Antik Mezopotamya: Din ve Tanrılar

Daha önce Antik Mezopotamya ve orada kurulan devletlerle ilgili çeşitli yazılar yazmıştık. Bu yazımızda yine Antik Mezopotamya’da yer alan tanrılardan bahsedeceğiz. Eski Sümerler birçok farklı tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı. Bu kültürel olgu daha sonra Babil ve Asur dinlerini de etkilemiştir. Genel anlamda çok tanrılı din mevcuttur.

Antik Mezopotamya’daki Tanrılar

Her şehrin kendi tanrısı vardı. Şehrin merkezinde o tanrıya inşa edilmiş büyük bir tapınak ya da ziggurat vardı. Bu, rahiplerin yaşadığı ve kurban törenlerinin yapıldığı yerdi. Zigguratların bazıları devasa ve büyük yüksekliklere ulaştı. Düz bir tepeli basamaklara sahip piramitleri gibi görünüyorlardı.

 

Antik Mezopotamya: Sümer Tanrıları

Sümer tanrıların ve tanrıçaların bazıları şunlardır:

 • Anu – Bazen An olarak da hitap edilirdi. Anu göklerin tanrısı ve tanrıların kralı olarak blinmekteydi. Anu ile bağlantılı şehir Uruk’du.
 • Enlil – Hava, rüzgar ve fırtınaların tanrısı Enlil, Destiny of the Tablets’i düzenledi. Bu tabletler ona insanın kaderi üzerinde kontrol sağladı ve onu çok güçlü yaptı. Boynuzları olan bir taç giydi. Nippur şehri ile ilişkilendirildi.
 • Enki – Enki, bilgelik, akıl ve sihir tanrısı kadar dünyanın şekillendirilmesinde de rol oynamış bir tanrı olarak bilinirdi. Pulluk icat etti ve bitkileri büyütmekten sorumluydu. Fırtına kuşu olan Zu’yu emri altına almıştı. Eridu şehrinin tanrısıydı.
 • Utu – Güneşin tanrısı olarak adalet ve hukukun tanrısı olan Utu testere benzeri bir enstrüman tutuyor. Mitoloji, Utu’nun her gün bir arabayla dünyayı dolaştığını söylüyor.
 • Inanna – Inanna, aşk ve savaş tanrıçasıydı. Sembolü sekiz noktadan oluşan bir yıldızdır. İlk şehri Uruk’du, ama aynı zamanda Babil şehrinde de önemliydi.
 • Nanna – Nanna ayrıca Sin olarak adlandırıldı. Ayın tanrısıydı. Onun evi Ur şehriydi.

Antik Mezopotamya: Babil Tanrıları

Babil devleti zamanında inanılan en büyük tanrı Marduk’tur. Aynı zamanda Babil’lilerin inandıkları tanrıların bazıları aslında Sümer inancının kökenlerine dayanmaktadır.

 • Marduk – Marduk, Babillerin başlıca tanrısıydı ve onun şehri başkent olan Babil’di. Diğer tüm arasında Marduk yüce tanrı olarak kabul edildi. O kadar 50 farklı başlık vardı. Bazen evcil hayvanı olarak bilinen ejderhası ile resmedilmiştir.
 • Nergal – Yeraltı dünyasının tanrısı Nergal, insanlara savaş ve kıtlık getiren kötü bir tanrıydı. Onun şehri Kuthu’ydu.
 • Tiamat – Deniz tanrıçası Tiamat büyük bir ejderha olarak çizilir. Marduk onu savaşta yendi.
 • Shamash – Utu’nın Babil versiyonu
 • Ea – Enki ile aynı tanrıydı.

Antik Mezopotamya: Asur Tanrıları

Tıpkı Babil tanrıları gibi, Asur tanrılarının da bir kısmının kökeni Sümer tanrılarına dayanmaktadır. Asurlular’ın esas tanrısı aynı isimi Tanrı Asur (Ashur – Assur)’dur.

 • Asur (Assur) – Asurların birincil tanrısı. Aynı zamanda savaş tanrısıydı ve tanrıça Ishtar’la evlendi. Sembolleri kanatlı bir disk ve ok ve yaydır.
 • İştar – Inanna’ya benzer şekilde, aşk ve savaş tanrıçasıydı.
 • Shamash – Utu adlı tanrının Asur versiyonudur.
 • Elil – Aslında Sümer tanrısıdır ancak Asur’lular ona Enlil olarak hitap etmişlerdir.
 • Ea – Enki ile aynı tanrıydı.

Antik Mezopotamya: İran’da Din

Perslerin ana dinine Zerdüştlük denildi. Dinin temeli peygamber olan Zerdüşt’ün öğretilerine dayanıyordu. Bu dinde Ahura Mazda adında tek bir tanrı vardı. Ahura Mazda dünyayı yarattı. Hep iyiydi ve sürekli kötülüğe karşı savaştı. Persler, iyi düşüncelerin ve eylemlerin kötülüğe karşı savaşmaya yardımcı olacağına inandılar.

Mezopotamya Dinleriyle İlgili İlginç Gerçekler

 • Sümer tanrıların çoğu, bazen iyi ve bazen de kötü olmaları nedeniyle insan özelliklerine sahipti.
 • Anu önemli bir Mezopotamya tanrısı olmasına rağmen, arkeologlar henüz bir fotoğrafını bulamadılar.
 • Onlar ayrıca cinlere, şeytanlara ve kötü ruhlara inanıyorlardı.
 • Tanri Shamash, insanları ve akrepleri bir arada kullanilmistir.
 • Dünyanın okyanus içinde yüzdüğüne inanıyorlardı.
 • Enlil’in o kadar güçlü olduğu söylenmişti ki, diğer tanrılar ona karşı çıkamamışlardır.