Dünyada güç üretmek için kullanılan 10 ana enerji kaynağı vardır. Her zaman keşfedilen başka kaynaklar olsa da, bazıları, modern yaşamın ilerlemesine yardımcı olacak gücü (yani her yerde ve her zaman)  sağlamak için kullanılabilecekleri bir aşamaya ulaşmadı.

Tüm bu farklı enerji kaynakları öncelikle elektrik üretmek için kullanılır. Dünya bir dizi elektriksel reaksiyonla çalışıyor – ister sürmekte olduğunuz arabadan isterseniz de açtığınız lambadan bahsediyor olun. Tüm bu farklı enerji kaynakları, elektrik enerjisinin deposuna eklenir ve daha sonra yüksek güçlü hatlarla farklı yerlere gönderilir.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, daha sonra bir tür güce dönüşebilecek koşulları yaratmak için kolektör panelleri kullanarak güneş enerjisini toplar. Büyük güneş paneli alanları genellikle küçük trafoları şarj etmek için yeterli güç elde etmek için çölde kullanılmaktadır ve birçok eve sıcak su sağlamak, soğutmak ve elektriğini tamamlamak için güneş sistemlerini kullanır. Güneş enerjisi ile ilgili konu, bol miktarda güneş mevcut olsa da, dünyanın sadece belirli coğrafi bölgelerinin güneşin doğrudan gücünü kullanabiliyor olması gibi bir sorun var.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi giderek yaygınlaşıyor. Rüzgar çiftlikleri ortaya çıkmasına izin veren yeni yenilikler, onları daha yaygın bir manzara haline getiriyor. Geniş rüzgar türbinleri, mevcut rüzgarın dönüş gücü olarak kullanılmasıyla, türbin elektrik üretmek için bir jeneratörü çalıştırabilir. Bu, çoğu insan için ideal bir çözüm gibi görünse de, titizlikle kurulmadıkları vakit bazı ekolojik ve çevresel sorunlara neden olabiliyor. Örneğin bir yerleşim yeri yakınına kurulursa çok fazla gürültü kirliliğine neden olabilir ya da kuşların göç güzergahına konulursa kuş ölümlerine neden olur.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, dünyanın altından üretilen enerjidir. Temiz, sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji türüdür. Yüksek sıcaklıklar, dünya kabuğunun içinde yavaş yavaş radyoaktif parçacıkların gecikmesiyle sürekli olarak üretilir. Yeryüzünün altında bulunan sıcak kayalar, buhar üreten suyu ısıtır. Daha sonra buhar türbinlerini hareket ettirmek için yardımcı olur. Dönen türbinler daha sonra jeneratörlere güç verir.

Jeotermal enerji, bir konut birimi tarafından veya büyük çaplı bir endüstriyel uygulama ile kullanılabilir. Banyo ve mekan ısıtması için eski zamanlarda kullanılmıştır. Jeotermal enerjiyle ilgili en büyük dezavantaj, sadece dünyanın çeşitli yerlerinde üretilebilmesidir.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen suda (H2O) bulunur ve yeryüzünde en yaygın elementtir. Su, üçte iki hidrojen içerir ve diğer elementlerle birlikte bulunabilir. Ayrıldıktan sonra, elektrik üretmek için yakıt olarak kullanılabilir. Hidrojen, muazzam bir enerji kaynağıdır ve güç gemileri, araçlar, evler, endüstriler ve roketler için bir yakıt kaynağı olarak kullanılabilir. Tamamen yenilenebilir, talep üzerine üretilebilir ve atmosferde toksik emisyon bırakmaz.

Gelgit (Tidal) Enerjisi

Tidal enerjisi de denilen gelgit enerjisienerji, gelgitlerin kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için gelgitlerin yükselişini ve alçalmasını kullanır. Gelgit enerjisi ile enerji üretimi çoğunlukla kıyı bölgelerinde yaygındır. Büyük yatırımlar ve sınırlı saha mevcudiyeti, gelgit enerjisinin dezavantajlarından sadece birkaçıdır. Okyanusta su seviyesinin yüksekliği arttığında, okyanusta ileri ve geri akan gelgitler üretilir. Gelgit enerjisi, yenilenebilir enerji kaynağından biridir ve gelgitler düşük hızda olsa bile büyük enerji üretir.

Dalga Enerjisi

Dalga enerjisi okyanuslarda meydana gelen dalgalardan üretilir. Dalga enerjisi yenilenebilir, çevre dostu ve atmosfere zarar vermez. Birçok ülkenin kıyı bölgeleri boyunca kullanılabilir ve bir ülkenin yakıt için yabancı ülkelerdeki bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilir. Dalga enerjisi üretmek, deniz ekosistemine zarar verebilir ve ayrıca özel ve ticari gemilere de bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Dalga boyuna büyük ölçüde bağımlıdır ve ayrıca görsel ve gürültü kirliliği kaynağı da olabilir.

Hidroelektrik Enerjisi

Pek çok insanın bilmediği şey, dünyadaki şehirlerin ve kasabaların çoğunun hidroelektrik güce sahip olması ve geçtiğimiz yüzyılda var olmasıdır. Büyük bir barajı her gördüğünüzde, bir yerdeki bir elektrik istasyonuna hidroelektrik sağlıyor. Suyun gücü, jeneratörü daha sonra kullanılan elektriği üretecek şekilde dönüştürmek için kullanılır. Şu anda hidroelektrikle karşılaşan sorunlar, barajların yaşlanması ile ilgili. Birçoğunun işlevsel ve güvenli kalması için büyük restorasyon çalışmalarına ihtiyacı vardır ve bu da büyük miktarlarda paraya mal olur.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi organik malzemeden üretilir ve dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkilerde bulunan klorofil, fotosentez işlemiyle karbondioksiti havadan ve yerdeki suları karbohidratlara dönüştürerek güneş enerjisini yakalar. Bitkiler yakıldığında, su ve karbondioksit tekrar atmosfere geri salınır. Biyokütle, genel olarak ekinleri, bitkileri, ağaçları, bahçecikleri, tahta parçaları ve hayvan atıklarını içerir. Biyokütle enerjisi, evlerde ısıtma ve pişirme ve endüstriyel üretimde yakıt olarak kullanılır. Bu tür enerji atmosfere büyük miktarda karbondioksit üretir.

Nükleer Enerji

Nükleer enerji, ne kadar güvenli kullanılacağına dair büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor ve ürettiği atıkları hesaba katarken gerçekten enerji verimliliğine sahip olup olmadığı tartışmaları devam ediyor. Gerçek şu ki, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında geliyor. Dünya için kullanılabilir. Enerji, daha sonra toplanan ve jeneratörlere güç vermek için kullanılan spesifik bir nükleer reaksiyon aracılığıyla yaratılır.

Dünya’nın bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde nükleer enerji santralleri bulunmaktadır. Örneğin Çin’de 38 aktif ve 19 tane de yapım aşamasında; Almanya’da 8 tane aktif; Hindistan’da 22 tane aktif 6 tane yapım aşamasında; Güney Kore’de 24 aktif 3 tane yapım aşamasında nükleer enerji santrali bulunmaktadır. Türkiye’de ise 2 tane yapım aşamasında ( Mersin’de – Akkuyu; Sinop’ta Sinop Nükleer Santrali) ve 1 tane de Kırklareli ilinde İğneada Nükleer Santrali olarak planlanmaktadır.

Fosil Yakıtlar (Kömür, Petrol ve Doğal Gaz)

Çoğu insan, farklı enerji kaynakları hakkında konuştuğunda, doğal gaz, kömür ve petrolü seçenekler olarak sıralarlar – bunların hepsi fosil yakıtlardan sadece bir enerji kaynağı olarak görülür. Fosil yakıtlar , başta kömür ve petrol olmak üzere, dünyanın birçoğuna güç sağlar. Petrol, en çok kullanılanı benzin olan birçok ürüne dönüştürülür. Doğal gaz daha yaygınlaşmaya başlıyor,  çoğunlukla ısıtma uygulamaları için kullanılıyor. Fosil yakıtlarla ilgili konu iki yönlüdür. Fosil yakıta ulaşmak ve onu kullanıma dönüştürmek için çevrenin ağır bir yıkımı ve kirlenmesi gerekmektedir.. Fosil yakıt rezervleri de sınırlıdır, tahminler 100 yıl sürmesi beklenen temel tüketim miktarı mevcuttur.