Gücü Temsil Eden 7 Tanrıça (Kadın Tanrı)

Tek tanrılı dinler döneminden önce başlayıp günümüzde hala bazı yerlerde bahsedilen ve inanılan tanrıçalar mevcuttur. Antik Yunan döneminde bile neredeyse her şey için bir tanrıdan bahsedilirdi ve bu sadece Yunanlara özgü değildi. Antik Mısır, Hint, İskandinav, Sümer gibi bir çok kültürde ve dönemde çeşitli Tanrılara ve Tanrıçalara inanılmıştır.

TopluBilgi olarak bu yazımızda Antik dönemlerde gücü ve başka şeyleri birlikte temsil eden 7 Tanrıça’dan bahsedeceğiz.

ANAT (Kenan – Semitik Tanrıça)

Aşk, cinsiyet, doğurganlık ve savaş tanrıçası olan Anat, Mısır’ın Orta Krallık döneminin sonlarında popüler hale gelen Kenanlı ve Semitik bir tanrı idi. Annelik, namus, sevgi gibi değerlerin Tanrıçası olarak kabul görürken aynı zamanda yaşam ve yıkım tanrıçası olarak da bilinirdi. Antik Mısır’ın kutsal metinlerinde düşmanlarını hiç acımadan yok ettiğini belirtirken aynı zamanda insanları, hayvanı ve bitkileri koruyan nazik bir yönüne de değinilmektedir.

İlginç bir bilgi: Anat, modern İsrail’de yaygın bir kadın adıdır.

ARTEMİS (Yunan Tanrıçası)

İlahi bir avcı olarak , Artemis genellikle bir yay taşıyor ve oklarla dolu çeşitli okluklara sahip olarak tasvir ediliyor. Paradoksal olarak, hayvanları avlamasına rağmen, aynı zamanda ormanın ve onun genç yaratıklarının koruyucusudur. Efsane onu görmenin şiddetle sonuçlanacağı yönündedir. Antik Yunan döneminde insanlar, hayvanları korumak için ya da fiziksel olarak saldırıya uğrayanlar (daha çok cinsel taciz gibi) Artemis’e dua ederlermiş.

İlginç Bilgi: Efes’te ki Artemis Tapınağı; Antik Dünya’nın 7 Harikaları’ndan biridir.

DURGA (Hindu Tanrıçası)

Bir Hindu savaşçı tanrıçası olan Durga, Shakti ve Bhavani de dahil olmak üzere pek çok isimle bilinir. Hem bir anne hem de bir koruyucu olan Durga, genellikle sekiz, ama bazen daha fazla olmak üzere, bir çok silaha sahip şeklinde betimlenir.Kötülüğün nereden geldiği onun için önemsizken her zaman bu güçlerle savaşmaya hazır olduğu söylenmektedir. Hindu inanışçıları her sonbaharda Durga Puja festivalini kutlayıp çeşitli Durga hikayelerini anlatırlar.

HEL (İskandinav Tanrıçası)

İskandinav mitolojisinde, Hel, yeraltı dünyasının tanrıçası olarak yer alır. O, Odin tarafından Helheim / Niflheim’a ölülerin ruhlarına başkanlık etmek üzere gönderildi (savaşta öldürülenler ve Valhalla’ya gitmiş olanlar hariç). Onun alanına giren ruhların kaderini belirlemek onun göreviydi. Tanrıça Hel bazen bir tarafı ya da her iki tarafı olmak üzere kemiklerle tasvir edilir.

İlginç Bilgi: Onun isminin yeraltı dünyasıyla olan bağlantısı nedeniyle “cehennem” in İngilizce kelimesinin kaynağı olduğuna inanılıyor. (Cehennem – Hell)

INANNA (Sümer Tanrıçası)

Inanna, sevgi ve cinsiyet tanrıçası olarak bilinmenin yanı sıra savaş ve politika ile ilişkili eski bir Sümer Tanrıçasıdır. Inanna, tıpkı Akad mitolojisinde yer alan İştar adlı tanrıça gibi çeşitli yöntemlerle diğer tanrı ve tanrıçaların alanını ele geçirdiği belirtilen efsanelere de konu olmuştur.  Örneğin gök tanrısının tapınağını ele alarak Cennetin Kraliçesi oldu ve aynı zamanda kız kardeşi tarafından yönetilen yeraltı dünyasını ele geçirmeye çalıştı.

Eğlenceli gerçek: Inanna, modern BDSM topluluğunda önemli bir yere sahiptir.

MAMI WATA (Güney Afrika Tanrıçası)

MAmi Wata daha çok Güney Afrika’da bir diasporik tanrıçadır. Yani Güney Afrika’da ki tüm halkı temsil etmemekte ya da tüm halk tarafından benimsenmemektedir. Daha çok Nijerya ve Senegal taraflarındaki eski halkların inandığı bir tanrıça olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle denizkızı benzeri bir formda ortaya çıkan ve vücuduna sarılı büyük bir yılan taşıyan Mami Wata, ilginç bulduğu insanları kaçırmak ve onları büyülü alemine geri götürmekle ünlüdür. Onları serbest bıraktığında, evlerine yenilenmiş bir ruhsal açıklık duygusuyla geri dönerler.

Eğlenceli gerçek: Beyonce’nin limonata videosunda su Tanrıçasına yapılan tüm hayallerin, mami wata’ya ait olduğu sanılıyor.

TAWERET (Antik Mısır Tanrıçası)

Taweret, Mısırlı bir doğum ve bereket tanrıçasıydı – ama bir süreliğine bir iblis olarak kabul edildi. Hipopotam (Su Ayrgırı) ile ilişkilendirilen Taweret, kadınları ve yeni doğmuş bebeklerini gözetleyen ve koruyan bir tanrıça olarak betimlenir. Çoğu zaman su aygırı kafasına sahip bir şekilde betimlenir. Genelde gebe kalmak isteyen kadınlar ona dua ederdi. Bazı yerlerde Taweret dişi bir şeytan şeklini aldı, çünkü o bir kötülük tanrısı olan Apep’in karısıydı. Gen

Eğlenceli Gerçek: Eğer LOST dizisini izlediyseniz sahilde bulunan bir heykelin olduğunu biliyorsunuzdur. İlginç olan ise bu heykelin Tawaret olmasıdır.