Glikoproteinler ve Proteoglikanlar Arasındaki Fark

İçindekiler

Glikoproteinler ve proteoglikanlar, hücre dışı matrisin temel bileşenleridir. Bileşenlerindeki değişiklikler, her biri benzersiz bir yerde eşsiz bir işlev sergileyen çeşitli farklı fonksiyonel moleküllere yol açmaktadır. TopluBilgi olarak bu makalemizde Glikoproteinler ve Proteoglikanlar arasıdaki farklara değineceğiz.

Glikoprotein ve Proteoglikan farklarına geçmeden önce bunların ne olduğundan kısaca bahsedelim.

Glikoprotein ve Proteoglikan Nedir?

Ekstrasellüler matriks (ECM), bir doku içindeki hücreler tarafından salgılanan ve bu dokunun tüm hücrelerine yapısal ve biyokimyasal destek sağlayan bir matriks.

Matriks Nedir?
Kloroplast ve mitokondride bulunan içinde biyolojik olayların oluştuğu cansız, akıcılığı az sıvı ortam. Bağ dokusu hücreleri tarafından salınan ve onların etrafını çeviren cansız madde.

Çeşitli biyolojik moleküllerin ve liflerin karmaşık bir karışımıdır. Biyomoleküller üç tiptir: glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve glikoproteinler. Her üç yapı, işlev ve konuma göre birbirinden farklıdır. Bununla birlikte, glikozaminoglikanlar proteoglikanlar şemsiyesi altına dahil edilebilir, çünkü bir protein çekirdeğinin çevresindeki birden fazla glikozaminoglikan toplanması bir proteoglikan molekülü oluşturur.

Biliyor musun?
Proteoglikanlar eskiden mukopolisakkaritler olarak biliniyordu.

Proteoglikan ayrıca glikoproteinlerin özel bir altkümesi olarak kabul edilir, ancak ayrı bir varlık olarak bahsedilir. Bunun nedeni, her iki molekülün bir protein çekirdeğine (polipeptid zinciri) sahip olmalarına rağmen, bu çekirdekler üzerinde toplanan moleküller birbirine benzemez. Bu farklılık, yapının, işlevin ve dolayısıyla yerdeki bir farklılığın ortaya çıkmasına neden olur.

 

Glikoproteinler ve Proteoglikanlar Arasındaki Farklar

Glikoprotein Yapısı: Oligosakkarid (karbonhidrat) zincirleri, bir polipeptit yan zincirine kovalent bağ bağlıdır. Oligosakkarit zincirleri kısa, dallanmış ve negatif yüklü olabilir veya olmayabilir.

Proteoglikan Yapısı: Glikozaminoglikan (GAG) zinciri bir polipeptit yan zincirine bağlanır. Sülfat ve üronik asit işlevsel gruplarının varlığı nedeniyle, glikozaminoglikan zincirleri uzun, doğrusallaştırılmış ve negatif yüklüdür.

Glikoproteinlerin ağırlıkça %10 – %15’i protein değildir.

Proteoglikanların ağırlıkça %50 ile %60’ı protein değildir.

Glikoproteinler; Genellikle N-bağlı ve O-bağlı sakkaritler olarak kategorize edilmiştir.

Proteoglikanlar; Sınıflandırma, GAG zincirlerinin niteliğine bağlıdır.

Glikoprotein hücre dışına yerleştirilmiş karbonhidrat zincirleri ile hücre yüzeyinde bulunur.

Proteoglikanlar bağ dokusunda bulunur.

Glikoproteinler, integral membran proteinleri gibi davranırlar ve hücre – hücre tanıma ve sinyal vermede rol oynarlar.

Proteoglikanlar yapısal destek ve ECM’ye mekanik dayanıklılık, hücre büyüme süreçlerinin modülasyonunda bir rol oynar ve eklemlerde dolgu sağlar.