Az Bilinen 10 Orta Doğu Dini

Orta Doğu, dünyanın en büyük üç İbrani dininin (İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik) doğduğu yerdir ve vahşi Haçlı Seferleri gibi çok sayıda dini savaşın yeri olmuştur. Fakat Orta Doğu’da yaşayan on kişiden dokuzu bugünlerde Müslüman olarak tanımlanırken, her zaman böyle olmamıştır….

Devamı...

Antik Mezopotamya: Din ve Tanrılar

Daha önce Antik Mezopotamya ve orada kurulan devletlerle ilgili çeşitli yazılar yazmıştık. Bu yazımızda yine Antik Mezopotamya’da yer alan tanrılardan bahsedeceğiz. Eski Sümerler birçok farklı tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı. Bu kültürel olgu daha sonra Babil ve Asur dinlerini de etkilemiştir….

Devamı...

Zerdüştlük Hakkında Bilgi

Zerdüştlük özellikle İran’da (Pers İmparatorluğu) döneminde İslam’dan önce halk arasında benimsenen bir dindir. Halen İran’da Zerdüşt dinine mensup insan görebilmek mümkündür. Aynı şekilde bir zamanlar İran’da olan insanların Hindistan’a gitmesiyle Zerdüştlük Hindistan’da da yayılmıştır. Ancak çok fazla mensubu olduğu söylenemez….

Devamı...