Çocuklarda Beyin Felci, Serebral Palsi Nedenleri ve Belirtileri

Her yıl tahmini 8,000-10,000 bebeğe serebral palsi yani Beyin Felci teşhisi konmaktadır. Bu kronik durum merkezi sinir sistemini, özellikle beyni etkiler ve motor kontrolünde değişikliklere neden olur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne  (CDC) göre  serebral palsi çocuklukta en fazla fiziksel becerileri etkilediğini söylüyor.

Beyin felci yani Serebral Palsi aslında kendi başına ölümcül bir hastalık değildir. Bu teşhis konulmuş çoğu bebek ya da çocuk aslında yetişkinliğe kadar uzanan bir hayat sürer. Ancak tipik olarak bu hastalık konuşma, yazma, yemek yeme gibi günlük rutinleri yapmaya engel teşkil edebilir.

Serebral palsi hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Yani hastalık ortadan kaldırılamaz. Ancak yapılan destek tedaviler çocukların kendi kendilerine günlük rutinlerini yerine getirmeye yetecek kadar yapabilmelerini kolaylaştırmalarını sağlar. Örneğin beyin felci teşhisi konulmuş bir hasta eğer kaşığı düzgün tutamıyorsa fizik tedavi ile düzgün tutması sağlanabilir her ne kadar uzun bir tedavi süresi gerektirse de. Ancak bu serebral palsi ortadan kaldırmak anlamına gelmemektedir.

Serebral palsi için yapılan tedaviler semptomların ciddiyetine göre değişir. Bazı ortak tedavi yaklaşımları şunları içerir:

 • Özel eğitim desteği ve kaynakları
 • Fiziksel terapiler ve kas germe çalışmaları
 • Yürütücü benzeri destek aletleri kullanmak
 • Bazı özel durumlarda cerrahi uygulamalar

 

Serebral Palsi (Beyin Felci) Nedir?

Serebral palsi beyinde gerçekleşen değişiklikler nedeniyle anormal motor kontrolü ve diğer semptomlara neden olan nörolojik bir durumdur. Doğan her 1,000 bebeğin yaklaşık 2-4’ünü etkiler. Bozukluk, erken doğmuş bebekler, özellikle kilolu olanlarda, normal ağırlıkta doğan tam dönem bebekler ile karşılaştırıldığında daha yaygındır.

Beyin felci hastalığına yakalanan çocuklarda fiziksel beceriler, dil ve konuşma becerilerinde veya sosyal becerilerde eksiklik görülür. Serebral palsi hastalığıyla ilgili belirtiler veya semptomlar doğum öncesinde, doğum esnasında ya da doğumdan sonraki ilk bir kaç ay içinde görülebilir.

Serebral Palsi altında yatan nelerdir ya da bilinen risk faktörleri var mı? Araştırmacılar yeni doğanlarda veya bebeklerde serebral palsine neden olabilecek pek çok neden ve faktör olabileceğini söylüyor. Ancak bazen bilinen bir neden görülmeyebilir ya da bulunmaz. Bilinen nedenler arasında gebelik sırasında düşük kan akımı, oksijen yetersizliği, beyne az kan gitmesi, beyni etkileyen veya diğer hastalıklardan kaynaklanan hasarlar olabileceğini söylüyorlar. Bunun yanı sıra doğum sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar sonucu beyin hasar alırsa yine beyin felci riski bulunur.

Serebral Palsi Türleri Nelerdir?

Beyin felci spesifik bir durum değil, zayıf motor ve kas kontrolü, zayıflık, gelişimsel problemler, spastisite ve bazen felç de dahil olmak üzere bir dizi semptoma atıfta bulunur. Serebral felcin dört genel kategorisi vardır; bunlarda bazı örtüşmeler vardır; ancak ortaya çıkma eğilimlerinden ötürü birbirinden farklıdır:

Spastik Beyin Felci

Yenidoğanlarda / bebeklerde konvülsiyonlara ve anormal reflekslere neden olan en sık görülen tiptir. Spastik serebral felci olan bebekler, sıkı tutuş (el sıkı bir yumrukta tutulur) ve sert, spastik kollar gibi uzatılmış yenidoğan refleksleri yaşayabilir. Bazı bebeklerde zihinsel engellilik düzeyi de ortaya çıkar.

Atetoid Serebral Palsi

Bu tip serebral felçli çocukların yüzde 20’sini etkiler ve yavaş, kontrolsüz kıvırma hareketleriyle tanınabilir. Semptomlar genellikle ellerin, ayakların, bacakların ve kolların anormal kontrolüne neden olur. Bazen dil , ağız ve yüzün diğer kaslarını da etkileyebilir. Bu yemek yeme problemine, konuşmada güçlük gibi rahatsızlıklara neden olur.

Ataksik Serebral Palsi

Denge , koordinasyon, yürüyüş ve derinlik algılaması ile ilgili sorunlarla karakterize edilen nadir bir serebral felç türü . Geniş bir duruşa sahip olmak ve kesin hareketlerle mücadele etmek yaygın görülen belirtilerden bazılarıdır. Bu yazı yazma, nesneleri kavrama ve diğer günlük aktivitelerde sorunlara neden olabilir.

Karışık Serebral Palsi

Bir çocuk yukarıda belirtilen serebral felç türlerinden bir veya daha fazlasının belirtilerine sahip olduğunda, hastalığın karışık bir biçimi olduğu kabul edilir. Serebral felcin en yaygın karışık formu atetoid ile birlikte spastiktir.

 

Serebral Palsi Belirtileri ve Semptomları

Yukarıda tarif edildiği gibi, serebral palsinin belirtileri bir çocuğun sahip olduğu bozukluğun özel türüne göre değişir. Serebral felcinin semptomları bazen hiç görünmeyebilir ya da çok nadir görülebilirken bazen de oldukça şiddetlidir ve apaçık ortadadır.

Bazı durumlarda çocukların semptomlarının gittikçe kötüye gitmesi ya da değişmesi gibi görünse de, serebral felç semptomlarının ilerleyici olduğuna inanılmamaktadır. Bebekler ve küçük çocuklarda görülen en yaygın bulgular ve serebral felç belirtileri arasında şunlar bulunur:

 • Konvülsiyonlar, koordinasyon eksikliği, beceriksizlik ve spazm
 • Kasların, eklemlerin ve tendonların sertliği ve kısalması
 • Tipik olarak vücudun çeşitli bölgelerindeki felç
 • Zayıf psikomotor beceriler
 • Yürüyüş ve spor aktiviteleri yetersizliği
 • Konuşma, görme, işitme gibi becerilerin gelişmelerindeki gecikmeler
 • Yutma ve çiğneme problemleri
 • Aspirasyon ve anormal sekresyonlara bağlı nefes darlığı
 • Şaşı ya da sürekli hareket eden gözler
 • Çizim yaparken ya da yazı yazarken elleri kullanmaktaki sorunlar
 • Epilepsi (sara) nöbetlerine benzer krizler

 

Serebral Palsinin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Çoğu durumda serebral palsi semptomlarına neden olan bir veya birkaç nedenden dolayı beyin hasar almış olabilir. Serebral palsi hastalığına ilişkin semptomlar aşağıdaki nedenlerden olmuş olabilir:

 • Gelişmekte olan beyindeki dokulara ulaşan yetersiz kan akışı, özellikle ilk üç aylık dönemdeki erken gebelik sırasında.
 • Doğum sırasında gerçekleşen beyin yaralanmaları.
 • Hamilelik sırasında beynin içinde veya yakınında oluşan enfeksiyon veya hastalıklar. Bu, kızamıkçık, toksoplazmoz veya sitomegalovirüs olabilir.
 • Zayıf kan damarlarına ve bazen beyin hasarına neden olan bilirubin düzeyine sahip fetuslarda gebelik sırasında meydana gelen beyin kanamaları.
 • Menenjit, sepsis , çarpma / travma veya şiddetli dehidrasyon gibi yaşamın ilk yılında beyin dokusunun iltihaplanmasına neden olan hastalıklar.