerrahi bir acildir. Bir anevrizma patladığında hastaların% 50’si hastaneye gelmeden ölürler. Ameliyat odasındaki müdahale ne kadar uzun sürerse, mortalite (ölüm oranı) o kadar yüksek olur.

 

Abdominal Aortik Anevrizma İçin Cerrahi Dışı Müdahale

Bir anevrizma saptandığında, amacı büyütmesini önlemeye çalışmaktır. Risk faktörlerinin ömür boyu kontrolü şarttır ve aşağıdakileri içerir:

  • Sigara içiyorsanız mutlaka bırakmanız gerekir ve mümkünse sigara içilen ortamlarda bulunmamaya çalışın.
  • Yüksek kan basıncı olan hastalarda verilen ilaçlar hem kan basıncını uygun seviyeye getirir aynı zamanda anevrizma basıncını da azaltır. Bu yüzden ilaçlarınızı almayı ihmal etmeyin.
  • Kolesterolünüzün yüksek olmamasına dikkat edin.
  • Şeker hastalığınız varsa doktorlarınızın talimatlarına mutlaka uyun.

 

Abdominal Aortik Anevrizma İzleme Talimatları

Abdominal Aortik Anevrizmaların tümüne doğrudan müdahale edilmez. Bunlar genelde tehdit boyutuna geldiği zaman cerrahi müdahalede bulunulur.

  • Normal bir aort erkekte 1.7 cm, kadınlarda 1.5 cm’dir.
  • Tesadüfi olarak veya kazayla bulunan, 3.0 cm’den küçük anevrizmaların yeniden değerlendirilmesi veya izlenmesi gerekmez.
  • 3.0 ila 4.0 cm boyutlarında anevrizmalar, olası genişleme ve genişlemeyi izlemek için her yıl ultrason ile tekrar kontrol edilmelidir.
  • 4.0 ila 4.5 cm boyutlarında anevrizmalar ultrason ile her 6 ayda bir izlenmelidir.
  • 4.5 cm’den büyük anevrizmalar potansiyel onarım için cerrah tarafından değerlendirilmelidir.