Antik Mezopotamya: Sümerler Hakkında Kısa Bilgi

Sümerler, Dünya tarihinde insanların kurduğu ilk medeniyet olarak yer almaktadır. Sümer halkı Dicle ve Fırat nehri arasında yer alan Güney Mezopotamya bölgesinde yaşayan antik bir millettir.

Sümer: Uygarlığın Beşiği

Birçok tarihçi, şehirlerin ve kasabaların ilklerinin, M.Ö. 5000 yıllarında Sümer’de kurulduğunu düşünüyorlar. Yöre halkı bereketli topraklara taşındı ve yavaş yavaş büyük şehirlere dönüşen küçük köyler oluşturmaya başladı. Sonunda bu şehirler Sümer uygarlığına dönüştü. Bu araziye sıklıkla “Uygarlık Beşiği” denir.

Sümer: Büyük Şehirler

Sümer köyleri büyük şehirlere dönüştükçe şehir devletleri kurdular. Burası bir şehir yönetiminin şehrin yanı sıra çevresindeki araziyi de yönetmesini sağlar. Bu şehir devletleri birbirleriyle sık sık savaşıyorlardı. Korunmaları için şehirlerinin etrafında duvarlar inşa ettiler. Tarım arazileri surların dışındaydı, ancak işgalciler geldiğinde insanlar surun iç tarafında geri çekiliyorlardı.

Sümer boyunca birçok şehir devleti vardı. En güçlü şehir devletlerinden bazıları Eridu, Bad-tibura, Shuruppak, Uruk, Sippar ve Ur’dı. Eridu, kurulan büyük şehirlerin ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak düşünülmektedir.

Sümer: Hükümdar ve Yönetim

Her şehir devletinin kendi yöneticisi vardı. Bu yöneticiler Lugal, En veya Ensi gibi sıfatlarla anılırdı. Şehir yöneticileri Kral ya da vali gibiydiler. Aynı zamanda şehrin hükümdarı olan bu kişiler genelde mensubu olduğu dinlerin en büyük din görevlisi olarak görülürdü. Bu yüzden daha fazla güç sahibi olmuşlardır. En ünlü kral, dünyanın en eski hayatta kalan edebiyat eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı’nın konusu olan Uruk’un Gilgamesh’idir.

Kral ya da valiye ek olarak şehrin düzeninin sağlanması, inşaat projelerinin yapılması ve organize için çeşitli yetkililer de bulunmaktaydı ve beraber hükümeti oluştururlardı. Bunun yanı sıra vatandaşların takip etmesi gereken çeşitli yasalar vardı ve çiğnenmesi dahilinde alacakları cezaları belirleyen sistem geliştirmişlerdir.

Sümer: Din

Her şehir devletinin de kendi tanrısı vardı. Her kentin merkezinde, şehir tanrısı için büyük bir tapınak olan ziggurat inşa edilirdi. Ziggurat düz bir zirveye sahip basamaklı bir piramit gibi görünüyordu. Burada rahipler çeşitli ritüeller gerçekleştirirdi.

Sümer: Önemli Buluşlar

Sümerler, uygarlığa yaptıkları en büyük katkılardan biriydi. İlk yazı biçimini icat ettiler, bir numara sistemi, ilk tekerlekli araçlar, güneşte kurutulan tuğlalar ve tarım için sulama yaptılar. Bütün bunlar insan uygarlığının gelişimi için önemliydi. Ayrıca astronomi ve ayın ve yıldızların hareketi de dahil olmak üzere bilime ilgi vardı. Bu bilgileri daha doğru bir takvim yapmak için kullandılar.