Asit Baz Terimleri ve Tanımları

Asit ve bazları tanımlamanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu tanımlar birbiriyle çelişmezken, Kapsayıcılık anlamında birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Asitlerin ve bazların en yaygın tanımları Arrhenius asitleri ve bazları, Brønsted-Lowry asitleri ve bazları ve Lewis asitleri ve bazlarıdır. Antoine Lavoisier , Humphry Davy ve Justus Liebig de asit ve bazlarla ilgili gözlemlerde bulundu, ancak tanımları resmileştirmedi.

Svante Arrhenius Asit ve Baz Tanımı

Arrhenius bu teorisi tuz olarak bildiğimiz Sodyum Klorür üzerinde yaptığı testlere dayanmaktadır. 1884 yılında yaptığı deneylerde tuzun iyonlarına ayrıldığını gözlemlemiştir. Buna göre:

 • Asitler , sulu çözeltilerde H + iyonları üretir.
 • Bazlar sulu çözeltilerde OH – iyonları üretir.
 • Su gerekli olduğundan bunların asit baz değerine bakılmalı.

Johannes Nicolaus Bronsted – Thomas Mardin Lowry Asit ve Baz Tanımı

Brønsted veya Brønsted-Lowry teorisi asit-baz reaksiyonlarını, bir protonu serbest bırakan bir asit ve bir protonu kabul eden bir baz olarak tanımlar. Asit tanımı, Arrhenius tarafından önerilen ile (bir hidrojen iyonu bir proton) hemen hemen aynı olmakla birlikte, neyin oluşturduğunun tanımı çok daha geniştir.

 • Asitler proton vericileridir
 • Bazlar proton alıcılarıdır
 • Sulu solüsyonlara izin verilir
 • Hidroksitlerin yanı sıra bazlar da müsaade edilir
 • Sadece protik asitler verilir

Gilbert Newton Lewis Asit ve Baz Tanımı

Lewis’in asitler ve bazlar teorisi en az kısıtlayıcı modeldir. Protonlarla hiç ilgilenmez, sadece elektron çifti ile ilgilenir.

 • Asitler elektron çifti alıcısıdır
 • Bazlar elektron çifti vericileridir
 • Asit-baz tanımlamaları en az kısıtlayıcı

Asit ve Bazların Genel Özellikleri

Robert Boyle, asitlerin ve bazların niteliklerini 1661’de tanımladı. Bu özellikler, karmaşık testler yapmadan kimyasal madde ve çözeltilerin asit ve baz sınıflandırılmasında yardımcı olur.

Asitlerin Genel özellikleri

 • Asitlerin tadı ekşi’dir. Zaten Asit ekşi anlamına gelen Yunanca’da ki Acere’den gelir. (Sakın tadına bakmayın)
 • Asitler aşındırıcıdır.
 • Asitler, mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür.
 • Sulu çözeltileri elektrik iletirler.
 • Bazlarla reaksiyona girerek tuz ve su oluştururlar.

Bazların Genel Özellikleri

 • Bazların tadı acıdır yine de bazların tadına bakmayın çünkü zehirlenebilirsiniz.
 • Kaygan bir his verir yine de dokunmamanız önerilmektedir.
 • Bazlar doğrudan turnusol kağıdının rengini değiştirmez. Asitlenmiş turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür.
 • Sulu çözeltileri elektrik iletirler.
 • Asitlerle tepkimeye girerek su ve tuz oluştururlar.