Ziggurat Nedir? Ziggurat Hakkında Kısa Bilgi

Ziggurat dediğimiz yapı Antik Mezopotamya’da bulunan ve tanrılar için yapılmış tapınaklardır. Neredeyse her büyük şehrin merkezinde bir tane Ziggurat adı verilen geniş bir yapı vardı. Ziggurat inşa etme geleneği Sümerler’ce…

Devamı »

Antik Mezopotamya’nın Büyük Şehirleri

Daha önce Antik Mezopotamya tarihi ile ilgili zaman çizelgesi (timeline) paylaşmıştım. Orada bir çok büyük şehirlerden bahsettim. Bu yazıda o şehirlerin neresi olduğu, tarihi önemi ve günümüzde nerede bulunduğuyla ilgili…

Devamı »

Antik Mezopotamya Tarihi ve Zaman Çizelgesi

Antik Mezopotamya uygarlığın beşiği olarak adlandırılır. İlk şehirler ve imparatorluklar burada kuruldu. Zaman çizelgesinden göreceğiniz gibi, güç bu bölgenin tarihi boyunca pek çok kez el değiştirdi. Sümerlerden Akkadlılara, Babillilere, Asurlulara,…

Devamı »

Arnavutluk Tarihi Hakkında Kısa Bilgi ve Zaman Çizelgesi

Arnavutluk, Avrupa’nın güney doğusunda yer alan bir ülkedir. Tarih boyunca göçebe halkların uğrak yeri olan Arnavutluk ile ilgili yerleşim kalıntıları incelendiğinde 300.000 yıllık bir geçmiş görülebilir. MÖ 7. yüzyılda İliryalılar…

Devamı »

1. Dünya Savaşı İle İlgili İlginç Bilgiler (Bölüm 2)

Daha önce 1. Dünya Savaşı ile ilgili bazı ilginç bilgiler paylaşmıştım. Seriye bu yazı le devam ediyorum. # İlk askeri denizaltı (Adı “Kaplumbağa”), Amerikan Devrimi sırasında Kıta Ordusu tarafından ilk kez…

Devamı »

İlk Türk İslam Devletlerinde Ordu Sistemi

Daha önceki İlk Türk İslam Devletleri yazımda başlıca devletleri, hükümdarlarını, hakimiyet altına aldıkları coğrafyayı ve tarihteki önemlerinden kısaca bahsetmiştim. Bu yazımda ise bazı İlk Türk İslam Devletlerindeki ordu sisteminden bahsetmeye…

Devamı »

İlk Türk İslam Devletleri

Göktürk devleti yıkılınca bazı Türk boyları bugün Ceyhun ve Seyhun bölgesi arasında bulunan topraklar olan Maveraünnehir bölgesine yerleşmişler ve Müslüman Araplarla karşılaşmışlar. Zaman içinde çeşitli kişiler ve boylar Müslüman olmuşsa…

Devamı »

Yarı Göçebeliğin Türk Toplumuna Etkileri

Özellikle, ilk Türk toplulukları Orta Asya’nın coğrafi yapısı nedeniyle yerleşik yaşama erken geçememişlerdir. Bu yüzden Türk toplulukları yarı göçebe bir yaşam sürdürmüşler. Bu yarı göçebe Türkler’in her türlü alanda (sosyal…

Devamı »

1. Dünya Savaşı İle İlgili İlginç Bilgiler (Bölüm 1)

# Birinci Dünya Savaşı’nda alev silahlarını ilk kullananlar Almanlardı. Alev silahları, 130 feet (40 m) kadar alev atabilirdi. # Birinci Dünya Savaşı’nda 30 ülkeden 65 milyondan fazla insan savaştı. Yaklaşık 10 milyon…

Devamı »