Antik Mezopotamya: Akkad İmparatorluğu

Tüm Mezopotamya’yı yöneten ilk imparatorluk Akkad İmparatorluğu idi. M.Ö. 2300’den M.Ö. 2100 yıllarına kadar yaklaşık 200 yıl sürmüştür.

Akkadlar Kuzey Mezopotamya’da yaşarken Sümerler güneyde yaşıyorlardı. Sümerlerle benzer bir hükümet ve kültür vardı, fakat farklı bir dil konuşuyordu. Hükümet, bireysel şehir devletlerinden oluşuyordu. Burası, her şehrin, şehri ve çevresini denetleyen kendi kurallarının olduğu yerlerdi. Başlangıçta bu şehir devletleri birleşmedi ve çoğu zaman birbirleriyle savaşa girdi.

Zamanla, Akkad hükümdarı şehirlerinin çoğunu tek bir ulus altında birleştirmenin avantajını görmeye başladı. Birlik kurmaya ve birlikte çalışmaya başladılar.

Irak’t bulunun Eski Eserler Genel Müdürlüğünde yer alan Büyük Sargon Büstü

MÖ 2300’lü yılların ortalarında Büyük Sargon (Sargon the Great) iktidara geldi. Akkad adlı kendi şehrini kurdu. Güçlü bir Sümer şehri olan Uruk, Akkad’a saldırdığında Sargon ve askerleri oldukça ihtişamlı bir şekilde savaşıp savaştan galibiyetle ayrıldılar. Büyük Sargon bu savaştan sonra Uruk ve diğer Sümer şehirlerini de fethederek tüm Mezopotamya’yı tek bir hükümdarlık altında birleştirdi.

Önümüzdeki 200 yıllık süreçte İmparatorluk gelişti ve genişledi. O kadar geniş topraklara yayıldılar ki Elamları yerlerinden ettiler. Elamlar bu süreçte Akdeniz ve Suriye’nin batısına kadar gerilemek zorunda kaldı.

Naram-Sin, Akkad İmparatorluğunun en büyük krallarından biridir. Naram-Sin, Büyük Sargon’un torunuydu. 50 yıl boyunca hükümdar oldu ve isyanları bastırıp imparatorluğu genişletti. Onun hükümdarlığı Akkad İmparatorluğu’nun zirvesiydi.

M.Ö. 2100 yılında Sümer şehri Ur, Akkad şehrini fethederek iktidara geçti. İmparatorluk şimdi bir Sümer kralı tarafından yönetildi, ancak yine de birleşmişti. Ancak imparatorluk zayıflamıştı ve sonunda M.Ö. 2000’de Amorlular tarafından fethedildi.

  • O dönemde Mezopotamya’da yaşayan birçok kişi Akkad ve Sümer dili konuşuyordu.
  • Büyük şehirler arasında inşa edilmiş pek çok iyi yol vardı. Hatta resmi posta hizmeti geliştirdiler.
  • Sümerler, Naram-Sin’in Nippur şehrini fethedip tapınağı yıkması üzerine onlara verilen bir lanet yüzünden Akkad İmparatorluğu’nun çöktüğüne inanmaktadırlar.
  • Krallar, oğullarını valiler olarak büyük şehirlere kurarak iktidarını sürdürdü. Ayrıca kızları büyük tanrılar için yüksek rahibeler olarak görevlendirildi.
  • Sargon ilk hanedanı kurdu. Bir erkeğin oğullarının krallığını miras alması fikrini ortaya attı.

Kaynak: wikipedia.org