Dinozorların Yok Olmasını Açıklayan Teoriler ve Hataları

Bugün, elimizdeki tüm jeolojik ve fosil kanıtlar, büyük olasılıkla dinozor yok olma teorisine işaret etmektedir: astronomik bir nesne (ya bir meteor ya da kuyrukluyıldız) 65 milyon yıl önce Yucatan yarımadasına çarpmıştır. Bununla birlikte, bu zor kazanılmış bilgeliğin kenarlarında gizlenen, bazıları maverick bilim adamları tarafından önerilen ve bazıları yaratılışçı ve komplo teorisyenleri olan bir avuç teori var. Burada, dinozorların yok oluşu için makul bir şekilde tartışılan altı alternatif açıklama yer almaktadır.

Dinozor Nesli Volkanik Patlamalardan Dolayı mı Yok Oldu?

Benimsenen Teori: Yaklaşık 70 milyon yıl önce, K / T kitlesel yok oluşundan beş milyon yıl önce, şu anda Kuzey Hindistan’da yoğun bir volkanik faaliyet vardı. Yaklaşık 200 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan bu “Deccan tuzaklarının”, on binlerce yıl boyunca jeolojik olarak aktif olduğunu ve milyarlarca ton toz ve külün atmosfere yayıldığını kanıtladık. Yavaşça kalınlaşan enkaz bulutları dünyayı çevreler, güneş ışığını engeller ve karasal bitkilerin bozulmasına neden olur; bu da, bu bitkilerden beslenen dinozorları ve bu bitki yiyen dinozorları besleyen et yiyen dinozorları öldürür.

Teori Neden Hatalı: Dinozorların yok oluşunun volkanik teorisi, Deccan tuzaklarının patlaması ile Kretase döneminin sonu arasındaki bu beş milyon yıllık uçurum olmasaydı, son derece makul olurdu. Bu teori için söylenebilecek en iyi şey, dinozorların, perozorların ve deniz sürüngenlerinin, bu patlamalar tarafından olumsuz etkilenmiş olabileceği ve onları bir sonraki büyük felaketle devirecek kadar geniş bir genetik çeşitlilik kaybına uğramış olmalarıdır.

Dinozor Nesli Salgın Hastalık Yüzünden mi Yok Oldu?

Benimsenen Teori: Dünya, Mezozoik Dönem’de hastalığa neden olan virüsler, bakteriler ve parazitler ile doluydu ve bugün olduğundan daha az değildi. Kretase döneminin sonuna doğru, bu patojenler, çeşitli ölümcül hastalıkların ısırıklarıyla dinozorlara yayılan uçan böceklerle simbiyotik ilişkileri geliştirdi. (Örneğin, son zamanlarda yapılan bir araştırmada , amber’de korunan 65 milyon yıllık sivrisineklerin sıtmanın taşıyıcıları olduğu ortaya çıkmıştır.) Enfekte olmuş dinozorlar domino gibi düşmüştü ve salgın hastalığa hemen yenilmeyen popülasyonlar çok zayıflamıştı.

Teori Neden Hatalı: Kitlesel yok oluşun hastalıktan dolayı olduğunu düşünenlerde bile son darbenin Yucatan felaketi ile meydana geldiği düşünülmektedir. Enfeksiyon, tek başına, tüm dinozorları (tek başına, 500 yıl önce tüm dünya insanlarını öldürmediği gibi) tüm dinozorları öldüremezdi. Son olarak, ve en önemlisi, tüm hayvanlar yaşamı tehdit eden hastalıklara eğilimlidir; dinozorlar (ve diğer Mesozoik sürüngenler) neden memelilerden ve kuşlardan daha duyarlıydı?

Dinozor Nesli Süpernova Patlaması Yüzünden mi Yok Oldu?

Benimsenen Teori: Süpernova veya patlayan bir yıldız, evrendeki en şiddetli olaylardan biridir ve milyarlarca kez bir galaksiye radyasyon yayabilir. Çoğu süpernova, diğer galaksilerde on milyonlarca ışık yılı uzakta meydana gelir, ancak Kretase döneminin sonunda yeryüzünden sadece birkaç ışık yılı içinde patlayan bir yıldız, gezegenimizi ölümcül gama ışını radyasyonu içinde yıkardı ve tüm insanları öldürürdü. Dahası, bu teoriyi çürütmek zordur, çünkü bu süpernova için hiçbir astronomik kanıt günümüze ulaşamaz.

Teori Neden Hatalı: Gerçekten süpernova patlaması nedeniyle dinozorlar yok olmuş olsaydı ki bu nun nedeni radyasyon olurdu. Bu da tüm toprağın, bitkilerin, memelilerin, kuşların, balıkların aklınıza gelebilecek tüm canlıların yok olması gerektiği anlamına gelirdi. Diğer canlılar hayatta kalmayı başarırken, sadece dinozorların, pterosaurların ve deniz sürüngenlerinin gama ışıması radyasyonuna yenik düşeceği pek inandırıcı değildir. Ek olarak süpernova patlaması yaşanmış olsaydı daha doğrusu dinozorların nesli bu süpernova patlaması nedeniyle yok olmuş olsaydı fosillerde kesinlikle iridyum ya da radyasyon etkisi gözlemlenebilirdi.

Dinozor Nesli Yumurta Sorunu Yüzünden mi Yok Oldu?

Benimsenen Teori: Dinozor yumurtaları ile ilgili bir kaç teori var aslında. Bunlardan biri dişilerin kendi yumurtalarını tüketmesi fikridir. Diğer fikir ise yumurtaların ya çok zayıf olması sonucu enfeksiyon kapması ya da çok kalın olması sonucu yavruların yumurtadan çıkamamasıdır.

Teori Neden Hatalı: Yumurtalarla ilgili olan ilk teori kısmen mantıklı gelebilir ve gerek dişi dinozorların kendi yumurtalarını yemesi gerekse de başka dinozor ve hayvanlar tarafından yenilmesi normal karşılanabilir. Ancak türlerin yok olmasının bununla olmayacağını biliyoruz. Yumurta bırakan hayvanlar genelde birden fazla yumurtlarla ve bunların en azından bir kaçının sağlam olarak dünyaya gelmesi için çaba harcarlar. Bu neredeyse yaşamın temel kanunlarından biridir. Bu nedenle, dünyanın dinozorlarının tüm yumurtalarının, yumurtadan çıkma şansı olmadan önce yenebileceği herhangi bir mekanizma önermek mantıksızdır. Yumurta kabuğu teorisine gelince, bu bir avuç dinozor türü için geçerli olabilir, ancak 65 milyon yıl önce küresel bir dinozor Yumurta kabuğu Krizi nedeniyle yok olmuştur diyebilecek herhangi bir kanıtımız yoktur.

Dinozor Nesli Yerçekimi Değişikliği Yüzünden mi Yok Oldu?

Benimsenen Teori: Çoğu zaman yaratılışçılar ve komplo teorisyenleri tarafından benimsenen buradaki fikir, Mezozoik Dönem’de yer çekim gücünün, bugün olduğundan daha zayıf olduğunu – bazı dinozorların neden bu garip büyüklükteki boyutlara evrimleştiğini açıklıyor. (100 tonluk bir titanosaur, ağırlığını yarıya düşüren daha zayıf bir yer çekimi alanında çok daha fazla çevik olur.) Kretase döneminin sonunda, gizemli bir olay, belki de dünya dışı bir rahatsızlık veya kompozisyonda ani bir değişiklik Dünyanın çekirdeğindeki, gezegenimizin yer çekiminin büyük ölçüde artmasına, büyük dinozorların toprağa batmasına ve nesillerinin tükenmiş olmasına neden oldu.

Teori Neden Hatalı: Bu teori gerçekliğe dayanmadığı için, dinozor neslinin yerçekimsel teorisinin tam anlamıyla saçma olduğunun tüm bilimsel nedenlerini ileri süren çok fazla kullanım yoktur. Ama özet geçecek olursak: 1) 100 milyon yıl önce daha zayıf bir çekim alanı için kesinlikle jeolojik veya astronomik kanıt yoktur. 2) Fiziğin kanunları, şu anda onları anladığımız gibi, yerçekimi sabitini değiştirmemize izin vermez. 3) Geç Kretase döneminin dinozorlarının çoğu orta derecede (100 pounddan az) büyüktü ve muhtemelen birkaç ekstra G tarafından ölümcül bir şekilde etkilenmeyecekti.