Afrika’da Kız Çocuklarının Evliliği Hakkında 7 Gerçek

Erken evliliğin kültürel uygulaması modern zamanlarda çocuk haklarına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Ülkemizde de yaygın olan bu uygulamanın bir de Afrika’da ki gerçeklerine göz atalım.

TopluBilgi olarak Afrika’da uygulanan 18 yaşının altındaki kız çocuklarının evlendirilmesi ile ilgili bazı gerçekleri bu makalede sunacağız.

1 Sahra altı Afrika bölgesinde kızların yaklaşık %39’u 18 yaşına gelmeden önce evlendirilmektedir. Yine bir Afrika ülkesi olan Nijer’de ise bu oran %70’lere dayanmaktadır. Tüm Afrika ülkeleri için durum bu yöndedir diyemeyiz. Örneğin Cezayir’de 18 yaşından önce evlenen kız çocuklarının oranı %3 gibi Afrika’ya nazaran oldukça düşük bir orana sahiptir. Batı ve Orta Afrika’da ise bu oran %42 olup Güney ve Doğu Afrika’da ise %36’dır.

2 Afrika’da 18 yaşının altında evlenen kızlar bazı temel insan haklarından mahrum kalmaktadır. Bir çoğu eğitim hakkından mahrum bırakılırken aynı zamanda erken ve çoğul gebelik nedeniyle ciddi sağlık sıkıntıları çekmekte ayrıca cinsel ve aile içi şiddete maruz kalmaktadırlar.

3 Afrika kıtasında yoksulluk 18 yaşından önce kız çocuklarını evlendirmek için bahane olarak kullanılmaktadır. Yoksul aileler gıda ve temel ihtiyaçlar için az bir para karşılığında kız çocuklarını evlendirerek kendilerince ekonomik ve hayatta kalma stratejisi uyguluyorlar. Çünkü bu daha az eğitim ve gıda masrafı anlamına geliyor onlar için.

4 Yine bir Batı Afrika ülkesi olan Gine’de ki kızların yaklaşık %50’si 18 yaşın altındayken evlendirilmektedir. Gine ülkesi son zamanlarda 18 yaşın altındaki kızların evlendirilmesini yasaklasa da gözlemciler hala oldukça yaygın bir uygulama olduğunu belirtiyor. Bazı kızların açıklamalarına göre aileleri ekonomik baskı altında oldukları ya da evlilik dışı ilişkilerin önüne geçmek için evlendiklerini belirtiyor.

5 Sadece Gine değil bir çok Afrika ülkesinde normalde 18 yaşın altındaki evlilikler devlet politikalarına göre yasak olsa da kızlar hala bu yaşın altında evlendirilmektedir. Bu yüzden bu yasaların etkisinin çok az olduğunu söyleyebiliriz.

6 Afrika’da ki çocuk gelinlerin bu denli fazla olmasındaki nedenlerden biri de geleneksel uygulama olan çeyiz fiyatı / ederi ya da karşılığı diyebiliriz. Sınırlı ekonomik kaynaklara sahip Afrika ülkelerinde çeyiz olarak kimi zaman para, hediye hatta sığır bile veriliyor. Aileler de bu nedenle kızlarını aslında ekonomik bir varlık olarak görüyorlar. Güney Sudan’da ebeveynler kızlarını servet kaynağı olarak görmektedir.

7 Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre 18 yaşın altındaki genç kızların evlendirilmesi eğilimi devam ederse önümüzdeki 10 yılda 15 yaşına gelmeden evlenen kız çocuklarının sayısı 150 milyonu bulabilir.