Yoksulluk, insanların yaşadığı, insanların yaşamları için zarurî olduğu düşünülen belirli mallardan yoksun olduğu ekonomik bir durumdur. Dünyadaki bazı bölgeler, diğer bölgelere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde yoksulluk olarak görülüyor.

TopluBilgi olarak Bağıl Yoksulluk ve Mutlak Yoksulluk tanımlarını ve aralarındaki farkların ne olduğunu açıklamaya çalışacağız.

[su_note note_color=”#4d4c49″ text_color=”#ffffff” radius=”4″ border_color”#ffffff”]Daha Önce Paylaştığımız: Yoksulluk Nedir? Yoksulluk Çeşitleri [/su_note]

Mutlak Yoksulluk Nedir?

Mutlak yoksulluk terimi, bireyin hayatı ve diğer normal faaliyetleri sürdürmek için en temel metaları karşılayamadığı yoksulluk koşullarını ifade etmek için kullanılır. Bu, yiyecek, barınak ve kıyafet bulmakta zorluk çeken herhangi bir kişinin mutlak yoksulluk içinde olduğu anlamına gelir.

Mutlak Yoksul olan bir kişi doğru dürüst beslenemiyor, başını koyacak bir çatı bulamıyor ve doğru düzgün kıyafet alamıyordur.

Bağıl Yoksulluk Nedir?

Göreceli yoksulluk adı da verilen bağıl yoksulluk, çevredeki diğer insanlar için ekonomik yaşam standartlarına kıyasla yaşam standardı olarak tanımlanmaktadır. Bu, bireyin çevreye veya içinde yaşadığı toplumun yaşam koşullarının ortalamasından daha düşük olduğu anlamına gelmektedir.

Bağıl Yoksul olan birisi Mutlak Yoksul olan birisi gibi temel ihtiyaç sıkıntısı çekmez. Ancak içinde yaşadığı toplumda (çevresinde) insanlar her gün sinemaya gidebilecek maddi güce sahip iken onun bu güçten yoksun olması anlamına gelir.

Bağıl ve Mutlak Yoksulluk Arasındaki Farklar

1) Mutlak ve göreceli yoksulluk arasındaki temel farklar mutlak yoksulluğun biyolojik ihtiyaçlara daha fazla odaklanması ve göreceli yoksulluğun biyolojik ihtiyaçlarla ilgisi olmamasıdır.

2) İkinci fark yoksulluk gurubu belirlenirken gelir düzeyinin hesaba katılmasıyla ilgilidir. Mutlak yoksullukta kişilerin bu grubun içinde olup olmadığını belirlemek için “Doğrudan Gelir Miktarı” önemli bir kriter iken Bağıl ya da Bağıl Yoksulluk kriterleri arasında “Doğrudan Gelir Miktarı” hesaba katılmaz.

3) Bağıl yoksulluk gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında değişirken, mutlak yoksulluk değişmez. Batılı ve gelişmiş ülkelerin bir kısmı göreceli yoksulluk altında yaşayan daha az sayıda insana sahipken gelişmekte olan ülkelerde bağıl yoksulluk ölçüm modeli altında önemli sayıda insan var.

4) Diğer farklılık ise mutlak yoksulluğun değişebileceği, bağıl yoksulluğun değişemeyeceği yönündedir. Yani hükümet isterse (tabi bunun çok zor bir koşul olduğunun altını çizmekte fayda var) bir gece de asgari ücreti arttırır ve insanların temel ihtiyaçlarını giderebileceği bir gelir kaynağı elde etmesini sağlayabilir. Ancak gelir miktarı eşit oranda artsa bile hala bağıl yoksulluk çevresine göre yine yoksul durumunda kalacağından etki etmeyecektir.

5) Farklı uluslararası organlar ve çeşitli ülkelerin hükümetleri, mutlak yoksulluğun dünya çapında yok edilmesini sağlamak için politikalar ve önlemler geliştirirken, göreceli yoksulluğu hafifletmek için uygulanan hiçbir önlem ve politika bulunmuyor.