Deiyonize Su ve Damıtılmış Su Nedir?

Deiyonize Su Nedir?

Deiyonize su, çözünmüş iyonların uzaklaştırıldığı ve çoğunlukla saf su olarak anılan sudır. Suda çözünen mineraller de arındırılır, bu yüzden deiyonize su demineralize su olarak da bilinir. Deiyonizasyon sadece son 100 yıl içinde su arıtmak için kullanılan elektrokimyasal yöntemlerin kullanıldığı deneyler yapıldığı zaman geliştirildi.

Deiyonize su, suyun katyonları, anyonları veya her ikisini de içeren elektrik yüklü bir reçine ile karıştırılmasıyla yapılır. Bu işlem sayesinde, çözünmüş iyonlar çoğunlukla saf su oluşturmak için sudan ayrıştırılır. Bu işlem suda çözünmüş mineralleri temizlemesine rağmen, bakterileri, virüsleri veya şarj edilmeyen organik molekülleri çıkarmada etkili olmayabilir.

Deiyonize su, ağırlıklı olarak iki tane ters akım deiyonizasyon ve karışık yataklı deiyonizasyon olan birkaç deiyonizasyon işlemi kullanılarak yapılır. Karşı akım deiyonizasyonu, rejenere ediciler ve su, reçine yatağının karşıt taraflarından iyon değişim kolonuna girdiğinde ortaya çıkar. Bu daha ucuzdur ve daha kapsamlı bir karıştırma sağlar.

Suya 50/50 anyon ve katyon karışımı eklendiğinde karışık yataklı deiyonizasyon kullanılır. Reçinedeki katyonlar ve anyonlar halihazırda mevcut olan iyonları birleştirerek bunları uzaklaştırır. Bu yaklaşım çok hantal ve pahalıdır, ancak çok saf ve yüksek kaliteli su üretir.

Damıtılmış Su Nedir?

Damıtılmış su, safsızlıklardan arındırılmış, kaynatılarak buharlaştırılarak ve başka bir yerde yeniden yoğunlaşmasına izin verilerek hazırlanan sudur. Sudaki herhangi bir ağır kirlilik, su buharlaştıkça geride kalır. Su buharlaştığı zaman, suda çözünmeyen tüm uçucu olmayan maddeler geride kalır, ancak bazı uçucu maddeler su ile buharlaşır.

Sonuç olarak damıtma, her zaman tavsiye edilmemekle birlikte temiz içme suyu üretmek için de kullanılabilir, çünkü damıtılmış su, sağlık faydaları da sağlayabilen minerallerden yoksundur.  Bu, safsızlıklardan nispeten yoksundur ve içme suyu elde etmek için kullanılabilir. Motorlarda kullanım için de uygundur, ancak çevreyi potansiyel olarak olumsuz yönde etkileyebilir ve belirli minerallerin suya sahip olmasının sağlık faydalarını ortadan kaldırır.

Deiyonize ve Damıtılmış Su Arasındaki Benzerlik

Damıtılmış ve deiyonize su, daha ağır kirliliklerin büyük ölçüde giderildiği hem saflaştırılmış sudır. Bunlar genellikle arıtılmamış sudan daha pahalıdır ve arıtılmamış suyun tamamen uygun olmadığı özel fonksiyonlara sahiptir.

Deiyonize ve Damıtılmış Su Arasındaki Farklar

Deiyonize su ve damıtılmış su arasında bazı benzerlikler olsa da, aşağıdakileri içeren bazı farklılıklar da vardır.

  1. Suyun damıtılması, görülmeyen organik bileşiklerin yanı sıra bakteri ve virüsleri yok edebilir. Suyun deiyonizasyonu, mineralleri yok edecektir, ancak potansiyel olarak patojen olabilecek nötr yüklü organik bileşikleri veya mikropları ortadan kaldırmaz.
  2. Saf su için kullanılan damıtma işlemi, antik çağlardan beri kullanılmakta iken, suyun deiyonizasyonu sadece son yüz yıl içinde kullanılmaya başlanmıştır.
  3. Damıtılmış su, faz değişimi yoluyla yapılırken (Önce buharlaştırılıp sonra yoğunlaştırılıyor), deiyonize su faz değişimi olmaksızın yapılır.
  4. Suyun deiyonizasyonu karıştırma işlemi içerirken, damıtılmış su sadece suyun buharlaşmasını ve yeniden yoğunlaşmasını içerir.