Beynimizin Belleği Nasıl Çalışır? Bilginin Kaydedilmesini Etkileyen Faktörler

Bellek, beynin bilgileri toplaması, alması ve saklamasıyla görevlidir. Bu hafıza kişiden kişiye ve ayrıca yaş ve hastalığa göre değişir. Bu yazıda, belleğin nasıl çalıştığını ve bunu hangi faktörlerden etkilendiğine değineceğiz….

Devamı »

İnsanlarda Virüs ve Mantarların Neden Olduğu Hastalıklar

Virüs ve mantarlar hastalığa neden olan farklı patojenlerdir. Ancak diğerlerinin aksine, onlardan kaynaklanan hastalıklar iğrençtir ve ciddi tehlike oluşturmaktadır. Viral ateş, sarılık ve soğuk algınlığı virüsün neden olduğu yaygın hastalıklardır….

Devamı »

İnsanlar ve Diğer Canlılar İçin Suyun Önemi

Su hayatımızın vazgeçilmez bir gereksinimidir. Havadan sonra suyun önemi, hayatta kalmak için ikinci bir gerekliliktir. Su, toplam vücut kütlesinin yaklaşık % 70’inden fazlasını oluşturur. Vücutta su bulunmayan bir hücre ya…

Devamı »

ELISA Nedir? ELISA Türleri Hakkında Bilgi

ELISA bir antijen antikor reaksiyonudur. 1971’de ELISA, İsveç’teki Stockholm Üniversitesi’nde Peter Perlmann ve Eva Engvall tarafından tanıtıldı. Genellikle kandaki antikor veya antijen konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan yaygın bir laboratuvar tekniğidir….

Devamı »

Bitki Hücresinin Yapısı ve Organellerin Görevleri

Bir bitkideki hücreler yaprak, gövde, kök vb. gibi farklı kısımlarını oluşturmak için bir araya gelen en temel yaşam birimleridir. Bu bitki parçaları, koordinasyon halinde birlikte çalışarak normal fizyolojik ve biyokimyasal…

Devamı »

Hayvan Hücresinin Yapısı ve Organellerin Görevleri

Hayvan hücresi fonksiyonları sadece hücre ile ilişkili organellere ve yapılara bağımlıdır. Bir hayvan hücresinin bölümleri farklı işlevlere sahiptir. Bir hayvan hücresi, hayvan türlerinin çeşitli dokularını oluşturan en küçük birimdir. Gelişmiş…

Devamı »

Genetik Araştırmada Ünlü Bilim Adamları

Günümüzde genetik, bilimsel araştırma için bir sınır alanı haline gelmiştir. Bu alanda, özellikle tıp bilimlerinde genetiği büyük bir potansiyele sahip bir bilim haline getiren devrimci atılımlar olmuştur. Genetik araştırmaya çok…

Devamı »

DNA Replikasyonu ve Basamakları

İnsan vücudu bir milyar nükleotid kopyalarken bir hatadan daha az hata oranına sahiptir. Deoksiribonükleik asit veya DNA, gerekli tüm bilgileri bir nesilden diğerine depolayan ve geçiren büyüleyici bir moleküldür. DNA’nın…

Devamı »

DNA Kim Tarafından Ne Zaman Keşfedildi?

DNA, genetik olarak devralınan talimatlara göre vücudun gelişimini sağlayan moleküler yapıdır. Bu talimatlar, yaşam tarzı, davranış ya da sağlık problemleri ya da psikosomatik görelilik gibi ortak kalıplar şeklinde tezahür eder….

Devamı »