Hem deneyimli hem de yeni uçak mekaniği ve pilotları, uygun uçak bakımının önemi hakkında sürekli hatırlatmalara ihtiyaç duyar. Düzenli ayarlamalar uçağı çalışır halde tutar ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden problemlerden arındırır. Bu hatırlatmalar, bakımını yaptığınız uçağı en yüksek çalışma ve güvenlik durumlarında tutacaktır.

Düzenli Muayene Programı

Her yıl, tüm uçaklar FAA kuralları uyarınca en az bir denetime sahip olmalıdır. Bu yurt dışı daha doğrusu ABD içindeki havacılıkta geçerlidir. Ülkemizde SHY-145 ve SHY-M gibi yönetmelik ve talimat kuralları bulunmaktadır. Uçak, mürettebattan başka kişileri taşıyorsa, her 100 saatlik uçuşta ek tetkiklere ihtiyacınız vardır. Bu kontroller, uçağın emniyetini ve uçuşa elverişliliğini sağlar.

Aşamalı denetimler, ağır kullanımlı uçaklar için bir seçenektir. Düzenli denetimler arasındaki süreyi azaltırlar, ancak yıl boyunca daha fazla kontrol vardır. Örneğin, kurumsal bir jet, her 25 saatlik kullanımın ardından denetime sahip olabilir. Bu program transfer edilemeyen özel onay gerektirir.

Aynı zamanda uçakların planlı / periyodik bakımları yine uçakların tipine göre değişebilir.

  • Her hafta bir defa yapılan Haftalık Bakım,
  • Her 300/400 uçuş saatinde bir yapılan A bakım,
  • Her 3000/4000 uçuş saatinde bir yapılan B+C bakım,
  • Her beş yılda bir yapılan 5, 10, 15 yıllık bakım gibi bakımlardır.

Uçak Bakım Hedefleri

Bakım görevleri, uçağın bileşenlerini ve yapısını dikkate alır. Amaç, kontrollerin ve bakım maliyetlerinin uçağın emniyetini en üst düzeye çıkarmak ile dengelenmesidir. Bakım, işçilere, başarısızlıktan önce uçağın yıpranmış parçalarını düzeltme şansı verir. Ayrıca, uçağın tasarımını modifikasyonlar yoluyla geliştirmek için fırsatlar sunar.

Bakım kontrolleri yaparken güvenli kaldığınızdan emin olun. Düşme riskini en aza indirirken verimli çalışmanıza yardımcı olabilecek bir çalışma platformu kullanın. Hiç kimse uçaklara bakım yaparken kendini tehlikede hissetmemelidir.

Uçakların Yapısal Bakımı

Bir uçağın yapısı, yaş ve standart kullanım ile zarar görmeye eğilimlidir. Şaşırtıcı bir şekilde, yapısal hasarın yüzde 40’ına varan oranlarda, bakım veya rampaların neden olduğu “arkadaş canlısı yabancı cisim hasarı” nedeniyle meydana gelir. Bu tür hasarların kontrol edilmesi ve düzeltilmesi, yaş ve yorgunluğa ek olarak, yapısal bakım programının bir parçasıdır.

Uçağın Bileşen Bakımı

Bileşenler, arızayı önlemek için denetimler yoluyla düzenli kontrol ve bakım gerektirir. Basit yaşla ilgili aşınma, bileşenlerin başarısızlığının en yaygın nedeni değildir. Rastgele, jenerik parçalarda yüzde 90’ı zaman içinde ya da tesadüfen yavaş yavaş bozulma meydana geliyor. Bileşenler için maksimum uzun ömür sağlamak için, kanıtlanmış üç koruyucu bakım yönteminden biri tercih edilir.

Bu yöntem, fabrika tarafından belirlenen ömrünün sonuna ulaşıldığında bir bileşenin değiştirilmesi gerektirir. İşlevsel denetimler, bir parçanın belirli bir çalışmasını kontrol etmeden önce değiştirilmelerini sağlamak için kontrol eder. Fonksiyonel doğrulama en kapsamlı seçenektir. Bu yöntem, bir bileşenin tüm işlevlerini, özellikle de ekibin bir uçuş sırasında göremeyeceğini kontrol eder.

Bileşen bakımının birkaç adımı izlenmelidir. Düzenli yağlama ve yıpranan parçaların onarımı birincil adımdır. Bir arıza meydana geldiğinde görsel veya operasyonel incelemeler belirlenir. İşlevsel denetimlerde yaklaşan başarısızlık belirtileri arar. Bu aşamada, başarısızlık oranı öngörülebilir olmalıdır. Aksi takdirde, bileşeni geri yükleme veya değiştirme gerektirir.