Antik Mezopotamya: Asur Ordusu

Asur İmparatorluğu özellikle güçlü ordusu sayesinde imparatorluğunu ayakta tutabilmişlerdir. Aynı zamanda Asurilerin savaşçı bir topluluk olması bunun yanı sıra orduların başında bulunan güçlü komutanları askerlerin eğitimlerini üst seviyeye çıkarmışlardır. Ayrıca Asur orduları düşmanlarına hakim olmak için savaş arabaları, demir silahları ve kuşatma araçları kullandılar.

İlk Asuri topluluğunda savaşçı bir özellik sergiliyorlardı. Her genç erkek aynı zamanda bir savaşçı olarak eğitilmekteydi. Savaşa her an hazır olması için eğitilen bu genç kuşaklar aynı zamanda güçlü imparatorluğun büyümesine yardımcı olmuştur.

Asur İmparatorluğu’nda daimi bir ordu bulunmaktaydı. Bugün profesyonel ordu dediğimiz işi sadece savaşmak olan askerlerden oluşan orduya Daimi Ordu denilmekteydi. Asur askerleri kuşatma savaşı, savaş taktikleri ve elele savaş konularında eğitildi. Her baharda Asur ordusu bir savaş kampanyası başlatırdı. Zengin şehirler fethederler, Asur İmparatorluğu’nu genişletip servetlerine servet katarlardı. Asur ordusunun imparatorluğun zirvesi olan dönemlerde yüz binlerce askerden oluşmaktaydı.

 

Süryani olan Asur İmparatorluğu bu korkunç orduyu topraklarını genişletmek ve egemenliğini yaymak için kullanıyordu. Ordunun halk üzerindeki korkusu yeni fethedilen yerlerdeki insanlar üzerinde de yayılıyordu. Asur ordusu, sorunlu noktalara hızla geçmeleri için imparatorluk boyunca kaleler ve yollar inşa ettiler.

Ancak Asur İmparatorluğu’nun yıkılmasında yine bu ordu etkili olmuştur. Çünkü bir süre sonra orduda yer alan askerlerin yaptıkları bu zulümler kendi aralarında bile ayrılık olmasına neden olmuş ve inceden ordunun çözülmesine neden olmuştur. Babiller, M.Ö. 612’de Medes ile birleşince Asurileri devirip hükümranlıklarına son vermişlerdir.

 

Asur Kralları aslında savaş özellikleri açısından oldukça etkiliydiler ve savaşlara kendileri de katılmıştır. Üstün savaş yeteneklerine rağmen çoğu zaman elit ve küçük bir ordu tarafından savaş boyunca korunmuştur. Yine de II. Sargon gibi savaş meydanında ölen kralları da olmuştur.

 

Asur Ordusu’nun en büyük güçlerinden biri de savaş arabalarıydı. Bir araba, iki ile dört atın çektiği tekerlekli bir araçtır. Biniciler savaşa devam ederlerdi. Genellikle iki binici vardı; bir mızrak ve bir yay ve ok ile silahlanmış bir sürücü ve bir asker. Arka tarafı korumak için bazen üçüncü bir adam eklenirdi.

Asur ordusundaki savaş arabalarının asıl amacı ordunun geri kalanı için boşluk yaratmaktı. Savaş arabaları düşman hattına çarparak kullanıldı. Aynı zamanda, savaş alanını hızla düzenleyen liderler ve generaller için de kullanılıyorlardı.

Asuriler, kılıç, mızraklar, yay ve oklar, sapanlar ve hançerler gibi çok çeşitli silahlar kullandılar. Asurlular, silahlarını yapmak için demir kullanan ilk kişilerdi. Demir, düşmanları tarafından kullanılan bronzdan daha güçlü ve onlara belirgin bir avantaj sağladı.

Asur askerleri tarafından kullanılan ana zırh bir kalkan ve kask idi. Okçuların atış yaparken onları koruyacak bir kalkan taşıyıcısı vardı. Tam gövde zırhları ise genel olarak memurlar ve generaller için yapılıp kullanılırdı.