Muhtemelen çoğunu duymadınız, ama bu küçük Asya savaşları dünya tarihi üzerinde büyük bir etki yarattı. Güçlü imparatorluklar yükseldi ve düştü, dinler yayıldı ve kontrol edildi ve büyük krallar güçlerini zafere sürükledi  ya da yok oldular.

Bu savaşlar, M.Ö. 331 yılında Gaugamela’dan II . Dünya Savaşı’na ve  Kohima’ya kadar yüzyıllar boyu uzanmaktadır. Her biri farklı orduları ve sorunları ele alırken, Asya tarihi üzerinde ortak bir etki paylaşıyorlar. Bunlar Asya’yı ve dünyayı sonsuza dek değiştiren karanlık savaşlar.

Gaugamela Savaşı – MÖ 331

MÖ 331 yılında, iki güçlü imparatorluğun orduları, Arbela olarak da bilinen Gaugamela’da çatıştılar. (Arbela şuan ki Erbil) Büyük İskender yönetimindeki yaklaşık 40 bin Makedon, Hindistan’da sona erecek bir fetih yolculuğuna çıkarak doğuya doğru ilerliyorlardı. Ancak, yolunda, Darius III liderliğindeki belki de 50-100.000 Persli vardı.

Gaugamela Savaşı, ordusunun yaklaşık yarısını kaybeden Persler için ezici bir yenilgiydi. Alexander birliklerinin sadece 1 / 10’unu kaybetti. Makedonyalılar, zengin Pers hazinesini ele geçirmeye devam ederek İskender’in gelecekteki fetihlerine fon sağladılar.

Bedir Savaşı – MS 624

İslam’ın en erken tarihinde önemli bir noktaydı. Hz. Muhammed’e ve mutlak olarak inanılan son din olan İslam’a kendi kabilesi olan Kureyş kabilesi karşı çıkmıştır. Amir ibn Hisham’ın da aralarında bulunduğu birçok Kureyş lideri Hz. Muhammed’in söylediklerine ve İslam dinine meydan okudu ve yerel Arapları İslam’a yöneltme girişimlerine karşı çıktı. Muhammed ve beraberindekiler, Bedir Savaşında kendilerinkinden daha büyük bir Meccan Ordusu’nu yendiler ve Arabistan’daki İslamlaşma süreci büyük bir hız kazandır.

Kadisiye Savaşı – MS 636

Hz. Ömer halife seçildikten sonra İslam’ın dünyanın diğer bölgelerine de yayılmasıyla ilgili ciddi politikalar yürütülmeye başlandı. Kadisiye Savaşı Sa’d bin Ebi Vakkas kumandasındaki İslam ordusunun, 636 senesinde İranlılara karşı zaferle neticelenen muharebesine Kadisiye Savaşı denir.  30.000 kişilik İslam ordusu kendisinden 2 kat fazla Pers askerleriyle savaştı. Savaşta yaklaşık 30 bin Pers öldürüldü, İslam ordusu ise sadece 6.000 kişiyi kaybetti.

Talas Savaşı – MS 751

Bu listedeki en bilindik savaşlardan bir tanesi de Talas Savaşı’dır. İslam ordusu özellikle Bedir Savaşı’nda aldığı mağlubiyetle doğuya doğru ilerledi. Bugün Kırgızistan topraklarında bulunan Talas Nehri civarlarında Çin’in güçlü ordularından Tang Ordusu ile karşılaştılar. Özellikle dini betimlemelerindeki benzerliklerinden dolayı ve Çin ordusunun önceki dönemlerde Türklere karşı yaptıkları zulümlerden dolayı Türkler savaşta Müslüman Arapların safına katılarak Çin Ordusuna karşı mücadele etmiştir.

Yaklaşık 5 gün boyunca süren savaşta özellikle Çin ordusunda yer alan Karluk Türkleri saf değiştirip Arapların yanında yer aldı. Bu hamleleri ile Çin ordusu çok büyük bir hezimete uğramıştır. Savaş için “Tang Hanedanlığı’nın sonunun başlangıcı olarak savaşı” tanımı kullanılmaktadır. Savaş sonunda ise Türkler arasında İslam dini daha fazla yaygınlaşmıştır.

Hıttin Savaşı – MS 1187

Haçlı Birliğindeki krallar, 1180’lerin ortalarında birbirini takip eden bir çok Haçlı seferi düzenlemiştir. 1187 yılında Haçlıordusu ve Selahaddin Eyyubi’nin ordusu karşı karşıya gelir. Sonuç olarak Selahaddin Eyyubi’nin komutasındaki askerler, neredeyse (en az 20.000) tüm haçlı askerlerini ya öldürdürler ya da yakaladılar. Hıristiyan yenilgisinin haberi Papa III. Urban’a ulaştığında, efsaneye göre şok geçirerek ölmüştür. Sadece iki yıl sonra, Üçüncü Haçlı Seferi başlatıldı (1189-1192), fakat Aslan yürekli Richard’ın Avrupalıları, Kudüs’ü Selahaddin Eyyubi’den alamadılar.

Tarain Savaşı – 1191 – 1192

1191’de Mu’izz al-Din, Prithiviraj Chauhan’ın nüfusunun sınırında bulunan Doğu Pencap’ta Bhatinda kalesini ele geçirdi. Prithviraj, Bhatinda’ya doğru yürüdü ve düşmanı, Thanesar antik kenti yakınlarındaki Tarain (Taraori olarak da adlandırılır) adlı bir yerde buluştu. Ghurid ordusu, Rajput merkezinde okları fırlatan süvarilere saldırarak savaşı başlattı. Prithviraj’ın üç tarafın karşı saldırısı güçleri ve savaşa egemen olan Ghurid ordusunun geri çekilmeye zorladı. Bu arada, Mu’izz al-Din, Prithviraj’ın kardeşi Govind Tai ile kişisel savaşta yaralandı. Prithviraj’ın zaferi belirleyici oldu.

Ayn Calut Savaşı – MS 1260

Cengiz Han’ın serbest bıraktığı durdurulamaz Moğol ordusu, 1260 yılında Filistin’deki Ayn Calut Muharebesi’nde bir araya geldi. Cengiz’in torunu Hulagu Han, kalan son Müslüman güç olan Mısırlı Memlük Hanedanlığı’nı yenmeyi umuyordu . Moğollar, Bağdat’ı ele geçirmiş, Abbasi Hilafetini yok etmiş ve Suriye’deki Ayyubid Hanedanlığı’nı sonlandırmıştı. Ancak Ayn Calut Savaşı’nda Moğolların şansı değişti. Büyük Han Moğol Çin’de öldü ve Hulagu’nın ordusunun çoğunun ardı ardına yarışması için Azerbaycan’a geri çekilmesine zorlandı. Sonuç olarak Moğollar hezimete uğradı. Moğollar, Suriye ve Filistin’e birkaç kez geri döndüler ancak bir daha Mısır’ı tehdit edemediler. Hulagu’nun soyu İran’a yerleşti, İslam dinini kabul etti ve zaman içinde İslam kültürünü himayesi altına aldı. Bu topraklarda yaşayan halk İlhanlı Devleti olarak tanınmaya başlandı, bu isim “bağlı han” anlamına gelir.

I. Panipat Savaşı – MS 1526

1206 ve 1526 arasında Hindistan’ın çoğu , Tarain’in İkinci Muharebesi’nde Muhammed Şahab ​​ud-Din Ghori’nin mirasçıları tarafından kurulan Delhi Sultanlığı tarafından yönetildi. 21 Nisan 1526’daki ilk çarpışma, o sırada Kâbil’de hüküm süren Babür Şah ile Delhi sultam İbrahim Ludi arasında oldu. Sultanın ordusu Babür’ün kuvvetleri karşısında sayıca üstün olmakla birlikte, düşman süvarisinin çevirme taktikleri ve bazı iç bölünmeler nedeniyle başarı kazanamadı. İbrahim öldürüldü, ordusu bozguna uğratıldı. Bu zafer Hindistan’da Hint-Türk imparatorluğunun temellerini attı.

Hanson-do Savaşı – 1592

Savaşan Devletler Dönemi Japonya’da sona erdiğinde, ülke samuray lord Hideyoshi altında birleşti. Ming Çin’i fetheterek daha güçlenmek amacıyla 1592 yılında Kore’yi işgal etti. Amiral Yi Sun-shin’in altındaki Kore donanması, bilinen ilk kaplamalı savaş gemileri olan bir avuç “kaplumbağa-bot” yarattı. Kaplumbağaları ve Hansan Adası yakınlarındaki çok daha büyük Japon Donanması’nı çekmek için yenilikçi bir takti kullandılar ve ezdiler. Japonya 73 gemisinin 59’unu kaybetti, Kore’nin 56 gemisi ise hayatta kaldı. Hideyoshi, Çin’in fethinden vazgeçmeye ve sonunda çekilmeye zorlandı.

Göktepe Savaşı – 1881

Göktepe Savaşı (veya Gökdepe), bir Ahal-Teke vahasındaki, Türkmenistan’da, Türkmen hisarı Trans-Hazar demir yolunun üzerinde Aşkabat’ın 45.06 km kuzey batısındaki yerde Ruslarla Türkmenler arasında yapılan savaştır. Ruslar 23 gün boyunca Göktepe’yi kuşattılar. 24. günün sonuna gelindiğinde ise Rus askerlerinin tunel kazıp duvarların altına yerleştirdiği dinamitleri patlatmasıyla kale düştü. Patlamadan sonra Rus askerleri saldırdı ve bazı kaynaklara göre 25.000 asker olmasına karşı Rusların öldürdüğü insan sayısının 40.000’den fazla olduğu yönündedir. Bu bağlamda Göktepe savaşı bazen soykırım olarak da anılmaktadır.

Tsushima Muharebesi – 1905

27 Mayıs 1905’te sabah saat 6: 34’te Japonya ve Rusya’nın emperyal donanmaları Rus-Japon Savaşı’nın son deniz savaşında buluştu. Tüm Avrupa, sonuçta hayrete düşmüştü: Rusya, feci bir yenilgiye uğradı. Amiral Rozhestvensky yönetimindeki Rus filosu, Sibirya’nın Pasifik Kıyısı’ndaki Vladivostok limanına fark edilmeden yanaşmaya çalışıyordu. Ancak Japonlar onları tespit etti. Sonuç olarak Japonya 3 gemiyi ve 117 askerini kaybetti. Rusya 28 gemiyi kaybetti, 4 bin 80 askeri öldürüldü ve 5,917 askeri ise yakalandı.

Rusya kısa süre sonra teslim oldu ve Çar’a karşı 1905 isyanı tetikledi. Bu arada, dünya yeni yükselen bir Japonya’yı fark etti. Japon iktidarı ve tutkusu, 1945’te II. Dünya Savaşı’nın yenilgisiyle büyümeye devam edecekti.

Kohima Savaşı – 1944

II. Dünya Savaşı’nda az bilinen bir dönüm noktası olan Kohima Savaşı, Japonya’nın İngiliz Hindistanı’na doğru ilerleyişi esnasında meydana geldi. Japonya, 1942 ve 1943’te Britanya’nın Burma’sına ilerledi ve Britanya Hindistanı’na geçti. 4 Nisan ile 22 Haziran 1944 arasında, İngiliz Kızılderili Kolordusu askerleri kuzeydoğu Hint köyü Kohima’nın yakınlarındaki Japon Kotoku Şatosu ile kanlı bir savaşa girdi.

Yiyecek ve su her iki tarafta da kısa sürdü, ancak İngilizler hava yoluyla takviye yaptı. Sonunda, aç olan Japonlar geri çekilmek zorunda kaldı.  Japonya savaşta yaklaşık 6.000 askerini kaybetti.