İlk Türk İslam Devletlerinde Ordu Sistemi

Daha önceki İlk Türk İslam Devletleri yazımda başlıca devletleri, hükümdarlarını, hakimiyet altına aldıkları coğrafyayı ve tarihteki önemlerinden kısaca bahsetmiştim. Bu yazımda ise bazı İlk Türk İslam Devletlerindeki ordu sisteminden bahsetmeye…

...Devamı...

İlk Türk İslam Devletleri

Göktürk devleti yıkılınca bazı Türk boyları bugün Ceyhun ve Seyhun bölgesi arasında bulunan topraklar olan Maveraünnehir bölgesine yerleşmişler ve Müslüman Araplarla karşılaşmışlar. Zaman içinde çeşitli kişiler ve boylar Müslüman olmuşsa…

...Devamı...

Yarı Göçebeliğin Türk Toplumuna Etkileri

Özellikle, ilk Türk toplulukları Orta Asya’nın coğrafi yapısı nedeniyle yerleşik yaşama erken geçememişlerdir. Bu yüzden Türk toplulukları yarı göçebe bir yaşam sürdürmüşler. Bu yarı göçebe Türkler’in her türlü alanda (sosyal…

...Devamı...

1. Dünya Savaşı İle İlgili İlginç Bilgiler (Bölüm 1)

# Birinci Dünya Savaşı’nda alev silahlarını ilk kullananlar Almanlardı. Alev silahları, 130 feet (40 m) kadar alev atabilirdi. # Birinci Dünya Savaşı’nda 30 ülkeden 65 milyondan fazla insan savaştı. Yaklaşık 10 milyon…

...Devamı...

Antik Dönemlerde Kullanılan 10 Ağrı Kesici

Eski atalarımızın bazıları tıbba geldiğinde oldukça yaratıcıydı. Her ne kadar bilgilerini ve inançlarını nasıl kazandıklarını bilemesek de, ağrıyı gidermek veya engellemek için doğal maddeleri iyi kullandılar. O zaman kullanılan bu doğal…

...Devamı...

Birleşik Krallık’ta Bulunan 10 Paranormal Mekan

Çocukluğumuzdan bu yana hayalet hikayelerini dinliyoruz ve bir yetişkin olarak korku / gizem olarak etiketlenmiş birçok televizyon dizisi ve film izledik. Hatta kimi zaman acaba gerçek olabilir mi dediğimiz hikayelere…

...Devamı...

Ford ve Tarihi (1896 – 2017)

Uzaktan bile görseniz oval çember içindeki el yazısı tipindeki FORD yazısını tanırsınız. Henry Ford‘un ilk ürettiği binek aracıyla kurduğu FORD şirketi şuan tam bir araba imparatorluğu haline gelmiş. Aslında büyük…

...Devamı...

Amerika’nın Kuruluşunda Etkili Olan 8 Masonik Bağlantı

Tarihin en eski ve etkili örgütlerinden ya da topluluklarından biri olan Mason Derneği ya da kendi tabirleriyle Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği özellikle Amerika’nın (ABD) kuruluşunda oldukça etkili…

...Devamı...