Azot Ailesi (Grup 15) Elementleri Hakkında Bilgi

Azot Ailesi (Grup 15) Nedir?

Azot Ailesi, periyodik tabloda Grup 15 olarak adlandırılan elementlerden oluşmaktadır. Azot ailesindeki elementler benzer bir elektron konfigürasyon düzenine sahipler ve kimyasal özelliklerinde öngörülebilir eğilimleri takip ederler.

Azot ailesindeki elementler: Azot, Fosfor, Arsenik, Antimon, Bizmut’tan oluşur. Muhtemelen Moskovyum (Element 155) elementi de Azot grubu ailesindeki elementlere benzer özellikler sergiler.

Azot Ailesi (Grup 15) Özellikleri

 • Azot ailesindeki elementler, dış enerji seviyelerinde 5 elektrona sahip atomlardan oluşur.
 • Aşağıya doğru inildikçe: atomik yarıçap artar, iyonik yarıçap artar, iyonlaşma enerjisi azalır ve elektronegatiflik azalır.
 • Azot ailesi elementleri genellikle kovalent bağlara sahip bileşikler oluştururlar, oksidasyon sayıları +3 veya + 5’tir.
 • Azot ve fosfor ametal değildir. Arsenik ve antimon metalloidlerdir. Bizmut bir metaldir.
 • Azot hariç, diğer elementler oda sıcaklığında katıdır.
 • Nitrojen ve bizmut hariç, elementler iki veya daha fazla allotropik formda bulunur.
 • Azot ailesi elementleri, çok çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikler sergiler. Bileşikleri saydam olabilir, oda sıcaklığında diamanyetik veya paramanyetik olabilir ve ısıtıldığında elektrik iletebilir.
 • Atomlar çift veya üçlü bağlar oluşturduğundan, bileşikler kararlı ve potansiyel olarak toksik olma eğilimindedir.

Azot Ailesindeki Elementlerin Kullanım Alanları

 • Nitrojen (Azot) ve fosfor elementlerinin her ikisi yaşam için gerekli.
 • Dünya atmosferinin çoğu azot gazından oluşmaktadır. Bunun gibi diyatomik pikotojen molekülleri pniktidler olarak adlandırılabilir. Değerlerinden dolayı pniktid atomları kovalent üçlü bağ ile bağlanır.
 • Fosfor maçlarda, havai fişeklerde ve gübrede kullanılır. Aynı zamanda fosforik asit yapmak için kullanılır.
 • Arsenik zehirlidir. Zehir ve rodentisit olarak kullanılmıştır.
 • Antimon alaşımlarda kullanılır.
 • Bizmut ilaçlar, boya ve katalizör olarak kullanılır.

Azot Ailesi (Grup 15) Elementleri

Azot
(N)
Fosfor
(P)
Arsenik
(As)
Antimon
(Sb)
Bizmut
(Bi)
Erime Noktası ( ° C ) -209.86 44,1 817 630,5 271,3
Kaynama Noktası ( ° C ) -195.8 280 613 (Süblimleşme) 1750 1560
Yoğunluk (g/cm^3) 1.25 x 10^-3 1,82 5,727 6,684 9,80
İyonlaşma enerjisi (kJ / mol) 1402 1012 947 834 703
Atomik Yarıçap (pm) 75 110 120 140 150
İyonik Yarıçap (pm) 146 (N3-) 212 (P3-) 76 (Sb3+) 103 (Bi3+)
Oksidasyon Numarası +3, -3, +5 +3, -3, +5 +3, +5 +3, +5 +3
Sertlik (Mohs)  – – (Gaz) 3,5 3,0 2,25
Kristal Yapı Kübik (katı) Kübik romboedrik hcp romboedrik