Hücrelerdeki Edoplazmik Retikulum Organeli Hakkında Bilgi

Endoplazmik retikulum, proteinlerin ve lipidlerin biyosentezi, işlenmesi ve taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Resim: Britannica Ansiklopedisi / UIG / Getty Images

Endoplazmik Retikulum (ER) ökaryotik hücrelerde önemli bir organeldir. Proteinlerin ve yağların üretilmesinde, işlenmesinde ve taşınmasında önemli rolleri bulunmaktadır.

Endoplazmik Retikulum (ER) Hakkında Genel Bilgi

Endoplazmik retikulum, bitki ve hayvan hücrelerinde çeşitli fonksiyonlara hizmet eden tüpsü ve yassı keseler ağından oluşur. ER’nin fonksiyonları birbirinden farklı olan iki bölgesi bulunmaktadır. Bir bölgesinde hücre zarının sitoplazmik tarafına bağlı olduğu için Kaba ER olarak adlandırılır. Diğer bölgede Yumuşak ER adı verilir, çünkü bağlı ribozomlardan yoksundur. Tipik olarak Yumuşak ER, bir tübül ağı ve kaba ER, düzleştirilmiş keseler serisidir. ER’nin içindeki boşluğa lümen denir. Endoplazmik Retikulum, çok geniş olan ve hücre çekirdeği ile bağlantısı olan bir organeldir. ER’nin lümeni ve hücre çekirdeğinin içindeki boşluk aynı bölmenin bir parçasıdır.

Kaba Endoplazmik Retikulum

Kaba endoplazmik retikulum zarları ve salgı proteinleri üretmektedir. Ribozomlar, Kaba ER’ye bağlı olarak proteinleri sentezler. Bazı lökositlerde (beyaz kan hücreleri) kaba ER, antikorlar üretir. Pankreas hücrelerinde Kaba ER insülin üretir. Kaba ve Yumuşak Endoplazmik Retikulum genelde birbirine bağlıdır ve Kaba ER ile yapılan proteinler ve zarlar Yumuşak ER’ye taşınarak başka bölgelere iletilir. Bazı proteinler özel taşıma vesikülleri (Herhangi bir küçük kese ya da boşluk) ile Golgi Aygıtı’na gönderilir. Proteinler Golgi’de modifiye edildikten sonra, hücre içindeki uygun yerlerine taşınır veya hücre dışına egzositoz yoluyla gönderilirler.

Yumuşak Endoplazmik Retikulum

Yumuşak ER, karbonhidrat ve yağ (lipit) sentezi gibi geniş bir fonksiyon yelpazesine sahiptir. Fosfolipidler ve kolestrol gibi lipidler hücre zarlarının yapımı için gereklidir . Yumuşak ER, aynı zamanda ER ürünlerini çeşitli bölgelere taşıyan veziküller için geçici bir alan olarak hizmet eder. Karaciğer hücrelerinde Yumuşak ER, bazı bileşiklerin detoksifikasyonuna yardımcı olan enzimler üretir.

 

Kaynaklar:

  • https://www.britannica.com/science/endoplasmic-reticulum
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Endoplasmic_reticulum

Leave a Reply