Etiket: asit

Sülfürik Asit Nedir? Sülfürik Asit Kullanımı

Sanayi ve evlerde sülfürik asit kullanımı bol olduğundan, en çok kullanılan kimyasallardan biridir. Sülfürik asidin kimyasal sembolü H2SO4 şeklindedir. Bu bileşiğin, dünyanın en az pahalı asitlerinden biri olduğu için birçok kullanımı …

Aşırı Asitle Mücadelede 6 Alkalin Besin Takviyesi

Asit ve alkalin biyolojik bir spektrumda iki zıt elementtir. İdeal bir sağlıklı yaşam, vücudunuzun ph seviyelerinin hafif alkali olmasını sağlar. Ancak stres, egzersiz eksikliği ve diyetimizin değerlendirilmesi gibi etkenler nedeniyle, genellikle doğada …

Asit Baz Terimleri ve Tanımları

Asit ve bazları tanımlamanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu tanımlar birbiriyle çelişmezken, Kapsayıcılık anlamında birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Asitlerin ve bazların en yaygın tanımları Arrhenius asitleri ve bazları, Brønsted-Lowry asitleri ve bazları …