Çeşitli çalışmalardan dolayı, sıcak tropik sularda yaşayan deniz kaplumbağalarının yaşam alanı hakkında gün geçtikçe daha fazla bilgi ediniyoruz. Deniz kaplumbağaları temel olarak gezegenin tropikal ve subtropik sularına özgü hava-solunum sürüngenleridir. Arktik Okyanusu hariç dünyanın her okyanusunda bulunurlar.

45 kilogramlık Olive Ridley deniz kaplumbağalarından 600 kilograma yakın olan çeşitli türler arasında bir çok deniz kaplumbağası bulunmaktadır.

Deniz kaplumbağaları çeşitli şekil ve boyutlardadır, her tür kabuk rengi bakımından birbirinden farklıdır. Bir zamanlar bol miktarlarda bulunmasına rağmen şuan hayatta kalmak için mücadele ve koruma altında olmaları gerekmektedir.

Şahin Gagalı Deniz Kaplumbağası

Deniz kaplumbağası türlerindeki çeşitlilik sayesinde, habitatları dünyanın çeşitli okyanuslarında binlerce deniz miline uzanmaktadır. Bu kaplumbağalar genellikle tropik ve subtropiklerde sıcak ve ılıman sularda yaşarlar.

Derin okyanuslar dışında, habitatları korunan koyları, haliçleri ve kıyıya yakın suları kapsar. Bazı türler aynı alanda yuva yapar ve beslenirken, diğerleri yiyecek bulmak için binlerce mil ilerlemek zorunda kalırlar. Örneğin, Sini (Adi) deniz kaplumbağaları Japon kıyılarına ev yapar ancak yiyecek bulmak için Meksika sahillerindeki sulara göç edebilir.

Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası

Deri sırtlı deniz kaplumbağaları soğuk hava koşullarına dayanma kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle güneydeki (Şili kıyıları) ve kuzeyde (Alaska kıyılarında) soğuk sularda kolayca hayatta kalabilirler. Bu kaplumbağalar hayatlarının çoğunu okyanuslarda geçirirler. Dişiler, yumurtadan çıkma mevsimi boyunca yumurta bırakmak için karada görünürler, ancak erkekler nadiren suyun dışına çıkar.

Deri sırtlı deniz kaplumbağaları Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu’nun en geniş yelpazesine sahiptir. Menzilleri kuzeydeki Alaska sahillerinden güneydeki Yeni Zelanda’nın en güney ucuna kadar uzanır. Dağıtım açısından, Sini (Caretta Caretta) deniz kaplumbağaları, Umman sahilinden gelen nüfusun büyük bir bölümü ile deri sırtlı deniz kaplumbağası ile başa baştır.

Hawksbill deniz kaplumbağaları çoğunlukla tropik sularda yaşar, ancak zaman zaman subtropikal bölgelerde de bulunurlar. En büyük kolonileri Karayip Denizi ve Seyşel Adaları’nda görülür.

En büyük ikinci tür olan yeşil deniz kaplumbağaları tropik suların yanı sıra subtropikalde de bulunur. En büyük yoğunlaşmaları Kosta Rika ve Umman kıyılarında görülür.

En küçük türlerden ikisi olan Kemp’s Ridley ve Olive Ridley de küresel bir dağılıma sahipler. Çeşitli türler arasında, yassı sırtlı deniz kaplumbağaları, kıta sahanlığı ve tropikal bölgelerin kıyı sularını kapsayan en küçük aralığa sahiptir.

Geçen yüzyılda, deniz kaplumbağalarının nüfusu büyük ölçüde tükenmiştir. Hayvan severler, kaplumbağa eti, deri ve kabuklara olan artan talebin bu türlerin aşırı avlanmasına yol açtığına inanıyor.

Okyanus sularının kirlenmesinin yarattığı habitatın yok olması, çeşitli türlerin yok olmaya karşı savunmasız kalmasına neden olmuştur. Yakında bazı eylemler yapılmazsa, deniz kaplumbağalarını sadece resim ve müzelerde görmekle yetinmek zorunda kalacağız.

Deniz Kaplumbağaları Hakkında Bazı İlginç Gerçekler

  • Fosil kanıtları deniz kaplumbağalarının varlığını Triyas çağına kadar geri götürmektedir, bu da bu canlıların yaklaşık 200 milyon yıl önce var olduğu anlamına gelmektedir.
  • Bazı türlerde dişiler, spermleri içlerinde saklarlar ve çiftleştikten dört yıl sonra yumurtalar üretirler.
  • Bu kaplumbağaların bazıları, yiyeceksiz bir yıl veya daha uzun bir süre yaşam kapasitesine sahiptir.
  • Yaklaşık 6 ft uzunluğa ulaşan deri sırtlı deniz kaplumbağası, dünyanın en büyük deniz kaplumbağası türüdür.
  • Bir yırtıcı tarafından tehdit edilirse, Yeşil deniz kaplumbağasının 20 mil hızla yüzdüğü bilinir.
  • Şaşırtıcı derecede, Şahin Gagalı deniz kaplumbağası doğada çok zehirli olan deniz süngerleri üzerinde beslenir.
  • Ne yazık ki, bu kaplumbağaların hayatta kalma oranı çok düşüktür, bazı çalışmalarda bulunan uzmanlar ilerleyen dönemlerde bin pençeden sadece birinin hayatta kalacağı düşünmektedir..