Gastrik Bypass ve Mide Küçültme Arasındaki Farklar

Gastrik Bypass ve mide küçültme (tüp mide) ameliyatlarının her ikisi de genelde obezite / fazla kilo olan kişilere uygulanan yöntemlerdir. Aralarındaki en önemli fark: Gastrik Bypass ameliyatı yapılırken midenin bir kısmı atlanır ve işlevsiz hale getirilerek yemeğin midenin o kısma gitmesi engellenip daha küçük bir alan bırakılır ki bu da daha az besinle kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Mide küçültme ameliyatı ise midenin belirli bölümü alınarak / ya da tamamı alınıp tüp mide takılarak daha küçük bir mideye sahip olmanız sağlanır. Bu yönteme aynı zamanda Gastrik Sleeve yöntemi de denilmektedir.

Gastrik Bypass Hakkında Bilgiler

Gastrik Bypass Nedir?

Gastrik bypass, midenin üst kısmının ince bağırsağın orta kısmına bağlanması için ince bağırsağın bir parçasının kullanıldığı, ince bağırsağın midenin ve ilk bölümünün (duodenum) etkin bir şekilde atlanarak ve bağırsakların yeniden yönlendirildiği bir prosedürdür. Bu prosedür aynı zamanda Roux-en-Y olarak da bilinir, çünkü bağırsaklar işlemden sonra bir y-şekli oluştururlar.

Gastrik Bypass Kullanımı

Gastrik Bypass genelde 40 yaşın üzerinde ve morbid obez olduğu düşünülen hastalarda kilo kaybına yardımcı olmak için kullanılır. Aynı zamanda yüksek tansiyon veya tip 2 diyabet gibi rahatsızlıkları olup 35 ve 40 arasında bir vücut kitle indeksi olan hastalar için de kullanılmaktadır.

Gastrik Bypass Nasıl Çalışır?

Yiyecek, midenin ve duodenumun arka kısmını atlar ve doğrudan jejunum içine girer. Mideden alınan mide suları daha sonra jejunuma yeniden katılarak duodenuma girer. Bu, besinlerden gelen birçok maddenin emilmediği anlamına gelir. Mide daha az yemek alabilir konuma gelir, böylece insanlar daha az yer.

Gastrik Bypass Riskleri

Ağır kanama, enfeksiyon, sindirim sisteminden sızıntı ve küçük bir ölüm olasılığı dahil olmak üzere cerrahi ile ilişkili riskler vardır. Daha sonra bağırsak tıkanıklığı, boşaltma sendromu, safra taşı, mide perforasyonu veya ülser gibi gastrik bypasstan kaynaklanan komplikasyonlar olabilir.

Gastrik Bypass’ın Avantajları

Gastrik sleeve ile karşılaştırıldığında gastrik bypass ile daha fazla kilo verilebilir. Gastrik bypass ayrıca mide kılıfı prosedürü ile karşılaştırıldığında komorbiditelerin daha fazla çözünürlüğüne yol açar. Başka bir deyişle, hastalar artık gastrik bypasstan sonra tip 2 diyabet veya GERD gibi hastalıklardan kurtulabilir.

Gastrik Bypass’ın Dezavantajları

İnce bağırsağın bir kısmı olan duodenum bu prosedürde atlanır, daha az besin maddesi emilir ve hastalar bu sorunun üstesinden gelmek için takviyeleri almayı gerektirebilecek vitamin eksikliğinden muzdarip olabilirler. Potansiyel olarak daha fazla yan etki vardır ve işlem gastrik sleeve göre daha pahalıdır.

Gastrik Sleeve Hakkında Bilgiler

Mide’nin kesilerek küçültülmesi işlemine aynı zamanda Gastrik Sleeve denilmektedir ve yazının geri kalanında bu tabir kullanılacaktır.

Gastrik Sleeve Nedir?

Gastrik sleeve, midenin büyük bir kısmının (% 85) midenin bir manşonunu yerinden kaldırarak çıkarıldığı bir prosedürdür, ancak bağırsaklar etkilenmeden bırakılır ve yeniden yönlendirilmez.

Gastrik Sleeve Kullanımı

Prosedür, morbid obez olan hastalarda kilo kaybına yardımcı olmak için kullanılır, yani 40 ya da daha yüksek BMI değerine sahip olan ya da BMI değeri 30’a kadar olan ve 39.9’a kadar uyku apnesi gibi komorbid rahatsızlıklara sahip olan hastalar, Tip 2 diyabet veya hipertansiyon olan kişilerde uygulanır.

Gastrik Sleeve Nasıl Çalışır?

Mide zımbalanır ve küçülür, böylece midede daha az yiyecek bulunabilir, yani bir insan daha az yer kaplar. Yiyecekler her zamanki gibi duodenuma girebilir ve besinler emilebilir.

Gastrik Sleeve Riskleri

Kanama, sindirim sisteminden sızıntı ve sindirim ile ilgili problemler dahil olmak üzere ameliyatla ilişkili riskler vardır.

Gastrik Sleeve’in Avantajları

İnce bağırsak bu işlemden etkilenmediği için, besin hala iyi emilir, çünkü yiyecekler duodenumdan geçer ve hastalar takviye almak zorunda olmayabilir. Gastrik bypass ile karşılaştırıldığında daha az yan etki eğilimi vardır ve prosedür gastrik bypasstan daha ucuzdur. Bu ameliyat gastrik bypasstan biraz daha hızlıdır ve hastalar hastanede iyileşme için daha az zaman harcayabilir.

Gastrik Sleeve’in Dezavantajları

Gastrik sleeve ile gastrik bypass ile karşılaştırıldığında daha az kilo kaybı olabilir veya kilo kaybı daha uzun sürebilir. Gastrik sleeve her zaman gastrik bypass prosedüründe olduğu gibi komorbiditelerin iyi bir çözünürlüğüne yol açmaz. Örneğin, GERD ve diyabet tipi 2 sadece hastaların rahatsızlık sorunarını kaldırma oranı yaklaşık %50’dir.

Gastrik Bypass ve Gastrik Sleeve Arasındaki Farklar

Gastrik bypass, midenin ve bağırsakların bir kısmının bypass (atlandığı) edildiği, gastrik sleeve ise midenin bir kısmının çıkarıldığı, ancak bağırsakların etkilenmediği bir prosedürdür.

İnce bağırsak gastrik bypassta cerrahi olarak yeniden düzenlenir İnce bağırsak gastrik sleeve işleminden etkilenmez.

Besin emilimi gastrik bypasstan etkilenir, ancak gastrik sleeve işleminde bu durum söz konusu değildir.

Mide bypass işleminde, mide daha az yiyecek tutabilir, böylece kişi daha az yemelidir ve beslenmenin malabsorbsiyonu vardır, gastrik sleeve işleminde midenin boyutu küçültüldüğü için daha az yiyecek tutabilir, böylece kişi daha az yemelidir.

Gastrik bypass, az ve şiddetli olmak üzere bazı riskler taşımaktadır ve daha sonraki komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve gastrik sleeve işleminden sonra da komplikasyonlar meydana gelebilir.

Gastrik Bypass ameliyatı, Gastrik Sleeve ameliyatında göre daha pahalıdır.