Kategori: Kimya

Cıva İçeren Ürünler Kırılırsa Ne Yapmalısınız?

Muhtemelen cıva’yı en çok termometrelerden biliyorsunuzdur. Cıva son derece toksik olan ağır bir metaldir. Evinizde cıva termometresi kullanmıyorsanız cıva içeren ürünlerin kırılmasını dert etmiyor olabilirsiniz ancak cıva sadece termometrelerde bulunmaz. …

Metaloidlerin (Yarı Metallerin) Kullanım Alanları

Metaloidler nedir? Metalloidler metallerin yanı sıra metal olmayan nitelikte olan elementlerdir, dolayısıyla yarı metaller olarak da bilinirler. Periyodik tablodaki metaloidler, metaller ve metal olmayan metaller arasına yerleştirilmiştir. Metaloidler Nedir? Yarı Metallerin Kimyasal ve …

Metaloidler Nedir? Yarı Metallerin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

1864 yılında Rus kimyager Dmitri Ivanovich Mendeleev periyodik tabloyu tasarladı. Daha öncede böyle çalışmalar yapılıyordu ancak şuan kullandığımız ve elementlerin atom numarasına göre dizilişi Mendeleev’e aittir. Periyodik tablodaki elementler esasen 3 …

Güneş Kremlerindeki Oktinoksat’ın Yan Etkileri

Oksinoksat, güneşten koruyan bir kimyasal, maruziyeti kuru cilt ve akne gibi cilt problemleriyle bağlantılı olduğu için sorunlu olabilir. Oktinoksatın tehlikeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makaleyi okuyun. Güneş yaz …

Fosfor Maddesinin Kullanım Alanları

Fosfor, inorganik fosfat kayaçlarında yaygın olarak bulunan kimyasal bir elementtir. Kimyasal elementler listesinde (periyodik tabloda) atom numarası 15 iken atom P simgesi ile gösterilir. Elementel formunda fosfor, temelde metal olmayan …

Gaz Kromatografisi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Gaz Kromatografisi Nedir? Gaz kromatografisi (GC), termal ayrışma olmadan buharlaşabilen numuneleri ayırmak ve analiz etmek için kullanılan analitik bir tekniktir . Bazen gaz kromatografisi, gaz-sıvı bölümlü kromatografi (GLPC) veya buhar …

Asit Baz Terimleri ve Tanımları

Asit ve bazları tanımlamanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu tanımlar birbiriyle çelişmezken, Kapsayıcılık anlamında birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Asitlerin ve bazların en yaygın tanımları Arrhenius asitleri ve bazları, Brønsted-Lowry asitleri ve bazları …

Elektron Mikroskobu Hakkında

Elektron Mikroskobu Nedir? Okullarda görebileceğiniz ya da küçük laboratuvarlarda genelde optik teleskop kullanılmaktadır. Optik teleskop 2000x büyütme imkanına sahip (O da teleskop iyi ise) ayrıca bunun için ışığı kullanır. Elektron …