Dev Amfibi: Çin’in Dev Semenderleri

İçindekiler

Amfibi Nedir?

Literatürde çift yaşamlı anlamına gelen amfibi kelimesi hem suda hem de karada yaşayan canlılar demektir. Omurgalı balık ve sürüngenlerin özelliklerini gösteren bu hayvanlar soğukkanlı hayvanlar olarak bilinmektedirler. Yaşamlarını hem suda hem de karada sürdürürler. Larvaları (tam gelişmemiş yavrular) suda olgunlaşır ve balıklar gibi solungaçlarla nefes alıp verirler. Yetişkinler ise akciğer ve derileri ile solunum yaparlar. Amphibia sınıfına dahil olan amfibiler yaklaşık 3 500 farklı türü barındırır.

Amfibiler Türleri

Anura Amfibileri: Kuyruksuzlar olarak bilinir, kurbağa ve kara kurbağalarıdır.

Urodela Amfibileri: Kuyruklulardır. Semenderler.

Gymnophiona Amfibileri: Ayaksız amfibi de denilmektedir. Solucanımsılar gibi.

Genelde amfibilere baktığımızda küçük canlılardır. Yani biri size arkanızda bir amfibi var dediğinde gözünüzün önüne bir Godzilla sahnesi gelmeyebilir ama gerçekten ne kadar küçükler. Aslında çoğu amfibi hem küçük hem de zararsızdır. Tabi bu Çin’in dev semenderleri için geçerli bir özellik değildir.

Çin’in Dev Semenderi

Her ne kadar diğer semenderlere oranla dev olsa da çok fazla korkmanıza gerek yok. Bunun nedeni Çin civarında yaşamaları ve her ne kadar amfibi olsa da genelde su içinde yaşamayı tercih ederler. Bu yüzden arka bahçenizde bunlardan bir tanesini bulmanız mümkün değildir.

Çin’in kayalık nehirlerine ve akarsularına özgü olan bu sümüklü yaratıkların, suda kamufle kalmalarına izin veren koyu renkli bir cildi vardır. Onların doğal olarak kırışık cildi onlara su altında oksijen emme yeteneği verir, böylece yüzde yüz suyun içinde yaşamaya devam edebilirler.

Oldukça nadir görülen bu Dev Çin Semenderleri aynı zamanda muhteşem bir kamuflaj yeteneğine de shaiptir. Sahip olduğu doğal görünümü ve yaşadığı bölgeler onlar için oldukça avantajlıdır. Aynı zamanda yetişkin insan boyutlarına gelmesi de bir o kadar korkutucu olabilir.

Dev Çin Semenderleri ortalama olarak 25 – 28 kilograma kadar ulaşabilir. Bunun yanında 2 metreye ulaşan Dev Çin Semenderlerine de rastlamak mümkün ve bunlar 50 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Ayrıca 4 ayakları da olduğunu unutmamak lazım.

Bilinen en büyük semender Dev Çin Semenderidir. Onlara en çok benzeyen diğer semender türleri ise Kuzey Amerika’da yaşayan Hellbender semenderi ile Dev Japon Semenderi olmasına rağmen ikisi de Dev Çin Semenderi’nden küçüktürler.

Bilim adamları genellikle Dev Çin Semenderlerinin benzersiz olarak nitelerler. Geçmiş 170 milyon yıl boyunca nispeten değişmeden kaldıklarından, yaygın olarak “yaşayan fosiller” olarak anılırlar.

Ayrıca Çin’liler Dev Çin Semenderlerini “wa wa yu” olarak tanımlarlar ki bu “Bebek Balık” anlamına gelmektedir. Böyle adlandırılmalarının nedeni ise bebeklerin ağlama seslerine benzeyen sesler çıkarmasından kaynaklanmaktadır.

Dev Çin Semenderlerinin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özellikle 1960’lı yıllarda kaçak avlanma ve sanayi devrimi ile birlikte nehirlerin kirlenmesi sonucu yaşam alanları azalan Dev Çin Semenderlerinin sayısı gittikçe azalmaktadır.

Çin devi semender nüfusu sıkıntı yaşadığından, birçok hayvan hakları savunucusu Dünya üzerindeki varlığını uzatmak için savaşıyor. Umarım başarırlar!

200 Yaşındaki Dev Çin Semenderi Videosu

Çin’deki Dev Çin Semenderi türünün en yaşlısı yetkililer tarafından korumaya alınmış