Fobi kelimesi dilimize Fransızca’dan gelmiştir. Genel olarak bir durum veya bir şeye karşı hastalık derecesinde duyulan aşırı korkudur. Günlük hayatta bunlardan bazılarına denk gelebiliriz. Mesela böceklerden aşırı korkanlar böcek kelimesini bile duymak istemezler ve tepki gösterirler. Ya da karanlıktan korkan kişiler gece uyurken bile lambaları açık bırakırlar. Bazıları tolere edilebilir ve psikolojik destekle üstesinden gelinebilir. Ancak öyle tuhaf fobiler var ki bazen bunları aşmak imkansız hale bile gelebilir. İşte en tuhaf fobiler:

Haphephobia (Dokunma Fobisi)

Haphefobi dokunulma korkusu. Bu, komedi skeçlerinden gelen bir şey gibi görünüyor, ancak bu insanlar için gerçek bir fobidir. Haphephobia fobisi olan insanlara diğer insanların dokunuşu korkutucu ve hatta acı verici olabilir. Bazı durumlarda, korku yalnızca bir cinsiyete özgüdür, bazılarında korku tüm insanlar için geçerlidir.

Ergöfobi (İş Korkusu)

Ergöfobi iş ve çalışma korkusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fobisi olan insanlar sosyal fobi ya da performans endişesi de taşımaktadır. Genelde birden fazla korkunun birleşmesi sonucu oluşur. Örneğin sosyalleşme korkusu, başarısızlık korkusu, psikolojik ve fizyolojik yaralanma korkusunun kombinasyonları şeklinde olur. Bu fobiye sahip insanlar ne zaman iş düşünse ya da çalışmak zorunda olduğu hissine kapılsa aynı zamanda ezici bir korku hissederler. Tipik olarak maddi sıkıntıları olabilir.

Neofobi (Yenilik Korkusu)

İlginç bir fobi türüdür. Neofobi korkusu olan insanlar genelde yeni birşeyle karşılaşınca rahatsızlık duymaya başlar. Bunlar yaşadığı çevre, iş arkadaşları, sürekli aldığı ürünler vb gibi şeylerin değişmesinden korkuyorlar. Bir kaç alt türü vardır. Mesela gıda, teknoloji gibi. Neofobik insanlar genelde yeni teknolojilere karşı direnirler.

Philophobia (Aşık Olma Korkusu)

Philophobia aşık olma korkusu. Aşk ve ilişkileri içeren daha önceki travmatik bir deneyimle yakından ilişkilidir. Eğer bir kişi geçmiş ilişkilerinde nahoş bir durumla (boşanma gibi) karşılaşmışsa bu durum philophobia’ya neden olabilir. Ya da kişinin ebeveynlerinin ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu gördüğü bir yetiştirmenin bir sonucu olabilir. Genelde bu fobi romantik çevre ile sınırlı olsa da bazen aile ve iş çevresine de sıçramakta ve düzgün bir ilişki kurmanın önüne geçmektedir.

Ablutofobi (Temizlenme Korkusu)

Ablutofobi banyo, yıkama ve temizleme korkusu. Kadınlara ve çocuklara göre erkeklerden daha yaygın olan duruma özel bir fobidir. Genelde kişilerin küçük yaşlarda suyu bir cezalandırma amacı olarak üzerlerinde uygulanmaları ya da banyo yaparken çok sıcak veya çok soğuk suya maruz kalmalarından dolayı ortaya çıkmaktadır.

Nomofobi (Cep Telefonundan Uzak Kalma Korkusu)

Nomofobi, kişinin cep telefonundan uzak olması esnasında hissettiği korkudur. Sebeplerinden biri de teknolojiye olan bağımlılığımızdır. Dahası kişi cep telefonundan uzak kalınca ve olumsuz deneyim yaşarsa nomofobi korkusu geliştirebilirler. Ya da batıl inanç dediğimiz olgu meydana gelir. Nomofobi, tuhaf olsa da birçok hastası vardır. Yapılan anket sonuçlarına göre kadınların erkeklerden daha nomofobik olduğunu söyleyebiliriz.

Decidophobia (Karar Verme Korkusu)

Decidophobia olan kişilerde karar verme korkusu mevcuttur. Bu kişiler genellik seçim yapmak zorunda olduğu durumlarda rahatsızlık duyarlar. Decidophobia’nın nedeni genellikle çocukluk döneminde veya hayatının herhangi bir noktasında karar vermede kötü bir deneyimdir. Mesela küçükken dışarı çıkıp oynayıp olumsuz bir durumla karşılaşınca ileri ki yaşlarda “çıksam mı çıkmasam mı” ya da “oynasam mı oynamasam mı” ikileminde kalırlar.

Heliophobia (Güneş Işığı Korkusu)

Oldukça abartılı ve tuhaf gelen korkulardan birisi de Heliophobia korkusudur. En olası sebeplerden biri yanlış yorumlanmış bilgidir. Örneğin güneş ışığına aşırı maruz kalmanın cilt kanserine neden olacağına inanan bir kişi helyofobik hale gelebilir. Dahası, daha önce güneş yanığından zarar görmüş bir kişi de helyofobi geliştirebilir.

Genophobia (Cinsel İlişki Korkusu)

Genofobi, cinsel ilişki için akılcı olmayan psikolojik korkudur. Genofobik insanlar cinsel ilişki veya onu ilgilendiren herhangi bir şeyden korkabilirler. Genephobia , tecavüz veya taciz gibi tatsız bir cinsel tecrübe nedeniyle gelişebilir. Kurban, travmayı birkaç kez tekrar yaşayabilir; Dolayısıyla, böyle bir kişi genofobi geliştirebilir. Ayrıca, başta cinsel tecrübesi olmayan veya uzun süre seks yapmaktan çekinenler için performans kaygısı nedeniyle genofobi gelişebilir.

Glossophobia (Halka Konuşma Korkusu)

Bu insanlar genelde kitleler önünde konuşmaktan çekinirler, buna zorlananlar genelde sinir krizi geçirebiliyorlar. Bu kişiler genelde sosyal fobi ve sosyal kaygı bozukluğuna da sahip olabilir. Bu kişiler eğer böyle bir olaya (topluluk önünde konuşma) dahil olacaksa korkusunu bir kaç adımda yenebilir ya da bastırabilir. Örneğin konuşacağı topluluk hakkında bilgi edinmesi, sunumu kendi kendine tekrar etmesi, mümkünse konuşmasını ezberlemesi gibi..