İngilizce’de Düzensiz Olan Tekil ve Çoğul İsimler

Daha önce İngilizce dilinde bir ismin nasıl çoğul yapıldığı ile ilgili İngilizce İsimleri Çoğul Yapma Eki ve Kuralları adlı yazıyı yazmıştım. Yazıda çeşitli kurallara uyularak bazı isimlerin nasıl çoğul olduğunu görebilirsiniz. Ancak tıpkı fiillerde olduğu gibi isimlerde de bazen düzensiz olanlar vardır. Yani hiç bir kurala uymazlar ve özel olarak çoğul isimleri türetilmiştir. Bu yazıda onlardan bazılarına bakacağız.

“A” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

addendum (ek) addenda ya da addendums
aircraft (uçak) aircraft
alumna (mezun kız) alumnae
alumnus (mezun erkek) alumni
analysis (analiz) analyses
antenna (anten) antennae ya da antennas
antithesis (antitez) antitheses
apex (tepe) apices ya da apexes
appendix (apandis) appendices ya da  appendixes
axis (eksen) axes

“B” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

bacillus (basil) bacilli
bacterium (bakteri) bacteria
basis (temel, ilke) bases
beau (sevgili, aşık) beaux ya da  beaus
bison (bizon) bison
bureau (büro) bureaux ya da  bureaus

“C” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

cactus (kaktüs) cacti, cactus ya da  cactuses
château (şato) châteaux ya da châteaus
child (çocuk) children
codex (kodeks) codices
concerto (konçerto) concerti ya da  concertos
corpus (külliyat) corpora
crisis (Kriz) crises
criterion (kriter) criteria ya da  criterions
curriculum (müfredat) curricula ya da curriculums

“D” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

datum (veri) data (veriler)
deer (geyik) deer  ya da deers
diagnosis (tanı) diagnoses
die (zar) dice  ya da dies
dwarf (cüce) dwarves  ya da dwarfs

“E” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

ellipsis (eksilti – eksik) ellipses
erratum (yazım hatası) errata

“F” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

faux pas (gaf) faux pas
fez (fes) fezzes  ya da fezes
fish (balık) fish  ya da fishes
focus (odak) foci  ya da focuses
foot (ayak) feet  ya da foot
formula (formül) formulae  ya da formulas
fungus (mantar) fungi  ya da funguses

“G” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

genus (cins) genera  ya da genuses
goose (kaz) geese
graffito (duvar yazısı) graffiti
grouse (keklik) grouse  ya da grouses

“H” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

half (yarım) halves
hoof (toynak) hooves  ya da hoofs
hypothesis (hipotez) hypotheses

“i” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

index (indeks) indices  ya da indexes

“L” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

larva (larva) larvae  ya da larvas
libretto (libretto – opera sözlerinin olduğu kitap) libretti  ya da librettos
loaf (somun) loaves
locus (yer – mahal) loci
louse (bit) lice

“M” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

man (adam) men
matrix (matris) matrices  ya da matrixes
medium (orta) media  ya da mediums
memorandum (muhtıra) memoranda  ya da memorandums
minutia (önemsiz ayrıntı) minutiae
moose (geyik) moose
mouse (fare) mice

“N” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

nebula (nebula – gaz ve tozdan oluşan bulutsu yapı) nebulae  ya da nebulas
nucleus (çekirdek – bilim ile ilgili) nuclei  ya da nucleuses

“O” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

oasis (vaha) oases
offspring (yavru) offspring  ya da offsprings
opus (opus – beste eserlerinin listesi) opera  ya da opuses
ovum (yumurta) ova
ox (öküz) oxen  ya da ox

“P” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

parenthesis (parantez) parentheses
phenomenon (fenomen) phenomena  ya da phenomenons
phylum (filum – canlıların atalarını gösteren yapı) phyla
prognosis (progrnoz – tedaviye yönelik araştırma) prognoses

“Q ve R” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

quiz (test) quizzes
radius (yarıçap) radii  ya da radiuses
referendum (refarandum) referenda  ya da referendums

“S” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

salmon (somon) salmon  ya da salmons
scarf (atkı) scarves  ya da scarfs
series (dizi, seri) series
sheep (koyun) sheep
shrimp (karides) shrimp  ya da shrimps
species (tür) species
stimulus (uyarıcı) stimuli
stratum (tabaka) strata
swine (domuz) swine
syllabus (müfredat , ders programı) syllabi  ya da syllabuses
symposium (sempozyum) symposia  ya da symposiums
synopsis (özet) synopses

“T” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

tableau (tablo) tableaux  ya da tableaus
thesis (tez) theses
thief (hırsız) thieves
tooth (diş) teeth
trout (alabalık) trout  ya da trouts
tuna (ton balığı) tuna  ya da tunas

“V” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

vertebra (omur) vertebrae  ya da vertebras
vertex (tepe) vertices  ya da vertexes
vita (hayat, ömür) vitae
vortex (girdap) vortices ya da vortexes

“W” Harfi Başlayan Düzensiz İsimlerin Tekil ve Çoğul Hali

wharf (iskele) wharves ya da wharfs
wife (eş) wives
wolf (kurt) wolves
woman (kadın) women