Yazara ait 0 sizin için içerik...

Atomik Saat Nedir?

Zamanın kesin hesaplarını yapmak için, bir atom saati, bir elektron ve bir atomdaki çekirdek arasındaki salınımların sayısını…