Ateizm ve Agnostisizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

İçindekiler

Ateizm Nedir?

“Ateizm” kelimesi Yunan diline dayanmaktadır. Yunanca’da “Theos” yani “Tanrı” ve “-ism” (-izm) yani inanç eylemini belirten eklerden oluşmuştur. Başındaki “A” ise karşıt anlamı ifade etmektedir. Bu durumda Ateizm kelimesi “Tanrı’ya inanmamak” olarak tercüme edilebilir.

Agnostizm Nedir?

Tıpkı Ateizm’de olduğu gibi Agnostizm teriminin kökeni de Yunanca’ya dayanmaktadır. “Gnosis” kelimesi “Bilmek” anlamına gelirken “A-gnosis” ise karıt durumu yani “Bilmemek” ya da “Bilinemez” anlamına gelmektedir. Yani Agnostizm, bir tanrı olup olmadığına karar vermez. Tanrı’nın var olup olmadığını bilmediklerini söylerler. “Bir tanrı varsa bilinmez veya bilinemez” ifadesinde özetlenir.

Hem ateizm hem de agnostizm, tanrının varlığı sorunuyla ilgilenir. Bu benzerlikten dolayı, genellikle eş anlamlı olarak karıştırılmakta veya anlaşılmaktadır. Ancak iki terim de birbirinden farklıdır.

Ateizm ve Agnostizm Arasındaki Farklar

Agnostiklerin varsayılan ateist olduğu yaygın bir yanlış algıdır. Ancak bu doğru değildir, çünkü ispat edemeseler de, tanrının varlığına inanan agnostik teistler vardır. Öyleyse, iki inanç sistemini birbirinden ayıran diğer farklılıklar nelerdir?

  1. Ateizm herhangi bir tanrıya inanmaz. Agnostisizm, herhangi bir tanrının var olup olmadığını bilmez.
  2. Ateizm, tanrıya kanıt olmamasının, tanrının bulunmadığının yeterli kanıtı olduğunu söyler. Agnostisizm, ispat yoluyla tanrının varlığını ya da yokluğunu değil, yalnızca bilmediğimiz, dolayısıyla tanrının var olabileceği ya da olamayacağı anlamına gelir.
  3. İki farklı grup olarak sınıflandırılabilir. Ateizm, bir inanç sistemi ya da dünya görüşüdür, aynı zamanda doğal olarak bir inanç sistemi ile ilgisi vardır. Agnostisizm, farklı inanç sistemlerini destekleyen bir bilgi teorisidir.
  4. Her birinde yaklaşım da farklıdır. Ateizm, bir kişinin neye inandığına veya inanmadığına dayanır. Buna karşılık Agnostisizm bir insanın “nasıl” inandıkları ile ilgilidir.
  5. İkisinin duruşu tamamen birbiriyle muhalif değil, yalnızca farklı biçimdedir. Ateizm, tanrı olmadığı iddiasıyla aşırı derecede agnostiktir, agnostisizm ise bir yolu veya diğerini iddia etmeden nötrdür.
  6. Ateizm genellikle güçlü inançlarla kredilendirilir ve diğer görüşlerin kanıtından sonra bile görüşlerini değiştirmez. Agnostisizm, şüphenin yararına başka görüş ve argümanlar verecektir.
  7. Bir sonraki yaşamın görüşü, iki görüş arasında güçlü bir farklılıktır. Ateizm, insanlar olarak şu anda daha büyük bir amaç olmaksızın burada olduğumuzu iddia eder ve ölümden sonra hiçbir şey yoktur. Agnostisizm, Tanrı’nın varlığında olduğu gibi aynı görüşü benimsiyor. Yani ölümden sonra hayatın var olup olmadığı ile ilgili kesin bilgileri yoktur.
  8. Bu görüşler birbirinin karşıt eleştirisine sahiptir. Ateizm, agnostizmi, asılsız olduğu ve sağlam bir duruş sergilemediği için eleştirirdi. Öte yandan, agnostisizm ateizmi çok bölünmüş ve aşırı olduğu için eleştirirdi.
  9. Agnostik bir ateist olabileceği söylenmelidir, ancak ateist bir agnostik olamaz. Ateizm, Tanrı’nın varlığını reddettiği için, olası bir tanrı inancını agnostizmle olduğu gibi kabul edemez.