Dünyanın dört ana tabakası kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdektir. Dünya Gezegeni, süper kütlesel gazın patlamasından yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. Zaman geçtikçe, Dünya bugün itibariyle soğutuldu ve hala soğutuluyor. Soğutma işleminin bir sonucu olarak, demir ve kükürt gibi daha yoğun malzemeler Dünya’nın içine battı; oysa silikat ve su gibi daha hafif malzemeler yüzeye çıktı.

Dünya gezegenimiz birkaç katmandan oluşmaktadır. Yüzeyden başlayarak, dört ana katman vardır:

  • Dış çekirdek
  • Kabuk
  • Manto
  • Iç çekirdek.

Dış tabakalardan iç katmanlara geçtiğinde basınç ve sıcaklık büyük ölçüde artar.

Kabuk (Litosfer)

Kabuk veya Litosfer olarak adlandırılan Dünya’nın dış tabakası silikat malzemelerinden oluşmuştur. Dünya’nın sadece yüzde birini oluşturur. Çoğu deprem kabukta meydana gelir. Bu tabakanın sıcaklığı, önemli derinliklerde 871°C’ye kadar ulaşabilir. Örneğin; kıtasal kabuk yaklaşık 8 mil kalınlığındadır ve granit, kuvars ve feldispat gibi daha hafif malzemelerden oluşur. Oysa, okyanus kabuğu yaklaşık 3 mildir ve çoğunlukla bazalttan oluşur.

Manto Tabakası

Dünyanın en büyük tabakası olan manto demir, alüminyum, kalsiyum, magnezyum, silikon ve oksijenden oluşur. Aslında, Dünya’nın kütlesinin çoğu (yaklaşık yüzde 80) mantoda yer alır. Bu tabakadaki sıcaklığın yaklaşık 871°C – 2200 ° C olduğu tahmin edilmektedir. Bu tabakada volkan magma var. Manto tabakasının toplam kalınlığı 1,802 mildir (2900 km). Manto tabakasının  daha iyi anlaşılması için bilim uzmanları manto tabakası Alt Manto ve Üst Manto olmak üzere iki ayrı tabaka olarakda ele alabilir.

Dış Çekirdek

Dış çekirdek sıvıdır ve demir ve nikelden oluşur. Kaydedilen yoğunluk çok yüksektir, ancak saf erimiş demirin altındadır. Dolayısıyla, bilim adamları kükürt ve oksijenin dış çekirdeğin içinde olabileceğini düşünmektedirler. Bunun nedeni, bu iki elementin sıvı demirde kolayca çözülmesidir. Dış çekirdek, 2250 km kalınlığında ve 4426 °C – 6093 °C arasında olduğubiliniyor. Dünya dönerken, dış çekirdek (demirden oluşur) iç çekirdek üzerinde döner ve Dünya’nın manyetik alanını oluşturur.

İç Çekirdek

Adından da anlaşılacağı gibi iç çekirdek, dünyanın en iç tabakasıdır ve son derece yüksek sıcaklık (4982 °C – 7204 ° C’ye ulaşabilir) ve inanılmaz derecede yüksek basınca sahip olduğu bilinmektedir. İç çekirdekten yansıyan yoğun ısı, dış çekirdeğin ve mantonun malzemelerini harekete geçirir. İç çekirdek malzemelerin hareket etmemesi yüksek basınca bağlıdır ve dolayısıyla katı kalır. İç çekirdeğin kalınlığının yaklaşık 800 mil olduğuna inanılmaktadır.

Coğrafi verilere göre Dünya’nın çapı 7,926 mildir. Yine yine troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve eksosfer olmak üzere beş ana katmandan oluşan atmosfer tarafından sarılmaktadır. Atmosfer hava, su, sıcaklık sağlar ve bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Atmosfer olmadan, dünyadaki yaşam imkansız olurdu!