Bağıl Yoksulluk ve Mutlak Yoksulluk Arasındaki Fark

Yoksulluk, insanların yaşadığı, insanların yaşamları için zarurî olduğu düşünülen belirli mallardan yoksun olduğu ekonomik bir durumdur. Dünyadaki bazı bölgeler, diğer bölgelere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde yoksulluk olarak görülüyor. TopluBilgi olarak Bağıl Yoksulluk ve Mutlak Yoksulluk tanımlarını ve aralarındaki…

Devamı...

Yoksulluk Nedir? Yoksulluk Çeşitleri

Yoksulluk Nedir? Yoksulluk, kişilerin hayatını idame ettirmek için gereken temel ihtiyaçların eksikliği ya da bunları karşılayamama durumudur. Sözlük anlamı bu iken aslında yoksulluk bölgeden bölgeye değişebilen bir durumdur. Bu yüzden yoksulluğun bir başka tanımı da: Yaşadığı yer için beklenen belli…

Devamı...