Endokrin Sistem ve Sinir Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İçindekiler

Endokrin Sistemi Nedir?

Endokrin Sistemi ve Endokrin Sisteminde Yer Alan Organlar

Endokrin Sistemi ve Endokrin Sisteminde Yer Alan Organlar

Endokrin sistemi, insan vücudunda çeşitli hedef hücreler üzerinde etkili olan ve hormon adı verilen kimyasal mesajlar üreten bir bez sistemidir. Endokrin sisteminde yer alan organlar, insan vücudunda bulunan tüm bezlerdir. Endokrin sistemindeki bezler sıklıkla birden fazla hormon salgılar, örneğin adrenalin ve kortizol salgılayan adrenal bez gibi.

Baş bölgesindeki bezler, beynin hipotalamusunda bulunan hipofiz ve epifiz bezi içerir. Hipofiz bezinin ön kısmı hormonları salgılar. Boyun bölgesinde tiroid bezi ve paratiroid bezleri bulunur; karın bölgesinde hem pankreas hem de adrenal bezler bulunur. Üreme bezleri kadınlarda yumurtalık ve erkeklerde testis içerir.

Hormonlar bezin epitel hücreleri tarafından salgılanır ve daha sonra kan damarlarından bir hedef hücreye nakledilir. Hücrede, hormon lipidlerde çözünürse, plazma membranından yayılır, aksi takdirde lipidde çözünmezse, plazma membranındaki bir hormon reseptörüne bağlanır. İletim hızı kan yoluyla olduğundan, iletim hızı biraz yavaştır.

Hormonların iletimi her zaman istemsizdir ve bilinçli kontrol altında değildir. Bir hormona verilen cevap kısa ömürlü olabilir, ancak uzun ömürlü de olabilir. Örneğin, adrenalin kısa süreli bir yanıt verirken, kortizol uzun süreli bir cevap sağlar.

Sinir Sistemi Nedir?

Sinir Sistemi ve Sinir Sisteminde Yer Alan Organlar

Sinir Sistemi ve Sinir Sisteminde Yer Alan Organlar

Sinir sistemi, beyin, omurilik, ve bir hedef hücre üzerinde etkisi olan bir eylem potansiyeli olarak bilinen bir sinir dürtüsü şeklinde vücudun etrafında sinyaller gönderen çeşitli sinir hücreleri ve liflerden oluşur.

Sinir sisteminin organları beyin ve omurilik olarak bilinir. Beyin, çeşitli işlevlere sahip olan ve sinir girişi yoluyla alınan bilgilerin yorumlanmasından sorumlu olan çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Omurilik, posterior bölgede beyne bağlanır. Çeşitli sinirler beyine ve omuriliğe girer ve ayrılır. Omurilik refleks yaylarından da sorumludur. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini oluştururken, duyusal ve motor sinirler (nöronlar) periferik sinir sistemini oluşturur.

Mesaj, eylem potansiyeli olarak adlandırılan sinirsel bir dürtü olarak iletilir. Aksiyon potansiyeli, bir ya da hiç olmayan bir olaydır ve bir sinir hücresinin aksonunun zar potansiyelindeki değişiklikleri içerir. İletim, gönüllü ve istemsiz kontrol altında olabilir ve yerelleştirilmiş bir yanıtı getirir. İletim hızı çok hızlı olabilir, çünkü sinir aksonları miyelinlidir ve hızlı iletimi sağlar. Darbe yanıtı genellikle hızlı ve kısa ömürlüdür. Sinir impulslarının iletimi, Schwann hücreleri ve glial hücreleri tarafından desteklenen nöronlar olarak adlandırılan özel hücrelere dayanır. Transmisyon, gönüllü kontrol (somatik sistemin motor kısmı) ve istemsiz kontrol (otonom sinir sistemi) altında olabilir.

Endokrin Sistem ve Sinir Sistemi Arasındaki Farklar

# Hormonlar, endokrin sistemindeki kimyasal habercilerdir, sinir uyarıları ise hareket potansiyelleri olarak adlandırılan sinir sistemi içindeki habercilerdir.

# Bezler, endokrin sistemin organlarıdır, beyin ve omurilik ise sinir sisteminin organlarıdır.

# Sinir sistemi nöronlar, Schwann hücreleri ve glial hücreler olarak adlandırılan sinir hücrelerini içerir, endokrin sistemi ise epitel hücrelerini içerir.

# Hormonlar kan damarlarından geçerken sinir uyarıları nöron adı verilen sinir hücreleri tarafından iletilir.

# Hormonlar ya bir plazma membranından (zarından) geçer ya da hücre reseptörlerine bağlanır. Sinir impulsları, sinaptik yarıklarda ve sodyum ve potasyum kanallarında nörotransmitterleri kullanır.

# Sinir sistemindeki sinir uyarıları, kısa süreli kısa bir etki gösterirken, endokrin sistemin hormonları uzun süreli yavaş bir etki veya kısa süreli bir etki gösterebilir.

# Sinir sistemi bilinçsiz (istemsiz kontrol) ve bilinçli (gönüllü kontrol) iken, endokrin sistemi bilinçsiz / istemsiz kontrol altındadır.

# Sinir sistemi duyusal bilgiyi iletmeye ve yorumlamaya katılırken, endokrin sistemi duyusal bilgiyi iletme ve yorumlamada yer almamaktadır.