Kategori: Tarih

Tarih bilgileri, bilinmeyen tarih konuları, tarihin ilginç konuları hakkında çeşitli bilgiler

Genel Kültür

İlk Türk İslam Devletleri

Göktürk devleti yıkılınca bazı Türk boyları bugün Ceyhun ve Seyhun bölgesi arasında bulunan topraklar olan Maveraünnehir bölgesine yerleşmişler ve Müslüman Araplarla karşılaşmışlar. Zaman içinde çeşitli kişiler ve boylar Müslüman …