Biyolojide Genetik Haritalama ve Fiziksel Haritalama Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genetik Haritalar ve Fiziksel haritalar, kromozomlarda bulunan genleri göstermek için kullanılan 2 farklı haritalama yöntemleridir. Genetik tanıya ve genom analizi ile ilgili evrimi öngörürler. Dahası, gen lokusları arasındaki mesafeleri analiz etmek ve gen polimorfizmlerini analiz etmek için kullanırlar.

Genetik Haritalama Nedir?

Bir genetik harita, gen lokusları ve bağlantı analizi ve gen ilişkilendirme çalışmaları ile belirlenen genetik belirteçler üzerine kurulmuştur. Mendel genetiği genetik haritaları açıklar ve Gregor Mendel bu kavramı tanıtan kişidir. Genetik bir harita, kromozom konumlarının ve belirli özelliklerin ortaya çıkmasında rol oynayan genlerin çalışılmasında yararlıdır. Bu genler daha sonra belirli bir hastalık veya bir karakter için genetik belirteçler olarak tanımlanır.

Genetik bir harita oluşturulmadan önce, birçok jenerasyon üzerinde çoklu üreme teknikleri ve daha sonra belirli bir özellik ya da karakteristik için üreme modellerinin analizi gereklidir. Ayrıca, gen ilişkilendirme çalışmaları, genetik haritalamada spesifik kalıtım paternlerinden sorumlu olan farklı alellerin tanımlanmasını desteklemektedir. Alel frekansları ve gen frekansları, belirli bir genin kromozom üzerindeki gen haritasını tahmin etmeye yardımcı olur.

Fiziksel Haritalama Nedir?

Genlerin Fiziksel Haritaları, kısıtlama enzimi sindirimi, vb. Gibi moleküler biyolojik teknikleri kullanarak inşa edilir. Bu nedenle, kısıtlama haritası bu harita için başka bir isimdir. Fiziksel bir harita oluştururken, başlangıçta kısıtlama enzimleri DNA’yı parçalara ayırır. Bu fragmanlar daha sonra jel elektroforezi ile ayrılır. Bir sonraki adım DNA’nın fiziksel haritasının üretilmesidir. Bir başka adım olarak, melezleştirmeyi takiben lekeleme tekniklerine tabi tutulabilirler. Günümüzde, Floresanlı Yerinde Hibritleşme gibi yüksek verimli teknikler, genetik belirteçler olarak kullanılacak fiziksel haritaların üretilmesinde kullanılmaktadır.

Fiziksel haritalar, genetik haritalara kıyasla daha doğru ve hızlıdır. Bu nedenle, gen polimorfizmini analiz etmedeki kullanımları genetik haritalara göre yüksektir. Fiziksel haritalama Mendel genetik modellerini de dikkate almamaktadır.

Genetik ve Fiziksel Haritalar Arasındaki Benzerlikler

  • Her iki harita da genetik belirleyicileri karakterize etmeyi içerir.
  • Genom çapında çalışmalar her iki haritayı da kullanır.
  • Genetik harita ve fiziksel harita, genetik teşhis için yararlıdır.

Genetik ve Fiziksel Haritalar Arasındaki Farklar

Genetik Harita, bir genetik marker veya bir kromozomun gen lokusu üzerinde yapılan gen bağlantısı ve gen ilişkilendirme çalışmalarına dayanan bir gen haritasıdır. Fiziksel harita, gen haritasının, DNA’nın izole edilmesi ve moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak kesin genetik işaretleyici elde edilmesi yoluyla fiziksel olarak elde edildiği bir gen haritasıdır.

Genetik haritanın gen bağlantısı ve gen ilişki analizi yöntemlerini kullanması, fiziksel haritanın ise kısıtlama haritalaması ve hibridizasyon teknikleri kullanmasıdır.

Fiziksel haritalardaki doğruluk payı, genetik haritalardakinden daha yüksektir.

Genetik harita daha az hızlı, zaman alıcı tekniklere sahiptir. Ancak, fiziksel harita çok hızlı tekniklere sahiptir.

Genetik haritalar Mendel kalıtım yasalarına dayanırken, fiziksel haritalar doğrudan Mendel kalıtım yasalarına odaklanmaz.

Sonuç olarak: Fiziksel harita oldukça verimli iken genetik harita daha az etkilidir.