İki Elini de Kullanabilen (Ambidextrous) Kişilerin Özellikleri

Ambidextrous, terimi her iki elini de kullanabilen kişiler için kullanılmaktadır. Etrafımızdaki çoğu insan sağ elini kullanır ve az da olsa bir kısmı sol elini (solak) kullanır. Ancak nadir de olsa her ki elini de rahatlıkla kullanan, ya da her iki ayağıyla da çok güzel gol atan birilerini görmeniz mümkündür. İşte Ambidextrous olarak bilinen her iki elini de kullanan kişiler hakkında bazı bilgiler.

Bazı insanlar hem sol eli ile hem de sağ eli ile yazı yazmaya çalışarak bu kişiler gibi olmayı deneyebilir. Bunun için eğitim bile alabilirler. Ancak dışarıdan her ne kadar “her iki elini de kullanabilen” olarak isimlendirilseler de bu kişilerin beyin yapıları biraz farklıdır. Yani alıştırma yapmak yeterli olmayacaktır.

Sağ ellerin beyninin sol tarafında baskın olmasına rağmen, iki elini de kullanabilenler için simetrik beyin yarıküreleri vardır. Bu, beyinlerinin görevleri katı bir şekilde bölmedikleri anlamına gelir.

Simetrik beyin işlevselliğine sahip olmanın olumsuz yanı duygu ve duyguları dengeliyor. Solak ve sağduyulu insanlarla ilgili yeni bir çalışma, öfke ile mücadele ettiklerini, olumsuz duygulara sahip olduklarını ve duygularını yönetebildiklerini buldu.

Simetrik beyinleri olan çok yönlü insanlar da bilişsel problemlere sahip olma riski altındadır. Bir çalışmada 8,000 Fin çocuk analiz edildi; iki elini de kullanabilen çocukların, DEHB gibi öğrenme ve dikkat güçlüklerine sahip olma oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. 8 yaşına gelindiğinde, öğrenme güçlükleri iki kat daha muhtemeldir.

Çalışmalar, testosteronun, beyni simetrik formasyonlarda anahtar bir etken olduğunu göstermiştir; Bu aynı zamanda erkeklerde solak ve karışıklıkların daha yüksek yaygınlığını da açıklamaktadır.

Ambidextrous olmak, çevreden ziyade genetik faktörlerle bağlantılı olma eğilimindedir. Çalışmalar, iki yönlü olanların ikinci kromozomda LRRTM1 genine sahip olduğunu göstermiştir. Bir yan not olarak, bu gen de şizofreni ile bağlantılıdır.

Guelph Üniversitesi’nden Dr. Michael Peters 255.000 kişi üzerinde bir çalışma yapmış ve çok yönlü (iki elini de kullananların) insanların eşcinsellik ve biseksüellik prevalansının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Açıkçası, çok yönlü olmanın büyük bir avantajı, spor, ev işleri ya da işyerinde el kullanma seçeneğine sahip olmaktır. Her iki elin kullanım kolaylığı, daha yüksek verimlilikle görev yapmasına yardımcı olur.

İnsanların renklerini tattırabilecekleri veya sesleri görebildikleri, duyu duyumlarının bir durumu olan, sinestezi ile mücadele ettikleri bilinmektedir. Bu duyuları da aşırı derecede yaşayabilirler.

Tarih boyunca birçok ünlü, politikacı, düşünür ve sanatçı Benjamin Franklin, Albert Einstein, Leonardo da Vinci ve Nikola Tesla’nın da aralarında bulunduğu kişiler aslında her iki elini de kullanan insanlardandır.

Montclair Devlet Üniversitesi’ndeki bir araştırmaya göre, iki elini kullanan kişiler baskıya eğilimlidir ve kolayca duygusal olarak manipüle edilir. Çalışmada, “tutarsız tutucular” ın dinledikleri müziğe veya içinde bulundukları ortama bağlı olarak sürekli bir ruh hali değişikliği yaşadıkları bildirilmiştir.

Elsevier dergisinde yayınlanan bir çalışma, el ve dini inanç arasında bir bağlantı buldu. Baskın beyin yarıküreleri olan sağ ya da solak insanların sürekli olarak daha otoriter ve daha dindar olduklarını belirlediler. Öte yandan, çok yönlü insanlar daha az dindar olma eğilimindeydiler.

Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre, dünya nüfusunun % 90’ına yakını sağlaktır ve diğer yüzde dokuz – on’u da solaktır ya da bir dereceye kadar elverişlidir. Sadece “gerçek” çok yönlü insanlar, nüfusun % 1’ini oluşturur.

İşlerinde daha iyi performans göstermek için, eğitim alanındaki pek çok cerrahın, her iki elin de yetkin bir şekilde kullanabilme becerisi ile amizistral hale gelmesi ve ameliyat yapmak için eğitilmesi teşvik edilmektedir.

Simetrik bir beyinle, çok yönlü insanlar, matematik ve bilim bilgilerinin yanı sıra sağ elini kullananlar için mücadele eder; Diğer taraftan ise, düşünme süreçlerinde çok daha yaratıcıdırlar.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, genler sağ ya da solak olmayı belirleyebilirken, psikologlar, nöral bağlantılar hala yapılmakta iken çocukların baskın elini yaşamın erken evrelerinde değiştirebilecekleri çalışmalarda bulmuşlardır. Bu olursa, çok yönlü olabilirler.

Şu anda, beynin hangi yarıkürelerinin belirli görevleri yerine getirdiğini bilmek istiyorsanız, bir Wada testi yapılmalıdır. Bu test, beynin bir tarafını diğer tarafın hangi görevlerin tamamlandığını görmek için hazırda bekletir. Ne yazık ki, aynı zamanda maliyetli ve olumsuz sağlık etkileri olabilir.

Çalışmalar, hem sağ hem de sol elini kullanan kişilerin çok iyi anılara sahip olabileceğini göstermiştir.

Birçok insanın sadece baskın bir eli değil, baskın bir ayak ve gözü olabilir. Ambidextrous durumunda, onlar baskın bir tarafı yoktur.

Ortak bir mit iddiaları sadece insanların asimetrik beyinleri vardır, ama bu doğru değildir. Kediler ve köpeklerin baskın bir pençesi vardır. Bununla birlikte, nadiren de olsa köpeklerin çok yönlü olduğu kaydedilmiştir.

Ambidextrous olmanın bir diğer avantajı, her iki el ile aynı anda yazma ve çizme yeteneğidir. Bu fenomen ayrıca gerçek zamanda izlemek için oldukça büyüleyici.