Hayvan Refahı Evrensel Bildirgesi Nedir? UDAW Hakkında Bilgi

Hayvan Refahı Evrensel Bildirgesi veya  UDAW (Universal Declaration on Animal Welfare), uluslararası refahı geliştirmeyi amaçlamaktadır. UDAW yazarları, Birleşmiş Milletlerin, hayvan refahının önemli ve saygın olduğunu belirten bu bildiriyi kabul edeceğini umuyorlar. Umuyorlar ki, Birleşmiş Milletler, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere, hayvanların nasıl tedavi edilmesi gerektiği ve iyileştirmek için ellerinden geleni yapmaları konusunda ilham vereceklerdir.

UDAW – Universal Declaration on Animal Welfare Hayvan Refahı Evrensel Bildirgesi

Dünya Hayvanları Koruma veya WAP adı verilen kar amacı gütmeyen bir hayvan refahı grubu 2000 yılında Hayvan Refahı Evrensel Bildirgesi’nin ilk taslağını yazdı.

Hayvan Refahı Bildirgesi’nin Amacı Nedir?

WAP dış ilişkiler genel müdür Ricardo Fajardo, “Günümüzde beklediğimiz gibi, hayvanların korunması için uluslararası bir araç yok, bu yüzden de UDAW ile tam olarak istediğimiz şey bu.” açıklamasında bulundu. Diğer Birleşmiş Milletler kararları gibi, UDAW da imzacıların benimseyebileceği, bağlayıcı olmayan, genel olarak ifade edilen bir değerler bütünüdür.

Paris Anlaşmasını çevreyi korumak için yapabilecekleri şeyleri yapmak için imzalayan uluslar ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeleri imzalayan ülkeler çocukları korumaya çalışırlar. Aynı şekilde, UDAW imzacıları, kendi ülkelerindeki hayvan refahını korumak için çeşitli çalışmalar yapabileceklerini kabul ediyor anlamına gelir.

Hayvan Refahı Bildirgesini İmzalayan Ülkeler Ne Yapmalı?

Hayvan Refahı Bildirgesi bağlayıcı değildir ve belirli bir taraf seçmemektedir. UDAW belirli bir endüstriyi ya da uygulamayı resmi olarak kınamakta ve bunlara dayandırmamaktadır. Ancak imzalayan ülkelerden anlaşmaya uyduklarını düşündükleri politikaları uygulamalarını istemektedir.

Hayvan Refahı Bildirgesini Neleri İçermektedir?

Hayvan Refahı Bildirgesinin temelini oluşturan 7 maddeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Madde 1) Hayvanlar, canlı varlıklardır ve refahlarına saygı gösterilmelidir.

Madde 2) Bu Deklarasyonun amaçları doğrultusunda, hayvan refahı hayvan sağlığını içerir ve hayvanın hem fiziksel hem de psikolojik durumunu kapsar. Bir hayvanın refahı, birey uygun, sağlıklı ve pozitif bir refah durumunda ise iyi veya yüksek olarak tanımlanabilir.

Madde 3) Sentience (Duyarlılık / Sezgi), acı ve zevk dahil olmak üzere, duygulara sahip olma kapasitesi anlamında anlaşılır ve bilinçli bir bilinç düzeyini ifade eder. Bilimsel araştırmalar, tüm omurgalıların hassas hayvan olduklarını ve bazı omurgasız hayvanlarda da duyarlılığın olduğunu doğrulamaktadır. Bu aktif bir araştırma alanıdır ve farklı türlerin duyarlılığı bilgisi artmaya devam etmektedir.

Madde 4) Üye devletler hayvan zulmünü ve ıstırabını azaltmak için gerekli tüm adımları atmalıdır.

Madde 5) Üye devletler, tüm hayvanların tedavisi ile ilgili politikaları, standartları ve mevzuatı geliştirmeli ve genişletmelidir.

Madde 6) Bu politikalar, gelişmiş hayvan refahı teknikleri geliştirilmesine yönelik uygulamalar içererek gelişmelidir.

Madde 7) Üye Devletler, Hayvan Hakları Derneği’nin OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) standartları da dahil olmak üzere, bu ilkeleri uygulamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

Beyanının metnini buradan okuyabilirsiniz.

Hayvan Refahı Bildirgesi Ne Zaman Etkili Olacak?

Birleşmiş Milletler’in bir deklarasyonu kabul etmesini sağlama süreci on yıllar alabilir.

WAP, ilk olarak 2001 yılında UDAW’ı hazırladı ve desteklerin şimdiden ne kadar hızlı bir şekilde desteklenebileceğine bağlı olarak, BM’ye 2020’de deklare etmeyi umuyorlar. Şimdiye kadar 46 hükümet UDAW’ı desteklediğini belirmiştir.

BM Neden Hayvan Refahını Önemsemektedir?

Birleşmiş Milletler, insan ve çevre sağlığı da dahil olmak üzere çeşitli küresel gelişmeler için çağrıda bulunan Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini resmen kabul etti. WAP, dünyayı hayvanlar için daha iyi bir yer haline getirmenin yanı sıra, hayvan refahının iyileştirilmesinin diğer BM hedefleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğuna inanmaktadır. Örneğin, hayvan sağlığına daha iyi bakılması, hayvanlardan insanlara giden daha az hastalık anlamına gelir ve çevresel alanların iyileştirilmesi, yaban hayatına yardımcı olur.