Humoral ve Hücre İçi Bağışıklık Arasındaki Farklar

Bağışıklık sisteminin iki bölümü vardır:

  • Humoral Bağışıklık – hücre dışı vücut sıvılarında bulunan makromoleküllerin aracılık ettiği bağışıklık özelliği.
  • Hücre İçi Bağışıklık – bulaşmış hücreleri tanımlayan ve yok eden bağışıklık yönü.

Humoral Bağışıklık Nedir?

Bakterilerin bir kısmı, enfeksiyöz hastalıklara neden olarak, hücre dışı vücut alanında yaşamakta ve çoğalmaktadır. Hücre dışı vücut sıvılarının çoğuna hücre içi patojenler yayılır. Hücre dışı vücut alanları, humoral bağışıklık tarafından korunmaktadır. Koruyucu işlevi, hücresiz vücut sıvısında bulunur.

Hücre dışı patojenler, B hücreleri tarafından üretilen antikorlar tarafından tahrip edilir. B-hücrelerinin antikor üreten hücrelere aktivasyonu ve farklılaşması, bir antijenin varlığında provoke edilir. Genellikle TH1 veya TH2 sınıfından yardımcı T hücrelerinin katılımını gerektirir.

Antikorlar, nötralizasyon yoluyla veya fagositik hücrelerin çalışmasını kolaylaştırarak patojenleri ortadan kaldırır. Kullanılacak olan efektör mekanizmanın tipi üretilen antikorların tipine bağlıdır.

Hücrelere girmek için, virüsler ve bakteriler, hücrelerin yüzeyinde bulunan belirli moleküllere bağlanır. Patojen ile bağlanma yoluyla antikor, bu süreci engeller ve hücreleri korur. Bu patojenlerin yok edilmesi nötralizasyon olarak adlandırılır.

Antikorlar, fagositik hücreler tarafından bakterilerin alımını kolaylaştırır. Antijenin yüzeyine bağlanır ve fagositlerin patojenleri tanımasına yardımcı olurlar. Bu sürece opsonizasyon denir. Bir patojenin yüzeyine bağlanarak, antikorlar kompleman sisteminin proteinlerini aktive edebilir. Tamamlayıcı sistem, hücre dışı patojenlere saldıran bir grup plazma proteinidir. Kendiliğinden veya antikorla aktive olabilir, bir patojene bağlanabilir. Bu proteinlerin aktivasyonu, patojenlerin yüzeyine bağlanmasını sağlar. Böylece fagositlerin çalışmasını kolaylaştırırlar.

Hücre İçi Bağışıklık Nedir?

Canlı bir hücrenin içindeki patojen, humoral bağışıklık tarafından kabul edilmez. Bu nedenle, patojenler hücreleri enfekte ettiğinde antikorlar etkili değildir. Hücre aracılı immün tepkisi, enfekte olmuş hücreleri teşhis edebilen ve yok eden bir tepkidir. Böylece virüslerin veya bakterilerin daha fazla yayılmasını önler.

T-hücreleri timusta gelişir. Buradan kanın içine girerler ve periferik lenfoid doku ile kan arasında kendi antijenlerini buluncaya kadar dolaşırlar.

Zayıf T hücreleri, spesifik antijenlerini karşılamayan hücrelerin yeniden dolaşımını sağlayan hücrelerdir. Böyle bir hücre bir antijenle karşılaştığında, çoğalmaya ve silahlı efektör T-hücrelerine dönüşmeye başlar. Bu hücreler, antijenin sonlandırılmasına katkıda bulunabilir.

Zayıf T-hücreleri, aktive edilmiş bir antijen sunan hücrenin üstündeki ana histo-uyumluluk kompleksi (MHC) formunda antijenlerini karşıladıklarında silahlı efektör T-hücrelerini aktive eder ve oluşturur. Antijen sunan hücrelerin örnekleri dendritik hücrelerdir. Bunlar, enfeksiyon bölgelerinde antijeni yutan son derece uzmanlaşmış hücrelerdir.

Enfekte hücreler sitotoksik T hücreleri tarafından tahrip edilirken, hücre içi patojenler makrofajlar tarafından sonlandırılır.

Bir enfeksiyonun sona ermesinden sonra T-hücre sayısı azalır, ancak küçük bir sayı yıllarca korunur. Bu yüzden bir mikrobun tekrar enfeksiyonu, efektör T hücrelerinin daha derin ve hızlı proliferasyonuna neden olur.

Humoral ve Hücre İçi Bağışıklık Arasındaki Fark

Humoral ve Hücre İçi Bağışıklık Tanımı

Humoral Bağışıklık: Hücre dışı vücut sıvılarında bulunan makromoleküllerin aracılık ettiği bağışıklık sistemidir.

Hücre İçi Bağışıklık: Enfekte olmuş hücreleri tanımlayan ve yok eden bağışıklık özelliği, hücre içi bağışıklık olarak adlandırılır.

Patojenler

Humoral Bağışıklık: Humoral bağışıklık, hücre dışı patojenlere karşı korur.

Hücre İçi Bağışıklık: Hücre içi bağışıklık, hücre içi patojenlere karşı korur.

Ana Hücreler

Humoral Bağışıklık: Humoral bağışıklığa dahil olan ana hücreler B hücreleridir. Bu hücreler kemik iliğinde üretilir ve olgunlaşır.

Hücre İçi Bağışıklık: Hücre içi bağışıklığa dahil olan ana hücreler T hücreleridir. Bu hücreler kemik iliğinde üretilir ve timusda gelişimlerini tamamlarlar.

Etkinleşme

Humoral Bağışıklık: Aktivasyonun nihai sonucu, antikorları salgılayan plazma B-hücrelerinin farklılaşmasıdır.

Hücre Aracılı Bağışıklık: Aktivasyonun sonucu, sitokinlerin salgılanmasıdır.