Biyoloji Kategorisindeki Tüm Yazılar

Glikoproteinler ve Proteoglikanlar Arasındaki Fark

Glikoproteinler ve proteoglikanlar, hücre dışı matrisin temel bileşenleridir. Bileşenlerindeki değişiklikler, her biri benzersiz bir yerde eşsiz bir işlev sergileyen çeşitli farklı fonksiyonel moleküllere yol açmaktadır. TopluBilgi olarak bu makalemizde Glikoproteinler ve Proteoglikanlar arasıdaki farklara değineceğiz. Glikoprotein ve Proteoglikan farklarına geçmeden önce bunların ne olduğundan ...Devamı

Hücrelerdeki Edoplazmik Retikulum Organeli Hakkında Bilgi

Endoplazmik Retikulum (ER) ökaryotik hücrelerde önemli bir organeldir. Proteinlerin ve yağların üretilmesinde, işlenmesinde ve taşınmasında önemli rolleri bulunmaktadır. Endoplazmik Retikulum (ER) Hakkında Genel Bilgi Endoplazmik retikulum, bitki ve hayvan hücrelerinde çeşitli fonksiyonlara hizmet eden tüpsü ve yassı keseler ağından oluşur. ER’nin fonksiyonları birbirinden farklı ...Devamı

Mitokondri Nedir? Mitokondrinin Yapısı ve Çalışma Şekli Hakkında Bilgi

Mitokondri, ökaryotik hücrelerde yani çekirdeği zarla çevrili hücrelerde, hücrelerin faaliyetleri için gerekli enerjiyi üreten bir hücre organelidir. Bu organeleler, enerjiyi hücrenin kullanabileceği formlara dönüştürerek güç üretirler. Bu organeller sitoplazmada bulunup hücresel solunum rolünü üstlenirler. Hücresel solunum, nihayetinde yediğimiz gıdalardan hücrenin faaliyetleri için yakıt üreten bir ...Devamı

Farklı Penguen Türleri ve Özellikleri

Bir çift kanatları olmasına rağmen uçamayan bir kuş türü olan penguenlerin birden çok türü bulunmaktadır. Uzaktan bakınca sadece bir kısmı değişik görünüyor ve diğer türler birbirinin aynıymış gibi görülebilir. Ancak bunlar tek türden oluşmamaktadır. TopluBilgi olarak farklı türlerdeki penguenler hakkında bir kaç özelliğe bakalım. Adelie ...Devamı

Fosfor Maddesinin Kullanım Alanları

Fosfor, inorganik fosfat kayaçlarında yaygın olarak bulunan kimyasal bir elementtir. Kimyasal elementler listesinde (periyodik tabloda) atom numarası 15 iken atom P simgesi ile gösterilir. Elementel formunda fosfor, temelde metal olmayan bir yapıdadır ve yoğunluğu 1,82 g / cm 3’tür. Erime noktası 44.1 ° C ...Devamı

İnsan Beyni Hakkında En Tuhaf 10 Bilgi

Bu gezegendeki herhangi bir organizma için beynin önemini hafife almak veya küçümsemek söz konusu olamaz. İnsan beyni, dünyadaki diğer beyinlerin aksine, hayatta kalma becerilerinden daha fazlasını öğrenmek için gelişmiştir. Eğlenmek, zevk almak ve kendisini heyecanlandırmak ve  şaşırtmak için karmaşık yollar tasarlamayı öğrendi. Çevresindeki dünyayı kendi ihtiyaçlarına göre ...Devamı

Hücrelerdeki Ribozom Organeli Hakkında Bilgi

Ribozomlar hücredeki küçük fabrikalara benzemektedir. Hücrenin çalışması için her türlü fonksiyonu yerine getiren proteinler üretirler.  Ribozomlar ya hücrenin içindeki sitoplazma sıvısında ya da hücre zarına yapışık bir şekilde bulunurlar. Ayrıca ribozomlar hem prokaryot (bakteri gibi) hem de ökaryot (hayvan ve bitki) hücrelerinde yer alır. ...Devamı