GERD (GÖRH) Asit Reflüsü Nedir? Asit Reflüsü Belirtileri, Nedenleri ve Teşhisi

Asit Reflüsü, GERD (Gastroesophageal reflux disease) ya da Türkçe olarak GÖRH (Gastroözofageal reflü hastalığı) olarak adlandırılan bir sindirim sistemi hastalığıdır. GERD, mide asidi veya bazen mide içeriği yemek borusuna (özofagus) geri aktığında ortaya çıkar. Geri yıkama (reflü) özofagusunuzun astarını tahriş eder ve GÖRH neden olur.

GERD (GÖRH) ya da Asit Reflüsü Nedir?

Normalde midede bulunan mide asitleri sfinkter’den yukarı çıkamazken asit reflüsünde Sfinkterden yukarı çıkabiliyor

Sıklıkla GÖRH veya asit reflüsü olarak adlandırılan gastroözofageal reflü hastalığı, midenin sıvı içeriğinin özofagusa kusma (geri çekme veya geri akma) koşuludur. Sıvı, inflamasyona neden olabilir ve astara zarar verebilir (özofajit), ancak az sayıda hastada iltihaplanma bulguları ortaya çıkabilir. Regürjik hale getirilmiş sıvı genellikle mideyle üretilen asit ve pepsin içerir. (Pepsin, sindirime başlayan bir enzimdir) Geri akışa uğratılmış sıvı ayrıca duodenumdan mideye yedeklenmiş safra içerebilir.

Geri akışa tabi tutulmuş sıvının asidi en zararlı bileşen olduğuna inanılıyor. Pepsin ve safra yemek borusuna da zarar verebilir, ancak özofagus yangısı ve hasarı üretimindeki rolleri, asidin rolü kadar net değildir.

GÖRH, kronik bir durumdur. Bir kere başlayınca, genellikle ömür boyu sürer. Özofagusun astarında (özofajit) yaralanma varsa, aynı zamanda kronik bir durumdur. Dahası, özofagus tedavi ile iyileştikten ve tedavi durdurulduktan sonra bir kaç ay içinde geri dönebilir. GERD için tedaviye başlandıktan sonra, süresiz devam ettirilmesi gerekecektir. Bununla birlikte, aralıklı semptomları olan ve özofajiti olmayan bazı hastalar, yalnızca semptomatik periyotlarda tedavi edilebilir.

Aslında, midenin sıvı içeriğinin yemek borusuna geri akıtısı normal kişilerin çoğunda görülür. Bir çalışma, GERD hastalarında olduğu gibi reflüün normal bireylerde sıklıkla gerçekleştiğini bulmuştur. Ancak GERD hastalarında, reflüye karışan sıvı asit daha sık içerir ve asit özofagusta daha uzun süre kalır. GERD hastalarında özofagusta sıvı seviyesinin normal kişilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

GERD (GÖRH) ya da Asit Reflüsü Neden Ortaya Çıkar?

GÖRH nedeni karmaşıktır ve birden fazla neden içerebilir. Dahası, farklı nedenler farklı bireyleri etkileyebilir hatta aynı kişide farklı zamanlarda olabilir. GERD’de az sayıdaki hasta anormal miktarda asit üretir, ancak bu nadir bir durumdur ve hastaların büyük çoğunluğunda neden olan bir faktör değildir.

Asit Reflüsü’ne neden olan faktörler:

 • Alt özefageal sfinkter anormallikleri
 • Hiatal hernialar
 • Anormal özofagus kontraksiyonları
 • Midenin yavaş veya uzun süre boşaltılması

Alt özofageal sfinkter

Alt özofageal sfinkterin (LES) eylemi belki reflüyü önlemedeki en önemli faktördür (mekanizma). LES’in amacı yemek harici zamanlarda özofagus dediğimiz yemek borusunu kapatmaktır. Midenin hemen üstünde başlayıp kaslı bir sistem olduğu için gerekmedikçe bu kısmı kapatıp midedeki sıvının yukarı çıkmasını önler.

GÖRH hastalarında LES’in çeşitli farklı anormallikleri bulunmuştur. Bunlardan ikisi LES işlevini içerir. Birincisi, LES’in kontraksiyonunun anormal derecede zayıf olması, reflüyü önleme kabiliyetini azaltır. İkincisi, geçici LES gevşemeleri olarak adlandırılan LES’in anormal rahatlamalarıdır. Bu uzun süreli gevşeme, reflüün daha kolay gerçekleşmesine izin verir. Geçici LES gevşemeleri, mideden yemekle şiştiğinde en sık GÖRH hastalarında ortaya çıkar. Geçici LES gevşetmeleri, GÖRH olmayan bireylerde de görülmekle birlikte seyrek görülür.

Hiatal Herni yani Mide Fıtığı

Tam olarak nedeni bilinmese de Mide Fıtıklarının Asit Reflüsü’ne (GÖRH – GERD) katkıda bulunduğu söylenebilir. Asit reflüsüne sahip hastalarda mide fıtığı görülmektedir, ancak her hasta için geçerli değildir. Bu nedenle mide fıtığı doğrudan Asit Reflüsü’ne neden oluyor diyemiyoruz. Dahası bir çok kişide mide fıtığı varken asit reflüsü olmayabiliyor.

Mide fıtığı esnasında midenin küçük bir kısmı ve LES diyaframın biraz üzerine çıkmaktadır. Normalde LES’i saran diyaframın oluşturduğu baskı asit reflüsünü önlemede yardımcı olmaktadır. Mide fıtığıyla beraber artık diyafram büyük bir baskı uygulamaktan çok daha az baskıyı iki farklı yerde uyguluyor. Böylece asit reflüsü olmanın ihtimali artıyor. Bu yüzden, basınç bariyeri azalan inflamasyon fıtığı reflü katkıda bulunabilir.

Yemek Borusu Kasılmaları

Daha önce de belirtildiği gibi, yemek borusunda asidi ortadan kaldırmada, yutkunma eylemi önemlidir. Yutma, özofagusun lümenini (iç boşluğu) daraltan, halka benzeri bir yemek borusunun daralması dalgasına neden olur. Peristaltizm olarak adlandırılan daralma üst özefagustan başlar ve alt özefagusa gider. Yemekleri, tükürükleri ve özofagustaki her şeyi mideye iter.

Kasılma dalgası arızalı olduğunda, reflü asit, mideye geri itilmez. GERD hastalarında birkaç kontraksiyon anormalliği tanımlanmıştır. Örneğin, her yutkunmadan sonra daralma dalgaları başlamayabilir veya daralma dalgaları mideye ulaşmadan ölebilir. Ayrıca, kasılmaların oluşturduğu basınç asidi mideye geri itmek için çok zayıf olabilir. Yemek borusundan asidin temizlenmesini azaltan böylesi kontraksiyon anormallikleri GERD hastalarında sıklıkla bulunur. Aslında en sık görülen GÖRH olan hastalarda görülürler. Yerçekimi, reflü asitleri mideye geri döndürmeye yardımcı olmadığında anormal özofagus kasılmalarının etkilerinin gece kötüleşmesi beklenebilir.

Midenin Boşaltılması

Özellikle Gastroparezi denilen sağlık sorunlar nedeniyle insanların Asit Reflüsü olma ihtimali de artmaktadır. Gastroparezi kabaca midenin doğru çalışmaması sonucu yiyeceklerin miedede uzun süre kalmasıdır. Akabinde mide bu yiyeceklerden sonra onları dışarı boşaltmaktadır. Bu da LES gevşemelerine neden olur. Gün boyunca reflü çoğu yemekten sonra gerçekleşir. Bu reflü, muhtemelen, midenin yiyeceklerle distansiyonundan kaynaklanan geçici LES gevşemelerinden kaynaklanmaktadır.

GÖRH (GERD) yani Asit Reflüsü Belirtileri

 • Göğsünüzde yanma hissi (mide yanması), bazen boğazınıza yayılarak ağzınızda ekşi bir tat bulunur.
 • Göğüs ağrısı
 • Yutma güçlüğü (disfaji)
 • Kuru öksürük
 • Ses kısıklığı veya boğaz ağrısı
 • Gıdaların veya ekşi likidin regürjitasyonu (asit reflüsü)
 • Boğazındaki bir yumru hissi

Belirtiler Sonucu Ne Zaman Doktoru Görmelisiniz?

Göğüs ağrısı yaşıyorsanız, özellikle nefes darlığı veya çene veya kol ağrısı gibi başka bulgu ve belirtileriniz varsa derhal tıbbi yardım isteyin. Bunlar kalp krizi belirtileri ve semptomları olabilir.

Şiddetli veya sık görülen GÖRH semptomları yaşıyorsanız doktorunuzla randevu alın. Eğer mide ekşimesi için reçetesiz ilaçları haftada en az iki kere almak zorunda kalıyorsanız, doktorunuza danışın.

Asit Reflüsü Sonucu Ortaya Çıkan Komplikasyonlar

Yemek borusu daralması: Alt özofagustaki hücrelerin mide asidine maruz kalması sonucu yara dokusu oluşuyor. Bu yara dokusu zamanla yeme yolunu kapatıyor ve yutma güçlüğüne neden oluyor.

Yemek borusu ülseri: Mideden özofagusa geri akış yapan sıvı özofagustaki astar hücrelere zarar verir. Vücut, genellikle iltihap (özofajit) ile olan hasara tepki olarak tepki verir. Enflamasyonun amacı zararlı ajanı nötralize etmek ve iyileşme sürecine başlamaktır. Hasar özofagusa derinlemesine giderse, ülsere dönüşür.

Barrett Özofagusu: Barrett özofagusta, alt özofagusta astarlanan doku değişir. Bu değişiklikler artmış özofagus kanseri riski ile ilişkilidir. Kanser riski düşüktür, ancak doktorunuz özofagus kanseri için erken uyarı belirtilerini aramak amacıyla düzenli endoskopi muayeneleri önerir.

Asit Reflüsü (GÖRH – GERD) Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz sık görülen mide yanması ve diğer belirtilere bakarak asit reflüsünü teşhis edebilir.

Ambulatuvar asit (pH) sonda testleri 24 saat boyunca asit ölçmek için bir cihaz kullanır. Cihaz, midenizdeki asidin ne zaman ve ne kadar süreyle özofagusunuza bulaştığını tespit eder. Monitörün bir türü, burnunuzdan özofagusunuza geçirilen ince, esnek bir tüp (kateter) ‘dir. Tüp, belinizin etrafına taktığınız küçük bir bilgisayara veya omzunuzun üzerinde bir kayış ile bağlanır.

Bir diğer tip ise, endoskopi sırasında özofagusunuza yerleştirilen bir kliptir. Prob bir sinyal gönderir, bu giydiğiniz küçük bir bilgisayara aktarılır. Yaklaşık iki gün sonra, sonda sizin ölçümleriniz incelenir. Doktorunuz, bu teste hazırlanmak için GERD ilaçları almayı bırakmanızı isteyebilir.

GERD hastanız varsa ve ameliyat için adaysanız, başka testler de yapabilirsiniz:

Üst Sindirim Sisteminin Röntgen Filmi: İçerisinde baryum bulunan suyu içip röntgen filmi çektirdiğiniz bir testtir. X-ışınları doktorların yemek borusu, karın ve üst bağırsağınızın (duodenum) bir siluetini görmesini sağlar.

Yemek Borusuna Bakacak Esnek Bir Tüp: Endoskopi özofagusunuzun ve midenizin görsel olarak incelenmesinin bir yoludur. Endoskopi sırasında doktorunuz, boğazınıza bir ışık ve kamera (endoskop) ile donatılmış ince, esnek bir tüp yerleştirir.

Doktorunuz ayrıca, daha ileri test için doku numunesini (biyopsi) toplamak için endoskopi kullanabilir. Endoskopi, Barrett özofagusu gibi reflü komplikasyonlarını araştırmada yararlıdır.

Yemek Borusu Hareketliliği Testi: Özofagus hareketlilik testi (manometri) özofagustaki hareket ve basıncı ölçer. Test burnunuza ve yemek borunuza kateter yerleştirmeyi içerir.

Asit Reflüsü İçin Tedavi ve İlaçlar

Mide ekşimesi ve GERD’nin diğer bulgu ve belirtileri için tedavi, genellikle, asidi kontrol altına alan ilaçlarla başlar. Birkaç hafta içerisinde rahatlama yaşamazsanız, doktorunuz ilaçlar ve ameliyatlar gibi diğer tedavileri önerebilir.

Mide Sızıntısını Kontrol Altına Alan İlaçlar

Mide ekşimesi kontrolüne yardımcı olabilecek ilaçlar şunlardır.

Mide asidini nötralize eden antiasitler. Maalox, Mylanta, Gelusil, Gaviscon, Rolaids ve Tums gibi antiasitler hızlı bir rahatlama sağlayabilir. Ancak antasitler tek başına mide asidi ile hasar gören iltihaplı bir yemek borusunu iyileştiremez. Bazı antasitlerin aşırı kullanımı diyare veya kabızlık gibi yan etkilere neden olabilir.

Asit üretimini azaltmak için kullanılan ilaçlar. H-2 reseptör blokerleri olarak adlandırılan bu ilaçlar simetidin (Tagamet HB), famotidin (Pepcid AC), nizatidin (Axid AR) veya ranitidin (Zantac) içerir. H-2 reseptör blokerleri, antasitler kadar hızlı hareket etmez, ancak daha uzun süre rahatlama sağlarlar ve asit üretimini mideden 12 saate kadar azaltabilirler. Bu ilaçların daha güçlü versiyonları reçeteli olarak alınmalıdır.

Asit üretimini engelleyen ve yemek borusunu iyileştiren ilaçlar. Proton pompa inhibitörleri, H-2 reseptör blokerlerine kıyasla asit üretiminin daha güçlü bloke edicidirler ve hasar görmüş özofageal dokunun iyileşmesi için zamana izin verirler. Tezgah üstü proton pompası inhibitörleri arasında lansoprazol (Prevacid 24 HR) ve omeprazol (Prilosec, Zegerid OTC) bulunur.

Bu ilaçları iki ile üç haftadan daha uzun süre almanız gerekiyorsa veya belirtilerinizi rahatlatmazsa doktorunuza danışın.

Reçeteyle Alınabilecek İlaçlar

İlk yaklaşımlara rağmen mide ekşimesi devam ediyorsa, doktorunuz reçeteli ve güçlü ilaçlar önerebilir:

Güçlü H-2 Blokerleri: Bunlar reçeteyle yazılabilen gücü ve etkisi yüksek olan ilaçlardır. Simetidin (Tagamet), famotidin (Pepcid), nizatidin (Axid) ve ranitidin (Zantac) içerir.

Proton Pompa İnhibitörleri: Presokimyasal kuvvet proton pompası inhibitörleri arasında esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (Aciphex) ve dexlansoprazol (Dezilantant) bulunur.

 • Bu ilaçlar genellikle iyi tolere edilir, ancak uzun süreli kullanım, kemik kırığı ve vitamin B-12 eksikliği riskinde hafif bir artış ile ilişkili olabilir.

Alt Özofagus Sfinkteri Güçlendiricileri: Baklofen alt özofagus sfinkterin gevşetme sıklığını azaltabilir ve bu nedenle gastroözofageal reflüyü azaltabilir. Proton pompası inhibitörlerinden daha az bir etkiye sahiptir, ancak şiddetli reflü hastalığında kullanılabilir. Baklofen önemli yan etkilerle, en çok yorgunluk veya konfüzyon ile ilişkilendirilebilir.

!  Bu kısımdaki tedavi ve ilaçlar genel olarak bilgi niteliğindedir. Sağlığınız için buradaki ilaçları öncelik haline getirmek yerine doktorunuza mutlaka başvurun.

Asit Reflüsü İçin Cerrahi İşlemler

Çoğu asit reflüsü rahatsızlığı ilaçlarla tedavi edilirken ilaçların yararlı olmadığı durumlarda ya da uzun süreli ilaç kullanımını önlemek için doktorunuz cerrahi işlemler önerebilir.

Nissen Ameliyatı: Bu ameliyatta midenin üst kısmının alt özofagus dışına sarılması reflü önlemek için alt özefagus sfinkterinin sıkıştırılmasını içerir. Cerrahlar genellikle bu cerrahiyi laparoskopik olarak uygularlar. Laparoskopik cerrahide cerrah karnında üç veya dört küçük insizyon yapıyor ve küçük bir kamera ile esnek bir tüp de dahil olmak üzere aletleri insizyonlardan sokuyor.

Linx Müdahalesi: Linx cihazı, midenin ve yemek borusunun kavşağına sarılan küçük bir manyetik titanyum boncuk halkasıdır. Boncuklar arasındaki manyetik çekim, iki kapalı-refluks asit arasındaki açılımı koruyacak kadar güçlü ancak gıdalar geçebilecek kadar zayıf. Minimal invaziv cerrahi yöntemler kullanılarak implante edilebilir. Bu yeni cihazla yapılan erken çalışmalar umut verici görünüyor.

 

Kaynaklar:

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4133436/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26843915
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21649454
 • http://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2049-2618-2-42