Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DID) ve Şizofreni Arasındaki Fark

Şizofreni ve DID sıklıkla yanlış anlaşılır ve benzer akıl hastalığı türleri olarak düşünülür, ancak aslında çok farklıdırlar. Bir annenin 1. ve 2. trimester döneminde yetersiz beslendiğinde ya da virüse maruz kaldığında Şizofreni olma ihtimali olur. Aynı zamanda nörotransmiterler dopamin ve glutamat içeren beyin aktivitesinin değişimini içerir.

Disosiyatif bozukluklar (DID), genellikle herhangi bir travmatik olayın sonucu olarak ortaya çıkar. Travmatik olay, fiziksel taciz, herhangi bir agresif savaş misyonu, beynin kontrol etmeye çalıştığı anımsama olabilir. Bir birey aşırı stres altındayken hastalık kötüleşir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir?

DID (daha önce birden fazla kişilik bozukluğu olarak bilinirdi), erken çocukluk döneminde (örneğin aşırı fiziksel istismar veya aşırı duygusal istismar gibi) şiddetli travma gibi birçok nedenden ötürü tetiklenen karmaşık bir psikolojik durumdur. Hastalık yıllarca sürebilir, kronikleşebilir ve bazı durumlarda ömür boyu sürebilir. Tedavi destekleyici bakım, danışmanlık ve konuşma terapisini içerir.

Şizofreni Nedir?

Şizofreni, gerçek dünyaya yakın olmayan düşünceler ya da deneyimlerle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Düzensiz konuşmayı veya davranışları ve günlük etkinliklere katılımı azaltıyor. Konsantrasyon ve hafıza ile ilgili sorunlar da görülebilir. Bu bozukluğu tetikleyen şey bilinmemektedir, ancak bilim adamları genetik, dış çevre ve değişmiş beyin mekanizması ve yapısının bir kombinasyonunun sorumlu olabileceğini iddia etmektedirler. Tüm insanların yaklaşık % 1’i şizofreni geliştirmektedir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve Şizofreni Arasındaki Farklar

DID ve Şizofreni Tanımı

DID: Tam form Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve aynı zamanda Çoklu Kişilik bozukluğu olarak bilinir. Bozukluk, herhangi bir travmatik olaya, bir kişinin herhangi bir hoşnutsuz anıdan kaçınmasına yardım etmenin bir yolu olarak yanıttır. Zihinsel bozukluk, çekici veya daha belirgin bölünmüş kimlikler, kişilik durumları ile karakterizedir.

Şizofreni: Şizofreni, genellikle geç ergenlikte ya da erken yetişkinlikte görülen bir akıl hastalığıdır. Bu bozukluğun kesin nedeni bilinmemektedir. Bazı kişiler bu ruhsal bozukluğa eğilimlidir ve aşırı ve duygusal yaşam olayı psikotik bir olaya yol açabilir.

DID ve Şizofreni Belirtileri

DID: Bu vakadaki sanrılar “birçok kişiliğin hezeyanıdır” ya da birkaç kişiliğin temsilcisi olan diğer dışsal değişikliklerdir (yürüyüş tarzındaki değişiklikler, ayakta duruş, ses, yüz ifadeleri vb. Gibi)

Şizofreni: Bu durumda, sanrılar tuhaf, aşırı kaygı sanrıları ya da diğer kişiliklerle hiçbir ilgisi olmayan diğer bazı sanrılardır. Örneğin, “birisi beni ve sonra beni almak için”.

DID ve Şizofreni Türleri

DID: 1) Dissosiyatif kimlik bozukluğu 2) Dissosiyatif amnezi 3) Depersonalizasyon / derealizasyon bozukluğu

Şizofreni: 1) Paranoyak Şizofreni 2) Dağınık Şizofreni 3) Katatonik Şizofreni 4) Şizoaffektif Bozukluk 5) Farklılaşmamış Şizofreni 6) Artık Şizofreni

DID ve Şizofreni Psikoptik Belirtiler

DID: DID’deki psikotik belirtiler yoktur.

Şizofreni: Bu bozuklukta psikotik semptomlar şunları içerir: katatonik davranışlar ve duygusuzluk