asit Archive

Aşırı Asitle Mücadelede 6 Alkalin Besin Takviyesi

Asit ve alkalin biyolojik bir spektrumda iki zıt elementtir. İdeal bir sağlıklı yaşam, vücudunuzun ph seviyelerinin hafif alkali olmasını sağlar. Ancak stres, egzersiz eksikliği ve diyetimizin değerlendirilmesi gibi etkenler nedeniyle, genellikle doğada oldukça asidik hale gelen bir yaşam tarzına yöneliyoruz. Takviyeler asitliliğin neden olduğu sindirim sorunları ile ...Devamı

Asit Baz Terimleri ve Tanımları

Asit ve bazları tanımlamanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu tanımlar birbiriyle çelişmezken, Kapsayıcılık anlamında birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Asitlerin ve bazların en yaygın tanımları Arrhenius asitleri ve bazları, Brønsted-Lowry asitleri ve bazları ve Lewis asitleri ve bazlarıdır. Antoine Lavoisier , Humphry Davy ve Justus Liebig de ...Devamı