Çevre Kirliliği Nedir? Kirlilik Türleri ve Zararları

Kirlilik, insanlar dahil Dünya üzerindeki tüm canlı varlıklar için önemli bir sorundur. Bu yazıda Kirlilik tanımı ve kirlilik türleri ile bu kirliliklerin canlı varlıklar üzerine olan olumsuz etkileri hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Son zamanlarda sosyal aktivistlerden ve gruplardan kirlilik kriziyle ilgili pek çok endişeli şey duyuyoruz. Modern teknoloji ve nüfus artışı ile bağlantılı insan faaliyetlerindeki artış nedeniyle tüm ülkelerde kirlilik büyük ölçüde artmaktadır.

Ayrıca Bakınız: 2017 Yılında Dünya’yı En Çok Kirleten Ülkeler

Günlük normal geçim koşulları bile, hiç bitmeyen her türlü kirliliğe katkıda bulunan faktörlerdir. Kirlenme sağlık açısından tehlike yaratır, yaban hayatını tehlikeye sokar ve gezegeni gelecekteki insan sağlığına karşı güvensiz hale getirir. Mevcut teknoloji ve kalkınma arzusu kirliliğe daha fazla katkıda bulunuyor ancak onu kontrol etmek veya azaltmak için atılan adımlar çok yetersiz.

Hava Kirliliği

Hava Kirliliği, doğal havanın tehlikeli gazlarla kirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu çevre kirliliğinde öneml bir sorundur. Bir yeşil ağaçlar ve bitkiler bu kirliliği en aza indirmek için bir seçenek biridir. Karbon monoksit, karbondioksit, kükürt dioksit, metan ve diğer zararlı gazlar gibi pek çok gaz, otomobillerden (petrolle çalışan), endüstrilerden ve bazen de volkanlar gibi doğal felaketlerden yayılır. (Hava Kirliliği Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Bu Yazımıza Bakabilirsiniz)

Bu hava kirliliği, atık suların filtrelenmesi, petrolle ilgili otomobillerin kullanımında azalma ve ayrıca ağaçların yetişmesi ile en aza indirgenebilir.

Su Kirliliği

Havadan sonra su, oldukça kirlenmiş olan bir kaynaktır. Hem nehirlerden, göletlerden hem de deniz suyundan gelen içme suyu, su kirliliğine yol açan büyük miktarda insan, endüstriyel atığın tahliyesiyle kirlenmektedir. ( Akarsu Kirliliğinin Nedenleri ve Önlemek İçin İpuçları )

Bu, suyun içilmesine zarar verir ve ayrıca denizdeki hayvanların ve bitkilerin yaşamını tehlikeye sokar.

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği, zehirli atıkların fazla boşalması nedeniyle meydana gelen bir kirliliktir. Bu kimyasal veya başka bir atık malzeme olabilir. Toprağın zararlı kimyasallarla kirletilmesi, kirleticilerin gıda zincirine girmesine yol açabilir. Bu, genellikle tarımda gübrelerin aşırı kullanımı, endüstriyel atıkların sorumsuzca atılması vb. Nedenlerden kaynaklanmaktadır. Açık alanlardaki dışkılama da kirliliğe neden olmaktadır. Bu, kirleticilerin bitkilere insanlara ve hayvanlara geçmesiyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Ses Kirliliği

Ses kirliliği olarak da adlandırılan gürültü kirliliği sessiz ortamın rahatsızlığıdır. Bu, çoğunlukla otomobil seslerinden, eğlence ya da halka açık konuşmalar, tapınaklar, camiler, kiliseler vb. Kullanılan ses sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kirlilik özellikle yaşlı insanlar ve küçük çocuklar üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Endüstriyel sirenlerdeki sesler bile, araç hareketleri de bu ses kirliliğine katkıda bulunuyor.

Toz Kirliliği

Kirlenmenin havadaki toz parçacıklarından kaynaklandığı bir kirliliktir. Bu topraktan, yollardan, çiftçilikten ve hatta madencilikten dolayı bile olabilir. Çiftliklerden bu toz kirliliği polen taneciklerinden dolayı tozlaşmanın bir parçası olarak ortaya çıkar. Yollarda iken araçların çalıştırılması ve kirli yollardan kaynaklanmaktadır. Tozla oluşan bu hava kirliliği, enfeksiyonlara, nefes darlığına, vb. Yol açan uygun solunum için sorun yaratır.

Radyasyon Kirliliği

Ortamdaki anormal radyasyon nedeniyle oluşan kirliliktir. Bu, atomik enerji istasyonlarından radyoaktif elementlerin kullanımı nedeniyle oluşur. Hücre ve mobil kulelerden, kablosuz internet erişim modemleri vb. Kullanılarak etrafa dağılır. Bu, ciddi kirlilik türlerinden biridir ve aynı zamanda işin ilgisiyle ihmal edilmiştir. Hatta denilir ki kuşlar serçe ve bal arıları gibi böcekler gibi bu radyasyonlar nedeniyle insan alanlardan tükenmeye başlamıştır.

Termal Kirlilik

Bu kirlilik, termik santrallerden  metal kalıplama vb. Endüstrilerden gelen aşırı ısının salınması nedeniyle ortaya çıkar. Isı, bölgedeki sıcaklığın yükselmesine neden olur. Bu ısı, onları oksijenden yoksun bırakarak ve çevrelerindeki ortamı değiştirirken, özellikle su ve deniz canlılarına zarar verebilir.

Işık Kirliliği

Işık kirliliği oldukça tuhaf görünebilir, ancak genel kirlilikten biridir. Özellikle akşamları ışıl ışıl parlayan ışık sisteminin olduğu stadlarda yukarıya bakınca yıldızları görebildiniz mi? Bu oldukça imkansız. Aynı yoldaki karşıt araçların ağır ışığı bile, sürücüler için dikkat dağıtıcı olabilir. Özellikle geceleri, insanların, kuşların ve diğer hayvanların uykusunu bozduğu için ışık kirliliği önemli ve zararlıdır. Bu bazen doğal vücut ritmini veya sirkadiyen saati etkileyebilir. Işık kirliliğinin obezite, uykusuzluk ve diğer sağlık sorunlarının nedenlerinden biri olduğuna inanılmaktadır.

Bakınız: Yapay Işık Obezite ve Kansere Neden Oluyor

Plastik Kirliliği

Plastik kirliliği,her ne kadar kirlilik türü görülmese de bahsedilmesi önemlidir. Plastik ve polietilen, yıllardır bozulmaya dayanma yeteneklerinden dolayı, kirliliğe neden olurlar. Plastik kirliliği hava, su ve toprak kirliliğine nedne olabilir. Bu plastiği tutan hayvanlar bile bağırsaktaki problemlerden dolayı ölüyor. Polietilen ve Plastik Kirliliğini En Aza İndirmek İpuçları