Ayrımcılık ve Irkçılık Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

“Irkçılık” terimi, ırksal üstünlük fikrine dayanan bir bireye ve / veya bir gruba karşı önyargılar, nefret ve yanlış kavramları ifade eder. Irkçılık, ırk ayrımcılığı olarak da tanımlanabilir, ancak “ayrımcılık” terimi, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, boy veya fiziksel olarak diğer insanların adaletsiz veya ön yargısız muamelesini gerektiren daha geniş bir kavram anlamına gelir.

Her iki kavram da önyargı fikrinden kaynaklanmaktadır. Her iki kavram çeşitli kriterlere dayanarak bir grubun diğer grup veya insanlara karşı daha üstünmüş gibi davranılmasından kaynaklanır.

Ayrımcılık Nedir?

Ayrımcılık terimi, belirli özelliklerin gerekçesiyle diğer bireylerin (veya grupların) adaletsiz veya önyargısız muamele edilmesini tanımlar. İnsanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir dizi hususa dayanarak ayrımcılık yapabilir:

 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Ten rengi
 • Fiziksel özellikler
 • Dil
 • Engellilik
 • Sağlık Sorunları
 • Cinsel Yönelim

Bunlar, ayrımcılığa yol açabilecek yönlerin sadece birkaç örneğidir. İnsanlar bilmedikleri ya da nelerin farklı göründüklerini ayırt etme eğilimindedirler. Herkesin sosyal, politik ve ekonomik çevreden etkilenen ve dünyayı analiz etmek için bir filtre görevi gören bir eğitim ve kültürel geçmişi vardır.

Bu nedenle, ayrımcılık çoğu zaman kültürümüzde ve aklımızda köklü bir yer edinmiştir. Bu insanlara ve durumlara, dünyadaki önyargılarımız ve bakış açılarımız temelinde karar verme eğiliminde olduğumuzu göstermektedir.

Irkçılık Nedir?

Ayrımcılık, bir ya da daha çok kişiye karşı çok çeşitli yönlerden olumsuz, agresif ya da önyargısız davranışlara yol açarken, ırkçılık, ırkçı farklılıklara dayanan aynı türdeki önyargısız dil ve davranışlara neden olmaktadır.

Başka bir deyişle, bireyler ırklarının üstünlüğüne inandıkları zaman, diğer ırkların üyelerine karşı önyargılı ve genellikle saldırgan bir şekilde hareket etme eğilimindedirler. Irkçılık sayısız çatışma ve şiddet eylemlerinin ana sebebi olmuştur ve birçok toplumda önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Ayrımcılık ve Irkçılık Arasındaki Benzerlikler

Hem ayrımcılık hem de ırkçılık önyargı şemsiyesi çatısında yer almaktadır. Ayrımcılık ırkçılığa göre daha geniş bir kavram olsa da, ikisinin ortak yönleri vardır:

 1. Her iki durumda da, bir kişi ya da birey, ırksal özellikler nedeniyle düşmanca davranışlar sergilenmesine neden olabilir. Her iki ayrımcılık – özellikle ırk ayrımcılığı – ve ırkçılık, ırk üstünlüğünün önyargısına dayanır ve her ikisi de şiddet ve baskıcı davranışlara yol açabilir.
 2. Hem ırkçılık hem de ayrımcılık, sosyal ve kültürel çevreden etkilenir ve hem kişisel hem de kolektif önyargılara dayalı olarak insanların tercihli veya önyargılı muamelesine neden olabilir;
 3. Her ikisi de azınlık gruplarının dışlanmasına ve baskı altına alınmasına neden olabilir. Ayrımcı gruplar, marjinalleştirilmeye ve daha az fırsata sahip olma eğilimindedir ve toplumlarda daha az yarar sağlar. Örneğin, engelli kişiler, LGBTİ topluluğunun üyeleri ve zenci insanlar genellikle daha az iş fırsatından yararlanır, bir tür ayrımcılığa maruz kalırlar (kamusal alanlarda bile) ve daha düşük ücretli işlere sahip olma eğilimi gösterirler;
 4. Hem ırkçılık hem de ayrımcılık, yakın görüşlü bir yaklaşımdan ve farklı olandan korkmaktan kaynaklanmaktadır. Ek olarak, her ikisi de genellikle ırkçı üstünlüğün milliyetçi ve aşırılıkçı fikirleriyle bağlantılıdır. Son yıllarda, dünyanın dört bir yanındaki politikacılar, insanların gündemlerini tanıtmak ve daha güçlü göçmenlik yasalarının gerekliliği konusunda ısrar etmek için insanların korkularını kullanıyor. Göç ve milliyetçilik etrafındaki tartışma daha geniş ve açık bir şekilde ifade edilmesine rağmen, “yabancıların korkusu” nun yanı sıra ırkçı ve ayrımcı önyargıların çoğu milliyetçi hareketlerin temelinde kalmaktadır.

Ayrımcılık ve Irkçılık Arasındaki Farklar

Her ne kadar ayrımcılık ve ırkçılık terimleri birbirinin yerine kullanılırsa da, ikisi arasında bazı önemli farklılıklar vardır:

 1. Ayrımcılık kavramı ırkçılık fikrinden çok daha geniştir. Aslında, ayrımcılık, diğer şeylerin yanı sıra, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engellilik ve ırk temelinde, önyargılı ve karşıt bir davranışa işaret edebilir . En yaygın ayrımcılık türlerinden biri LGBTİ insanlara karşıdır; birçok ülke aynı cinsiyetten olan sendikaları yasaklamaya ve hatta yasa dışı ilan etmeye devam etmektedir. Tersine, ırkçılık sadece ırksal üstünlüğün inancına atıfta bulunur; ve
 2. Irkçılık, aslında, ırk farklılıklarına dayanan bir ayrımcılık biçimidir ve ayrımcılık kavramının bir alt kümesi olarak kategorize edilebilir. Irkçılığın ırkçı özellikler ve yönler üzerine odaklanmasıyla, ırkçılığın (veya bir grubun) ırksal üstünlüğünü kanıtlamaya ve vurgulamaya yönelik saldırgan ve şiddetli eylemleri tercüme edebilir.