Antik Mezopotamya Tarihi ve Zaman Çizelgesi

Antik Mezopotamya uygarlığın beşiği olarak adlandırılır. İlk şehirler ve imparatorluklar burada kuruldu. Zaman çizelgesinden göreceğiniz gibi, güç bu bölgenin tarihi boyunca pek çok kez el değiştirdi. Sümerlerden Akkadlılara, Babillilere, Asurlulara, Babillilere, Asurilere ve nihayet Perslere geri döndüler.

MÖ 3500 Yıllarına Ait Antik Mezopotamya Haritası

MÖ 5000 – Sümerler ilk şehirleri ya da topluluk birimlerini oluşturdu. Ayrıca geniş arazileri sulamak için sulama kanallarını kullandılar.

MÖ 4000 – Sümerler tanrılarına Ziggurat adlı tapınakları oluşturdular ve çok daha büyük şehirler kuruldu.

MÖ 3500 – Mezopotamya’nın büyük bölümünde Ur, Uruk, Eridu, Kish, Lagash ve Nippur gibi çok sayıda Sümer şehir devleti oluştu.

MÖ 3300 – Sümerler “Yazıyı ilk bulan millet” oldular. Kelimeler için resimleri kullanmaya başladılar.

MÖ 3200 – Sümerler artık taşıtlar için tekerlek kullanmaya başladı.

MÖ 3000 – Sümerler 60 tabanlık bir sayı sistemiyle matematiği kullanmaya başladılar.

MÖ 2700 – Kral Gilgamesh, Ur devletinin yönetimini aldı.

MÖ 2400 – Daha önce en çok konuşulan dil Akad dili iken Sümer dili ilk sıraya yükseldi.

MÖ 2330 – Akadlı I. Sargon, Sümer şehirlerinin bir çoğunu fethedip ilk Akad imparatorluğunu kurdu. (Ayrıca Dünya’nın ilk İmparatorluğudur.)

MÖ 2100 – Akad İmparatorluğu çöktü ve yerine tekrar Sümerler geldi. Bununla birlikte daha çok harap olmuş Ur kenti tekrar inşa edildi.

MÖ 2000 – Elamitler, Ur’u ele geçirdi.

MÖ 1900 – Kuzey Mezopotamya’da Asuriler iktidarı ele geçirdi.

MÖ 1792 – Hammurabi, Babil’in kralı oldu. Kendi adıyla bilinen “Hammurabi Kanunları”nı çıkardı ve Babil merkezine yakın olan Mezopotamya’nın çoğunu ele geçirdi.

MÖ 1781 – Süryani bir kral olan Smashi-Amad öldü. Birinci Asur İmparatorluğu’da Babiller tarafından ele geçirildi.

MÖ 1750 – Hammurabi ölür ve İlk Babil İmparatorluğu parçalanmaya başlar.

MÖ 1595 – Kassitler, Babil kentini ele geçirir.

MÖ 1360 – Süryaniler bir kez daha güç kazanırlar.

MÖ 1250 – Asuriler demir silahlar ve arabalar kullanmaya başladılar.

MÖ 1225 – Asuriler, Babylon’u (Şimdiki Bağdat’ın -Irak- 94 km uzağında bir antik şehir) ele geçirdi.

MÖ 1115 – İkinci Asur İmparatorluğu I. Tiglath Piliser döneminde zirveye ulaşır.

MÖ 1077 – Tiglath Piliser ölür ve kısa bir süreliğine de olsa Asur İmparatorluğu zayıflar.

MÖ 774 – Asur İmparatorluğu’nun başına III. Tiglath Piliser geçer ve yeniden güçlenir.

MÖ 721 – Kral 2. Sargon güç kullanarak Asur İmparatorluğunun başına geçti.

MÖ 709 – II. Sargon, Babil şehrinin denetimini ele geçirdi.

MÖ 705 – II. Sargon ölür ve Sennacherib kral olur. Bununla birlikte başkenti Nineveh’e (Şimdiki Musul’un yakınlarında bir yer) taşıdı.

MÖ 701 yılında Kral Sennacherib ve veliahtı olan Arda-Mulissi (Nineveh – Ninova Sarayında)

MÖ 668 – Asurbanipal, Asur İmparatorluğu’nun son büyük kralı oldu Ayrıca başkent Nineveh’e büyük bir kütüphane kurdu.

MÖ 626 – Asurbanipal ölür ve Asur İmparatorluğu çökmeye başlar.

MÖ 616 – Nabopolassar, Babylon’un kontrolünü Asurilerden geri alır ve kendisini kral yapar. Yeni Babil imparatorluğu bu olayla başlamış oldu.

MÖ 604 – Nabopolassar ölür ve II. Nebukadnezar, Babylon’un Kralı olur. 43 yıldır hüküm sürecek ve Babil İmparatorluğunu doruğa çıkardı.

MÖ 550 – Büyük Cyrus iktidara gelir ve Pers İmparatorluğu yükselişe geçer.

MÖ 539 – Büyük Cyrus Babil kentini ele geçirip, Yahudilerin, İsraile geri dönmesini sağlar.

MÖ 522 – I. Darius, Pers kralı olur. Ardından toprakları çok genişletir ve daha kolay yönetimi için valiler tarafından yönetilen eyaletlere ayırır.

MÖ 518 – Darius, Persepolis ( İran’ın Fars Eyaleti’ndeki Şiraz şehrinin 70 km kuzeydoğusundadır) şehrini Pers İmparatorluğu’nun başkenti olarak kurmaya başlar.

MÖ 490 – Darius, Greek’lere (Yunanlılara) saldırır ve yenilir. Savaşın adı Maraton Savaşı / Muharebesi olarak bilinir. Ayrıca günümüzdeki Maraton Koşusu’da buradan gelmektedir.

MÖ 480 – I. Darius’un oğlu olan Xerxes (I. Serhes) çok büyük bir ordu hazırlayıp babası gibi Yunanlılara saldırdı ancak yenildi.

MÖ 333 – Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu fethetti.

 

 

Kaynak:

wikipedia.org