İngilizce Olumsuz Önekler ve Kullanımları

Neden bilmiyorum ama ülkede İngilizce eğitim verilmesine rağmen hala anlamıyoruz, yazamıyoruz ve konuşamıyoruz. Tabi ben de bu saydığım kesimdeyim. Demek ki okulda pek öğrenemiyoruz ya da yeterince çalışmıyoruz, alıştırma yapmıyoruz. Bu yüzden ben de artık öğrendiklerimi paylaşıyorum belki bir yararı olur.

İngilizce ile ilgili ilk paylaşımım da “Olumsuzluk Belirten Önekler” olsun istedim. Önekler sözcüklerin başına getirilerek kelimenin anlamını değiştirir. Olumsuz önekler de tahmin edebileceğiniz gibi kelimeyi olumsuz yapmaya yarar. Bugün sıfatların önüne gelen önekler ve kullanımlarını öğrendim sıcağı sıcağına paylaşmak lazım.

İngilizce dilinde olumsuz önekler “in-” ve “un-” ekleridir. Sıfatın başına bunları getirerek sıfatı olumsuz yapabiliriz.

“un+sıfat” Şeklinde Olumsuz Önek Kullanımları

Kind => Nazik, İyi, Hoş, Yardımsever anlamlarına gelmektedir.

unkind => ise kırıcı anlamına geliyor.

Burada gördüğünüz gibi oldukça basit bir kullanıma sahip. Sıfatların önüne “un-” eki getirerek sıfatı olumsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

able <=> unable (yapabilen – yapmaktan aciz olan)

wise <=> unwise (akıllı, bilge – makul olmayan, akılsızca olan)

healthy <=> unhealthy (sağlıklı – sağlıksız)

clean <=> unclean (Temiz – Kirli)

faithful <=> unfaithful (sadık, vefalı – Vefasız)

“in+sıfat” Şeklinde Olumsuz Önek Kullanımları

capable <=> incapable (yetenekli – yeteneksiz,aciz)

animate <=> inanimete (Canlı – Cansız)

sane <=> insane (Makul, akıllıca – delice, deli)

decent <=> indecent (terbiyeli – terbiyesiz)

definite <=> indefinite (Belirli, kesin – belirsiz, kesin olmayan)

aktive <=> inaktive (Aktif – pasif)

 

Normalde sadece 2 olumsuz eki var. Bunla “in-” ve “un-” ekleridir. Ama bizde ses benzeşmesi olayları gibi İngilizce’de de bazı değişimler olmaktadır. Eğer önüne “in-” eki getireceğimiz sıfat “p”, “m”, “l”, ve “r” harflerinden biriyle başlıyorsa olumsuzluk ekimiz değişime uğruyor.

Şart 1) Eğer “in-” eki getirilecek sıfat “p” ya da “m” ile başlarsa olumsuzluk ekimiz “im-” halinde kullanılır.

possible <=> impossible (mümkün,olası – imkansız)

patient <=> impatient (Sabırlı, Hoşgörülü – Sabırsız, tahammülsüz)

polite <=> impolite (Kibar, nazik – Kaba, nezaketsiz)

mortal <=> immortal (Ölümlü, ölümcül – Ölümsüz)

moral <=> immoral (manevi, ahlaklı – Ahlaksız)

mobile <=> immobile (hareketli, seyyar – hareketsiz, sabit)

 

Şart 2) Eğer “in-” eki getirilecek sıfat “l” ile başlıyorsa olumsuzluk ekimiz “il-” halinde kullanılır.

legal <=> illegal (Yasal, kanuni – yasadışı)

logical <=> illogical (mantıklı – mantıksız)

legible <=> illegible (Okunaklı – okunaksız)

Şart 3) Eğer “in-” eki getirilecek sıfat “r” ile başlıyorsa olumsuzluk ekimiz “ir-” halinde kullanılır.

regular <=> irregular (Düzenli – Düzensiz)

reverent <=> irreverent (Saygılı – Saygısız)

reversible <=> irreversible (Çevrilebilir, çift taraflı kullanılabilir – dönülemez, çevrilemez)