Amerika’nın Kuruluşunda Etkili Olan 8 Masonik Bağlantı

Tarihin en eski ve etkili örgütlerinden ya da topluluklarından biri olan Mason Derneği ya da kendi tabirleriyle Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği özellikle Amerika’nın (ABD) kuruluşunda oldukça etkili olduğu görülmektedir. Manly P. Hall adlı yazarın yazdığı “The Secret Teachings of All Ages” adlı kitabında ABD’nin aslında Masonların, Dünya’ya hükmetme deneyi olduğu ibaresi yer almaktadır. Peki gerçekten ABD’nin kuruluşunda Masonik etkiler var mıdır?

ABD Anayasası Mason Yazılarına Dayalı

ABD’nin anayasası hazırlanmadan önce 1723 yılında İngiliz Masonu olan  James Anderson bugünkü Masonluğun temelini oluşturan ve Anderson Anayasası ismiyle de bilinen bir anayasa hazırlamıştır. Bundan 11 yıl sonra (1734) ise yine mason olduğu bilinen Benjamin Franklin ABD anayasasını hazırlarken bir çok yerde Anderson anayasasından alıntı yaptığı ya da esinlendiği görülmektedir.

Washington DC ve Şeytan Üçgeni

Aslında buna Şeytan Üçgeni demek ne kadar doğru tam olarak emin değilim. Özellikle pentagram tarihin bir çok yerinde karşımıza çıkmıştır. Hatta Hz. Süleyman‘ın çeşitli güçler için kullanıldığı da söylenmektedir. Yıllar içinde bu işaret (pentagram) bir masonik ikon olarak görülmeye başlandı. Hatta masonlar bu işaretin insanı temsil ettiğine inanmaktadır.

ABD’nin başkenti olan Washington DC kesinlikle mükemmel bir pentagram şeklindedir. Yukarıdaki haritada görebileceğiniz gibi oldukça simetriktir. Bu iddiaya göre Beyaz Saray pentagramın en güney noktasını oluşturuyor. İlk üç nokta Dupont, Logan ve Scott Circles bölgelerine dayanıyor. En soldaki ve sağdaki noktalar Washington Circle ve Mt. Vernon Meydanı’na odaklanmış durumda. Şehir planlanırken masonik bir etki olup olmadığı konusu ise muamma.

 

Kongre Binası ve Süleyman Tapınağı

Washington DC’nin masonik etki altında oluşturulduğuna ilişkin teoriyi bir üst paragrafta anlatmıştım. Ancak Washington DC’de bulunan Kongre Binası ya da Capitol Binası’da özellikle masonların oldukça ilgili olduğu Süleyman Tapınağı‘nın Amerikan ve Masonik bir versiyonu olduğu iddia edilmektedir. (Kaynak)

Binanın içinde, kubbenin altında, George Washington’un ayrıntılı bir tablosu var; burada “Amerikalı Mesih” olarak tanımlanan bir tanrı olarak tasvir edilmektedir. İlginçtir ki, Hz. İsa’nın kendi tanrısallığı çoğu zaman aynı şekilde tasvir edilmiştir. Capitol Binası’nın temel taşı ancak Başkan George Washington başkanlığında tam bir Masonik ritüelin yerine getirilmesinin ardından yapıldı.

 

Albert Pike Altınları ve Altın Çember Şövalyeleri

ABD tarihinin tartışmalı bir figürü (belki 2017’nin mevcut siyasi ikliminde de fazla), İç Savaş sırasında Konfederasyon Ordusu‘na general olarak görev yapan Albert Pike‘dır . Ayrıca tanınmış, hatta saygıdeğer Masonluk ve böyle çevrelerde büyük etkisi olan bir kişiydi. Aslında, o sırada Pike, Güney Yargı alanındaki İskoç Ritüasının başındaydı.

Ayrıca ABD’nin en kanlı örgütü olan Ku Klux Klanı‘yla da bağlantılı olan Albert Pike ile ilgili dolaşan teorilerden biri de sakladığı altınlarla ilgilidir. Oldukça tartışmalı olsa da Albert Pike özellikle İç savaş sırasında Altın Çember Şövalyeleri ile beraber olduğu yönündedir. Onlar zamanında bir çok altını gelecekteki Altın Çember örgütünün mensupları için saklamışlardır. Ancak bilinmeli ki henüz bu altınları bulan olmadı. Ya da buldular ama haberlerde yer almadı.

 

Beyaz Saray Köşkü ve Masonik Tören

Kongre Binasının temel taşı Masonik ayinine tabi olduğu gibi Beyaz Saray’ın da temel taşıydı. George Washington bu ritüeli, Beyaz Saray‘ın tasarımını ve düzenini denetleyecektir. Beyaz Saray’ın inşaatçılarından birçoğu aynı zamanda güçlü Masonluk bağlantılarına sahipti.

Peki temel taş nerde? Açıkçası ABD tarihinin en gizemli olaylarından biridir, orijinal köşe taşının nerede olduğu bilinmiyor. Hikaye, törenin tamamlanmasının ardından, yapılan eğlence ile birlikte oldukça fazla içti tüketildiği yönündedir. Buna gör sabah uyanan işçilerin anıları o kadar pusluymuş ki kimse temel taşın nerede olduğunu bilmiyormuş. 1940’ların sonlarında Harry Truman‘ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray yenileme çalışmalarına girerken kayıp taşı bulmak için çaba harcanmıştı. Ancak çalışmalar başarısız olmuştur.

 

Kongre Açılışı ve Başkanlık Yemini

Belki ilk başkanların, başkanlık yeminlerine ait fotoğraflar bulamayabilirsiniz ancak  Bill Clinton‘a ait olan ve yemin esnasında çekilmiş ola bu fotoğrafı hatırlayabilirsiniz. Bu şekilde yemin etme elbette ki Clinton ile başlamadı. ABD başkanlarının bu yemini aslında George Washington ile başlamıştır.

George Wahsington ilk başkanlık yemininde  New York’taki Aziz John’un Mason Locası‘ndan alınan ve daha sonraları Washington İncil‘i olarak da anılmaya başlanan İncil’in üzerine el basarak yemin etmiştir. Bu ritüel aslında masonların görev ve sorumluluk üstlenirken kendi inandıkları kutsal kitap üzerine yemin etmesidir. Washington’un bir mason olduğu hatta tarih boyunca 13-14 mason başkana sahip olan ABD’de bu ritüel halen devam etmektedir.

 

Kurucu Babaların Bir Çoğu Masondur

Bildiğiniz gibi ABD’de ilk devletleşme “Kurucu Babalar” ile başlamıştır. Bunların bir çoğu aslında masondur. Kurucu Babalar arasında olup aynı zamanda mason olanlar;  George Washington, James Monroe, James K. Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon Johnson ve Gerald Ford.

Masonlar sadece Kurucu Babalar listesinde yok.  Örneğin, Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayan 56 kişiden 9’u Masonlar (% 16), ABD Anayasası’nı imzalayan 39 erkeğin ise Masonlar (% 33) vardı. Sahip oldukları 44 cumhurbaşkanının 14’ü Masonlardı (% 32), sonuncusu Gerald Ford’du.

 

ABD, Mason ve Antik Mısır

ABD yapılarında bir çok Antik Mısır bağlantıları görmek mümkün. Bunun yanında bu bağlantıların bir çoğu masonlukta çeşitli ikonlar halinde bulunmakta ve çeşitli anlamlar yüklenmiş durumda. Bunlar arasında Washington Obelisk‘i var ki Mısır’da ki Obelisk’e oldukça benzemektedir. Dolar üzerindeki piramit yine Mısır’lılarla ilişkili olup üzerindeki göz ise Ra’nın Gözü ya da Horus’un Gözü olarak anılmaktadır. Bu simge aynı zamanda Masonlarla ilgili olduğu bilinen en popüler simgelerden biridir.